FAQ

Nog vragen?

Je vraag betreft:

Energiemarkt


Energiemarkt

 • Wie zijn de spelers op de markt?

  Sinds 1 januari 2007 is de markt van elektriciteit en gas volledig vrij in het hele land. De vrijmaking van de markt bracht een wijziging binnen de verdeling van de marktspelers met zich mee. Een overzicht van het nieuwe landschap:

  • De producenten: ze produceren of importeren elektriciteit en gas. Zij bevoorraden de markt.
  • De beheerder van het transportnet (BTN): beheert en onderhoudt de gas- en elektriciteitsleidingen (hoogspanningsleidingen of hogedruk gasleidingen) die de energie naar het distributienet voeren. De federale regering heeft deze beheerders aangeduid. Voor elektriciteit gaat het om ELIA, voor gas is dit Fluxys. Voor leidingen met een spanning van 36kV stelde de Brusselse Regering Elia aan als beheerder van het gewestelijke transportnet (BGTN).
  • De beheerder van het distributienet (BDN): hij beheert en onderhoudt de plaatselijke elektriciteits- en gasleidingen die de energie tot bij de consument brengt.
  • De leveranciers: ze kopen de energie aan bij de producent en verkopen het aan de klanten. Daarbij dienen zij de marktregels opgesteld door de gewesten na te leven.
  • De klant: Die bent u! De klant kiest vrij zijn gas- en elektriciteitsleverancier.
  • De regulatoren:

  Source: http://www.brugel.be

 • Wat is een groenestroomcertificaat?

  Groenestroomcertificaten (GSC) zijn premies die toegekend worden aan producenten van groene energie. De producent kan zijn groenestroomcertificaten doorverkopen aan een energieleverancier of aan Elia (de netbeheerder van elektrische energie).
  Een groenestroomcertificaat is alleen van toepassing bij netgekoppelde installaties. Voor elke gegenereerde MWh (= 1000 kWh), voor eigen verbruik of een injectie in het net, ontvangt je een GSC ter waarde van het door Eandis, Infrax (in Vlaanderen) of CWAPE (in Wallonië) gepubliceerde bedrag.
  U moet dit GSC aanvragen bij Eandis, Infrax of de CWAPE door regelmatig de tellerstand op te geven.
  Voor Brussel vind je meer informatie op de site van Brugel. www.brugel.be
  Groenestroomcertificaten hebben een geldigheidsduur van 5 jaar.

 • Koopt je groenestroomcertificaten?

  Ben je klant van Mega?
  We kunnen inderdaad je groenestroomcertificaten kopen. Nadat je de meterstanden van je groenestroommeter hebt ingegeven op de website van Eandis of Infrax en je het aantal toegekende groenestroomcertificaten kent, dient je maar het online formulier in te vullen in je klantenzone MyMega. Vervolgens moet een nieuwe transactie gemaakt worden op het webportaal van Eandis of Infrax om de aanvraag van aankoop in te dienen.
  In enkele clicks kan je je certificaten verkopen, aan een prijs hoger dan Elia en een betaling binnen de 10 werkdagen!

  Je bent nog geen klant van Mega?
  Nadat je de meterstanden van je groenestroommeter hebt ingegeven op de website van Eandis of Infrax en je het aantal toegekende groenestroomcertificaten kent, dient je enkel het online formulier in te vullen op https://www.certificatvert.be. In enkele clicks wordt de verkoop bevestigd. Vervolgens moet een nieuwe transactie gemaakt worden op het webportaal van Eandis of Infrax om de aanvraag van aankoop in te dienen.
  De aankoopprijs is hoger dan 65 euro en wordt bij de inschrijving bevestigd. Het geld wordt binnen de 10 werkdagen gestort, nadat we de groenestroomcertificaten effectief hebben ontvangen.

