FAQ


Een antwoord op al uw vragen

Nog vragen?

Uw vraag betreft:

Mega en haar aanbod


Mega en haar aanbod

 • Levert Mega elektriciteit en aardgas over heel België?

  Ja, wij verdelen stroom en aardgas overal in België!

 • Welke producten en tarieven biedt Mega aan?

  Mega levert aardgas en elektriciteit volgens transparante en duurzaam goedkopere prijzen. Op basis van uw behoeften kan u kiezen voor een vast of variabel contract van 1, 3 of 5 jaar. Raadpleeg hier onze producten.

 • Wat is het verschil tussen een variabel en een vast tarief?

  Een contract bestaat grotendeels uit de taksen, de netbeheerderskosten en de energieprijs. Het variabel en vast tarief heeft enkel invloed op de energieprijs.

  Een contract met variabel tarief wordt gefactureerd aan een prijs die de marktevolutie volgt. Dit tarief wordt elk trimester (of maandelijks) geïndexeerd. Dit betekent dat er op één jaar vier (of twaalf) waarden worden bepaald. De prijs verandert dus niet van dag tot dag. Bij het opmaken van de afrekeningsfactuur berekent Mega uw verbruik en de marktprijs voor elke maand. Het bedrag van uw voorschotfactuur blijft elke maand dezelfde en is onafhankelijk van deze schommeling.

  Bij een vast tarief wordt het energieonderdeel (zonder taksen en netbeheerderskosten) aan dezelfde prijs gefactureerd, gedurende de hele looptijd van uw contract. Met het vaste tarief vermijdt u dus de schommelingen van de energieprijs.

  U kunt hier onze tariefkaarten raadplegen.

 • Welke duur heeft mijn contract?

  U kan kiezen tussen een contract met een duur van 1, 3 of 5 jaar.
  In Brussel zijn de leveranciers ertoe verplicht om contracten van 3 jaar af te sluiten. Daardoor is de verbruiker zeker van een energietoevoer voor 3 jaar. Om hieraan te voldoen, biedt Mega de Brusselaar contracten aan van onbepaalde duur met een tarief dat vrij gekozen kan worden door de klant (bijvoorbeeld een vast contract van 1 jaar of 3 jaar). De prijs is vast en voor de aanvankelijke duur gegarandeerd. Twee maanden vóór einde van deze periode communiceert Mega u uw nieuw tarief dat toegepast zal worden voor de komende periode.

 • Kan ik van tarief veranderen tijdens het contract?

  U kan op elk moment van tarief veranderen door ons uw aanvraag te sturen via onze contactpagina.

  Als u een tariefwijziging aanvraagt vóór aanvang van het contract kan dit zonder problemen.
  Indien u na aanvang van het contract een tariefwijziging wenst gelieve contact op te nemen met onze contactpagina. De wijziging zal binnen de 30 dagen gebeuren. De vaste vergoeding wordt bij aanvang van het jaar gefactureerd.

 • Hoe kan ik mijn contract vernieuwen?

  Indien u een particulier bent, wordt uw contract automatisch verlengd vanaf de einddatum van uw aflopend contract. Dit voor een periode van één jaar, met de tarieven die twee maanden voor het einde van het aflopend contract van toepassing zijn (artikel 6.3 van de algemene verkoopsvoorwaarden). Daarna wordt uw contract elk jaar op de verjaringsdatum hernieuwd, tenzij u het anders beslist.

  Als professionele klant, wordt uw contract automatisch verlengd. Deze verlenging gaat in vanaf de einddatum van het aflopend contract en zal dezelfde duur hebben als het vorige contract (tenzij anders bepaald in de algemene voorwaarden of in het contract zelf). Gelieve dus contact op te nemen met onze klantendienst, twee maanden vóór de hernieuwing van het contract. Dan kunnen we samen de verschillende opties bekijken en onze goede samenwerking verlengen.

 • Wat zijn de algemene verkoopsvoorwaarden?

  Raadpleeg hier onze algemene voorwaarden.

 • Ik ben eigenaar van een onbewoonde woning en wens een tijdelijk contract op te stellen tussen twee huurders. Bestaat er hiervoor een specifiek contract?

  Om te voorkomen dat de meters van uw eigendom worden afgesloten, is het inderdaad noodzakelijk om een leveringscontract op te maken tussen twee huurcontracten, ook al is dit slechts voor enkele dagen.
  Om de administratieve stappen te vereenvoudigen en de kosten te beperken, biedt Mega de mogelijkheid om een tijdelijk en voordeliger contract te sluiten (pro-rata facturatie van de vaste vergoeding). Vul simpelweg hier het formulier in. De inschrijving is eenvoudig en neemt maar enkele minuten tijd in beslag.

 • Wat is groene stroom?

  Groene stroom wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, zoals zon, wind en biomassa.