FAQ


Een antwoord op al uw vragen

Nog vragen?

Uw vraag betreft:

Facturatie en betaling


Facturatie en betaling

 • Hoe wordt mijn voorschotfactuur berekend?

  Uw voorschotfactuur is gebaseerd op een schatting van uw energieverbruik. U ontvangt het voorschot maandelijks of driemaandelijks. Het doel hiervan is om uw verbruikskosten te dekken.

  • Voor elke nieuwe klant ontvangen wij de verbruiksgegevens van de netbeheerder.
  • Indien u verhuist, kunt u ons uw verbruiksgegevens van tijdens de inschrijving doorgeven op basis van een afrekeningsfactuur van uw oud adres. Indien u ons deze gegevens niet doorstuurt, geeft uw netbeheerder ons de eerdere verbruiksgegevens door van het leveringspunt.

 • Wanneer ontvang ik de voorschotfactuur?

  De voorschotfactuur ontvangt u naar uw voorkeur, op de 1ste of 15de dag van de maand. .
  U ontvangt de voorschotfactuur automatisch op de 1ste van de maand, tenzij u een wijziging aanvraagt.

 • Wat is een afrekeningsfactuur?

  Op uw afrekeningsfactuur wordt het verschil gefactureerd tussen uw werkelijk verbruik, op basis van van uw laatste meteropname, en de reeds gefactureerde voorschotten, gedurende de periode die wordt aangegeven op de factuur. We raden u aan om de meterstanden van uw afrekening na te kijken om zeker te zijn dat uw werkelijk verbruik correct is. Komen ze overeen met de meterstanden die u heeft doorgegeven aan uw netbeheerder? Dan is alles in orde! Indien dit niet het geval is, kan u contact met ons opnemen zodat we u kunnen vragen om ons de juiste meterstanden door te geven.
  Uw afrekeningsfactuur is geen weergave van uw betalingssituatie. Indien er voorschotfacturen zijn, die nog niet betaald werden, gelieve dit zo snel mogelijk in orde te brengen om zo herinneringskosten te vermijden.

 • Wanneer zal ik mijn afrekeningsfactuur ontvangen?

  U ontvangt uw afrekeningsfactuur gemiddeld 6 weken nadat we de meterstanden van uw netbeheerder hebben ontvangen.

 • De meterstanden van mijn afrekening zijn niet juist. Wat moet ik doen?

  Uw afrekening is gebaseerd op de meteropname die de netbeheerder aan ons heeft doorgegeven.

  De netbeheerder vraagt u om uw meterstand aan hem door te geven. Indien de netbeheerder uw meterstand ontvangt, krijgt Mega deze gegevens (uw werkelijk verbruik) van hem doorgestuurd. Indien de netbeheerder geen meterstand krijgt doorgestuurd, is hij verplicht om uw verbruik te schatten. Het afrekeningsfactuur wordt dan bepaald op basis van uw geschat verbruik.

  Mega raadt u daarom aan om ofwel zelf uw meterstanden in te vullen wanneer de distributienetbeheerder daar om vraagt, ofwel om hem toegang te verlenen tot de meters wanneer hij ze zelf komt opmeten.

  Indien u desalniettemin een fout vaststelt, vragen wij u om de meterstand per foto naar ons door te sturen zodat we u snel kunnen verderhelpen. Deze meterstand bezorgen wijl aan de netbeheerder. Hij zal het verbruik kunnen aanpassen en ons een nieuw overzicht van uw verbruikskosten bezorgen. Zodra we de bevestiging van de nieuwe gegevens hebben ontvangen, zullen we de vorige afrekening annuleren en een nieuwe opmaken met de correcte gegevens.

 • Waarom is het bedrag van mijn voorschotfacturen veranderd, hoewel ik voor een vast tarief heb gekozen?

  Uw voorschotbedrag kan voor verschillende redenen veranderen, ook al heeft u een vast contract.
  Enkel het bedrag van de jaarlijkse vergoeding en de energieprijs blijven onveranderd gedurende de hele duur van uw contract. De andere elementen (zoals de transportkosten, de distributiekosten, de federale bijdragen, enz.) kunnen wel variëren tijdens de duur van uw contract. Deze worden bepaald door andere partijen dan Mega.
  Het is ook mogelijk dat het bedrag van uw voorschotten opnieuw wordt aangepast naar aanleiding van een nieuwe schatting van uw verbruik die we van uw netbeheerder hebben ontvangen. Het is ook mogelijk dat het bedrag van uw voorschotten opnieuw wordt aangepast naar aanleiding van een nieuwe schatting van uw verbruik die we van uw netbeheerder hebben ontvangen. Na een verhuizing kan het bedrag van uw voorschotfactuur eveneens worden aangepast. Hierbij wordt rekening gehouden met de verbruikshistoriek op uw nieuw adres. Daarnaast kunnen de distributiekosten eveneens verschillen op uw nieuw adres.

