Gebruiksvoorwaarden van de Mega website

Introductie

Het enkele gebruik en / of raadpleging van de "mega.be" -website impliceert, automatisch en onvoorwaardelijk, uw volledige en volledige aanvaarding van al deze gebruiksvoorwaarden.
Deze site is het exclusieve eigendom van Mega, een handelsmerk van Power Online SA (BE 0535 615 192), een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 4020 Luik, rue Natalis 2.
Mega houdt zich voornamelijk bezig met de verkoop van elektriciteit en aardgas aan particuliere klanten en zakelijke klanten.

Mega heeft een licentie voor levering aan VREG (Vlaanderen), BRUGEL (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en CWAPE (Waals Gewest). De contactgegevens en contactgegevens van Mega zijn beschikbaar op het tabblad "Contact" op de startpagina van deze website..
Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, vragen wij u om uw bezoek aan of gebruik van deze website niet voort te zetten.

Verantwoordelijkheden

Mega kan de juistheid van de informatie die het bevat niet garanderen en wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de site en het gebruik ervan.
Mega schrijft de informatie op haar website en organiseert de presentatie met de grootste zorg. Deze informatie kan echter onvolledig, achterhaald en / of onjuist zijn. Geen recht, aanspraak, verplichting of garantie voortvloeit uit de informatie en inhoud van de site. We kunnen daarom geen garantie of toezegging met betrekking tot een bepaald resultaat eisen op basis van de informatie die op de site wordt verstrekt..
De informatie en gegevens op de site worden uitsluitend ter informatie verstrekt. De vermelde cijfers en prijzen geven alleen een indicatie van het bedrag aan potentiële besparingen op uw jaarlijkse factuur. Alleen een formeel contract met Mega kan de prijzen en de rechten van elk van de partijen definitief bepalen.

Mega wijst alle verantwoordelijkheid af voor fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen die van invloed zijn op de informatie. In het algemeen kan Mega niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen van welke aard dan ook die de verspreiding van haar website beïnvloeden..

Bovendien behoudt Mega zich het recht voor deze website geheel of gedeeltelijk te wijzigen, tijdelijk of permanent te beëindigen zonder kennisgeving of enige vorm van compensatie.
Behoudens de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen, kan Mega niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, klanten, gegevens, immateriële goederen die kunnen optreden als gevolg van het gebruik of het onvermogen om de website te gebruiken, en meer in het algemeen elke gebeurtenis met betrekking tot de website en / of een website van een derde partij.

In het bijzonder kan de verantwoordelijkheid van Mega niet aansprakelijk worden gesteld voor totale of gedeeltelijke piraterij van de website en de schade die deze piraterij u of een derde kan toebrengen.

Bescherming van privacy

Mega garandeert dat alle gegevens die u verstrekt met de grootste zorg en discretie zullen worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de privacy. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen op onze servers en worden gebruikt om u diensten te leveren die verband houden met onze activiteit.
Deze gegevens kunnen door Mega worden gebruikt en verwerkt met het oog op het beheer van haar relaties met haar gebruikers en contacten. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor marketing- of prospectiedoeleinden in het kader van de activiteiten van Mega, tenzij u deze tegenwerkt.
U heeft het recht om kosteloos de persoonlijke gegevens over u te raadplegen en om ze kosteloos te laten corrigeren als ze onjuist, onvolledig of niet relevant blijken te zijn. Degenen die van dit recht gebruik willen maken, kunnen dit doen door een brief naar Mega te sturen met een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek en een identiteitsbewijs.

Intellectuele eigendom

Mega en alle bijbehorende handelsmerken blijven het exclusieve eigendom van Power Online SA (BE 0535 615 19). Alle teksten, foto's, video's, gegevens, posters, logo's, merken en andere elementen die op de site zijn gereproduceerd, zijn dan ook gereserveerd en beschermd door het merkenrecht en / of auteursrecht en / of andere bepalingen die van kracht zijn. zou van toepassing zijn op het gebied van intellectuele eigendom.
Als zodanig is alleen het gebruik voor privégebruik toegestaan. Elk ander gebruik vormt een overtreding en / of inbreuk op de merken- en / of auteursrechtwetgeving en / of andere toepasselijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn op intellectuele eigendom.
Het is daarom verboden om alle of een deel van de elementen gereproduceerd op de site en de gehele website of een deel daarvan, zonder voorafgaande toestemming, te reproduceren, te vertegenwoordigen, te distribueren, te marketen, te wijzigen, toe te staan..

Elk onwettig gebruik van de hele website of een deel ervan (piraterij, vervalsing enz.) Kan leiden tot vervolging in overeenstemming met de geldende wetgeving. U kunt uw eigen website koppelen aan de startpagina van mega.be. U hebt het recht om Mega uit te zenden en te promoten door de inhoud van de informatie niet te wijzigen.

Gebruik van cookies

Mega kan in sommige gevallen "cookies" gebruiken. Een "cookie" is een korte reeks tekens die door uw browser in een bestand op uw computer wordt geplaatst. Cookies worden voornamelijk gebruikt om permanente of tijdelijke informatie te bewaren. Als u geen cookies op uw computer wilt opslaan, kunt u deze optie in uw browser uitschakelen (zie de Help van uw browser).

Toepasselijk recht

De site is onderworpen aan de Belgische wetgeving en in geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Luik bevoegd. In geval van technische problemen met ons online registratiesysteem, gelieve ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar info@mega.be.