 • Glossarium

  Taksen en bijdrage Elektriciteit

  • Groenestroombijdrage en warmtekrachtkoppeling (WKK):Je leverancier draagt jaarlijks bij tot de ontwikkeling van de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energie, en uit warmtekrachtkoppeling via het systeem van de groenestroom- en WKK-certificaten. De meerkost van deze verplichting wordt verrekend in de energiekost van deze componenten.
  • Bijdrage op de energie:
  • Federale bijdrage elektriciteit: De federale bijdrage elektriciteit bestaat uit verschillende componenten: werking CREG, kosten ombudsdienst, nucleair passief, sociaal fonds (OCMW), beschermde klanten en premies verwarming.
  • Werking van de CREG: De federale bijdrage bestemd voor gedeeltelijke dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.
  • Nucleair Passief: De federale bijdrage bestemd tot financiering van de verplichtingen die voortvloeien uit de denuclearisatie van de nucleaire sites BP1 en BP2 te Mol-Dessel.
  • Kyotofonds : De federale bijdrage bestemd tot financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen.
  • Sociaal Fonds (OCMW) : De federale bijdrage bestemd tot financiering van het fonds voor de gedeeltelijke financiering van de opdracht aan de OCMW’s inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering.
  • Bijdrage Beschermde klanten (elektriciteit):
  • Premies verwarming: De federale bijdrage bestemd tot financiering van de forfaitaire verminderingen voor verwarming met elektriciteit en aardgas.
  • Bijdrage openbaredienstverplichtingen: De bijdrage openbaredienstverplichtingen is o.a. ten gunste van het sociale energiebeleid, het beleid inzake rationeel energiegebruik en de openbare verlichting in het Brussels Gewest.

  Taksen en bijdrage gas

  • Bijdrage op de energie: De bijdrage op de energie is een indirecte belasting (accijns) bij het in verbruik stellen of gebruiken van aardgas en elektriciteit.
  • Aansluitingsvergoeding: De aansluitingsvergoeding draagt bij tot het Energiefonds van het Waalse Gewest. Dit fonds financiert o.a. de werking van de CWAPE, het gewestelijke beleid inzake rationeel energiegebruik en groene productie, alsook het sociale beleid inzake energie.
  • Federale bijdrage gas: De federale bijdrage bestaat uit verschillende componenten: werking CREG, kosten ombudsdienst, sociaal fonds (OCMW) en premies verwarming.
  • Werking van de CREG: De federale bijdrage bestemd tot gedeeltelijke dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.
  • Sociaal Fonds (OCMW): De federale bijdrage bestemd tot financiering van het fonds voor de gedeeltelijke financiering van de opdracht aan de OCMW’s inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering.
  • Premies verwarming: De federale bijdrage bestemd tot financiering van de forfaitaire verminderingen voor verwarming met elektriciteit en aardgas.
  • Bijdrage Beschermde klanten (gas):
  • Bijdrage openbaredienstverplichtingen: De bijdrage openbaredienstverplichtingen is o.a. ten gunste van het sociale energiebeleid, het beleid inzake rationeel energiegebruik en de openbare verlichting in het Brussels Gewest.

 • Welke vergoedingen zijn mogelijk op de energiemarkt?

  Indien er een storing is bij de levering en/of distributie van je energie, heb je eventueel recht op een schadevergoeding. De regionale regelgeving bepaalt verschillende gevallen en legt bedragen vast voor de voorziene vergoedingen. Voor Wallonië komt je best terecht op de website www.indemnisations-energie.be De wetgeving vind je op de website van de CWAPE en/of BRUGEL).
  Indien je van mening bent, dat je enige schade hebt geleden en een vergoeding bij Mega wilt aanvragen, gelieve ons het gepaste formulier via aangetekend schrijven te sturen.

  • Formulier voor Vlaanderen– elektriciteit
  • Formulier voor Vlaanderen– gas
  • Formulier voor Brussel

  Deze formulieren zijn een hulp voor het indienen van het verzoek, maar zijn niet verplicht.
  We voorzien je zo snel mogelijk een antwoord, met de bevestiging voor de vergoeding, of sturen je naar de betrokken, verantwoordelijke marktspeler. Je hebt nog altijd het recht om een klacht in te dienen bij de regionale ombudsdienst voor energie.

Hulp nodig? Een vraag?

Contacteer ons onmiddellijk.

Heb je een vraag?
Onze Mega-medewerkers staan voor je klaar. Geen lange wachttijden met muziek dat te wensen overlaat...
Geen extern callcenter, maar een lokale persoon aan de lijn. Een duidelijke en transparante facturatie.


016 67 60 60

Je kan ons ook contacteren via e-mail, Facebookof Twitter.