 • Hoe kan ik het bedrag van mijn voorschotfactuur aanpassen?

  Indien u het bedrag van uw voorschot wil verhogen of verlagen, volstaat het om het formulier online in de klantenzone in te vullen.
  In functie van uw situatie (verhuis, installatie zonnepanelen, isolatie, enz.), zal uw aanvraag zo snel mogelijk aanvaard en gevalideerd worden.

 • Waarom ontvang ik geen voorschotfacturen?

  Het is mogelijk dat u heeft gekozen om uw facturen via e-mail te ontvangen en dat dit e-mailadres niet correct is. In dit geval nodigen we u uit om u aan te melden op uw online account . Zo kan u uw gegevens of uw manier van ontvangst van de facturen makkelijk wijzigen. U kunt ons ook atlijd bereiken via info@mega.be.

 • Hoe kan ik de manier van verzending van mijn facturen aanpassen (e-mail, post, enz.)?

  U kan dit aanpassen via het online formulier in uw klantenzone.

 • Ik ben van leverancier veranderd en nu is mijn voorschotfactuur duurder. Waarom?

  Uw voorschotfactuur kan duurder of goedkoper zijn dan bij uw vorige leverancier. Na een leverancierswissel vraagt uw netbeheerder uw meterstanden op om uw verbruik te kennen. Zo kan de vorige leverancier uw eindafrekening opmaken. Het kan dus dat uw jaarlijks verbruik is toegenomen en dat uw voorschotfacturen daarom hoger zijn.

 • Waaruit bestaat de prijs van elektriciteit?

  De prijs van elektriciteit wordt berekend op basis van verschillende componenten:

  • De energieprijs: de energieprijs wordt vrij bepaald door de energieleverancier en verschilt dus van leverancier tot leverancier. Bij Mega bestaat hij uit de werkelijke kost van uw energieverbruik op de markt en onze dienstlevering.
  • De bijdrage voor groene stroom: deze bijdrage worden berekend volgens quota en prijzen die worden bepaald door de Gewesten. De bijdragen dekken de investeringen in de productie van hernieuwbare energie.
  • De transport- en distributiekosten: deze kosten worden integraal doorgestort aan de netbeheerders. In tegenstelling tot de energieprijs, zijn de transport- en distributiekosten identiek voor alle leveranciers en moeten ze worden goedgekeurd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). De transport- en distributiekosten variëren van regio tot regio, afhankelijk van uw netbeheerder (Infrax, Eandis, etc.).
  • De taksen en heffingen: de taksen en heffingen zijn bestemd voor de overheidsinstanties en worden regionaal en federaal bepaald.

 • Waaruit bestaat de prijs van gas?

  De eindprijs van de aardgas word bepaald op basis van verschillende componenten berekend:

  • De energieprijs: de energieprijs voor gas en elektriciteit wordt vrij bepaald door de leverancier. Bij Mega bestaat hij uit de energiekost op de markt, transportkosten (Fluxys) en onze diensten.
  • De distributiekosten: deze kosten worden integraal teruggestort aan de netbeheerders. In tegenstelling tot de energieprijs, zijn de transport- en distributiekosten identiek voor alle leveranciers en moeten ze worden goedgekeurd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). De distributiekosten variëren van van regio tot regio, afhankelijk van uw netbeheerder (Infrax, Eandis, etc.).
  • De taksen en heffingen: de taksen en heffingen zijn bestemd voor de overheidsinstanties en worden regionaal en federaal bepaald.

 • Wat zijn de betaalmogelijkheden?

  U kanuw facturen betalen via overschrijving of via domiciliëring. De betaalmethode kan u op elk ogenblik aanpassen via uw online account. via uw online account.

 • Wat zijn de voordelen van een betaling via domiciliëring?

  Via de domiciliëring worden de betalingen automatisch uitgevoerd:

  • U betaalt op tijd en vermijdt herinneringskosten.
  • De betaling worddt maand rond dezelfde periode uitgevoerd, 10 dagen na de factuurdatum.
  • U heeft geen administratieve rompslomp.
  • U kunt uw betalingen controleren via myMega.
  • • U beschermt het milieu door te kiezen voor een elektronische facturatie. Indien u gekozen heeft om uw facturen per post te krijgen, kunt u kiezen om enkel uw afrekeningsfactuur per post te krijgen en betaalt u geen extra kosten.

 • Hoe kan ik een domiciliëring activeren?

  Nog geen klant?

  U kunt de domiciliëring activeren als wijze van betaling bij uw inschrijving.

  Reeds klant?

  U kunt een aanvraag doen op myMega (uw online klantenzone).

  Opmerking: Afhankelijk van uw bank kan het enkele weken duren vooraleer uw domiciliëring actief is. In dat geval betaalt u de facturen per overschrijving, tot uw domiciliëring bij uw bank in orde is. Indien u meer informatie wenst over de status van uw domiciliëring, kan u onze klantendienst contacteren.

 • Het saldo van mijn bankrekening is onvoldoende, de domiciliëring werd geweigerd. Wat moet ik doen?

  De domiciliëring zal geen tweede keer worden aangeboden bij uw bank. Als de betaling wordt geweigerd, verzoeken wij u de factuur zo snel mogelijk per overschrijving te betalen.

 • Ik wens een andere rekeningnummer te gebruiken. Wat moet ik doen?

  U kunt uw rekeningnummer aanpassen door in te loggen op uw online account en het formulier voor de aanpassing van uw betaalmethode in te vullen.

 • Wat zijn de bankgegevens van Mega?

  • Bankrekeningnummer: 363-1205869-05 - IBAN BE96 3631 2058 6905
  • Nummer handelsregister (voor domiciliëringsaanvraag): BE0535 615 192

 • Wat gebeurt er wanneer ik mijn facturen te laat betaal?

  In overeenstemming met de wetgeving op gewestelijk of federaal niveau, betreffende het niet betalen van energiefacturen, en conform onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, verstuurt Mega 5 dagen na de vervaldatum van de factuur een herinnering. De herinneringskosten van 7.5 euro worden aangerekend op de volgende voorschotfactuur.
  Indien de factuur nog niet betaald werd binnen de 15 dagen na ontvangst van de herinnering, zal Mega een ingebrekestelling sturen. De kosten van de ingebrekestelling zijn van 15 euro en worden aangerekend op de volgende voorschotfactuur.

 • Wat gebeurt er wanneer ik mijn factuur niet betaal?

  Nadat we een herinneringsbrief en een ingebrekestelling hebben verstuurd, zal Mega de plaatsing aanvragen van een budgetmeter, een vermogensbegrenzer, of de sluiting van uw meter (stroomafsluiting) in functie van uw situatie conform de wetgeving en onze algemene voorwaarden. Indien er na deze stappen nog steeds een openstaand saldo bestaat, wordt uw dossier doorgegeven aan een gerechtsdeurwaarder.

 • Ik wacht op een terugstorting van Mega. Wanneer word ik terugbetaald?

  Mega betaalt het bedrag 18 dagen na de verzending van de creditnota terug, op voorwaarde dat we in het bezit zijn van uw rekeningnummer en dat u geen openstaande facturen meer heeft. Contacteer ons, zodat we zo snel mogelijk het nodige kunnen doen.
  Als een factuur opgemaakt wordt, terwijl een creditnota nog niet werd teruggestort, wordt het bedrag van de factuur afgehouden van de creditnota. Het teruggestorte bedrag is dus lager en de factuur is betaald).
  Opmerking: Indien er vervallen facturen zijn op het moment dat de creditnota werd opgemaakt, word het bedrag van de creditnota afgetrokken van het te betalen bedrag.

 • Ik wens een bestendige opdracht in te voeren. Welke mededeling moet ik gebruiken?

  Bij het invoeren van een bestendige opdracht kunt u uw klantnummer als vrije mededeling gebruiken. Zo bent u zeker dat uw betalingen automatisch in uw dossier terechtkomen en met uw voorschotfacturen worden gekoppeld. Gelieve op te merken dat het voorschotbedrag na een afrekeningsfactuur kan worden gewijzigd, afhankelijk van uw verbruik, en dat de bestendige opdracht ook moet worden aangepast.

 • Waarom is mijn voorschotbedrag verhoogd ondanks dat mijn afrekening een terugbetaling is

  In geval het over een afrekening van een korte periode gaat, die niet alle seizoenen inhoudt, kan het dat u geld terugkrijgt en de voorschotten toch omhooggaan. Dit komt doordat uw voorschot gebaseerd is op uw verbruik op jaarbasis.
  U ontvangt bijvoorbeeld een creditnota van 87 euro voor de afrekening van gas, voor de periode van maart tot september en toch gaat uw maandelijkse voorschot met 10 euro omhoog. Het verbruik tijdens deze zomerperiode is niet representatief van uw jaarlijks verbruik. Het is dus vanzelfsprekend, dat uw gasverbruik tijdens de wintermaanden zal stijgen als u met gas verwarmt. Bovendien baseert zich de netbeheerder voor zijn jaarlijkse verbruiksschattingen op de weervoorspellingen van de " Synthetic Load Profiles " (SLP).
  Dit principe is natuurlijk ook geldig voor elektriciteit.