FAQ


Een antwoord op al uw vragen

Nog vragen?

Uw vraag betreft:

Uw aansluiting


Uw aansluiting

 • Met wie moet ik contact opnemen in geval van problemen met mijn gas- of elektriciteitsmeter?

  U dient contact op te nemen met uw distributienetbeheerder (DNB) die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het netwerk en van uw aansluiting. Als uw meter storingen vertoont, dan zal de beheerder instaan voor de technische opvolging .
  U kent uw DNB niet?
  U kunt hem gemakkelijk hier vinden.

 • Zal de elektriciteit en/of het gas worden afgesloten als ik van leverancier verander?

  Neen, er wordt geen elektriciteits- of gasmeter afgesloten. Uw distributienetbeheerder (DNB) zal er steeds over waken dat u bevoorraad wordt, zelfs bij een verandering!

 • Ik ben van leverancier veranderd, moet ik nu mijn meter wijzigen?

  Neen, u hoeft niet van meter te veranderen. Zelfs als u van leverancier verandert, blijft u immers verbonden aan hetzelfde distributienetwerk.

 • Wie moet ik contacteren als ik mijn elektrische of aardgasinstallatie wil veranderen of aanpassen?

  De netbeheerder moet verwittigd worden, aangezien deze verantwoordelijk blijft voor uw aansluiting op het elektriciteit- en aardgasdistributienetwerk. Als uw meter storingen vertoont, dan zal de beheerder instaan voor de technische opvolging en ervoor zorgen dat uw voorziening niet wordt verstoord.
  U kent uw DNB niet?
  Vindt hem gemakkelijk hier.

 • Welke verschillende type meters bestaan er?

  Bij het plaatsen van een elektriciteitsmeter heeft u de keuze tussen een enkelvoudige meter, een tweevoudige meter en een meter voor exclusief nachtverbruik.

  De enkelvoudige meter heeft maar één teller, die zowel overdag als 's nachts draait. Het tarief voor dag en nacht is hetzelfde.

  Een tweevoudige meter heeft twee tellers: een dag- en een nachtteller. Het verbruik tijdens de piekuren is duurder dan het verbruik tijdens de daluren. De tijdschema's van de piek-/daluren worden bepaald door uw netbeheerder. In het algemeen zijn daluren tussen 21 en 6 uur, tussen 22 en 7 uur of tussen 23 en 8 uur (schijf van 9 uren). Voor meer informatie verzoeken we u contact op te nemen met uw netbeheerder.

  De meter voor exclusief nachtverbruik werkt ook tijdens bepaalde periodes maar enkel voor de elektrische verwarming of elektrische boilers. Deze meter wordt steeds gecombineerd met een enkelvoudige of tweevoudige meter..

  De meter is een belangrijk element, want de tarieven van Mega worden in functie van uw type meter bepaald.

 • Wat is een netbeheerder?

  De distributienetbeheerder, afgekort "DNB", is verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit en aardgas. Dit wordt getransporteerd vanaf het hoogspanning transmissienetwerk (elektriciteit) of hoge druk (gas) tot aan uw woning.
  Oude intercommunales of Regie, de DNB's zijn eveneens verantwoordelijk voor het onderhoud en de ontwikkeling van het netwerk evenals met het verzamelen van de meterstanden. In bepaalde gevallen wordt deze laatste activiteit in onderaanneming uitgevoerd.
  Tenslotte voert de DNB ook de technische prestaties uit bij klanten zoals een nieuwe aansluiting, plaatsen of vervangen van teller, inwerkingstelling/afsluiting van de teller, verhoging van de vermogen van de teller, oplossen van storingen.
  U kent uw DNB niet?
  Vind hem gemakkelijk hier.

 • Wat is een budgetmeter?

  Met een budgetmeter kan je uw energieverbruik (van elektriciteit of aardgas) via voorafbetalingen opvolgen.Het is een elektriciteits- of aardgasteller gekoppeld aan een elektronische module waar een betaalkaart kan mee worden gelezen. De budgetmeter wordt geplaatst bij particulieren die beschouwd worden als wanbetalers. De meter geeft de mogelijkheid om elektriciteit (en aardgas in Wallonië) te verbruiken in functie van het bedrag dat op voorhand op de kaart is opgeladen.
  Om elektriciteit (en aardgas) te verbruiken, dient de gebruiker de kaart in de meter te plaatsen. Wanneer het opgeladen bedrag op is, stopt de meter met draaien en kan er geen energie meer verbruikt worden zonder de kaart op te laden. De kaart kan opgeladen worden in een oplaadcentrum (OCMW, bureau van de netbeheerder, boekenwinkel, …).

 • Wat is een vermogensbegrenzer (enkel van toepassing in Brussel)?

  Een vermogensbegrenzer is een speciale schakelaar die op de elektriciteitsmeter wordt geplaatst bij Brusselse particulieren in wanbetaling. Dit systeem beperkt het toegelaten vermogen tot 10 ampère. Indien de gebruiker teveel elektrische apparaten op hetzelfde moment inschakelt, dan zal de schakelaar in werking treden en de stroom zal tijdelijk gestopt worden.

 • Wat moet ik doen indien er een vermogensbegrenzer geïnstalleerd is in mijn nieuwe woning (enkel van toepassing in Brussel)?

  Indien er een vermogensbegrenzer in uw nieuwe woning werd geïnstalleerd, kunt u dit bij de inschrijving melden. Wij zullen dan aan uw netbeheerder vragen om de begrenzer te verwijderen. Contacteer vervolgens uw netbeheerder om een afspraak te maken voor de verwijdering. De vermogensbegrenzer moet ten laatste binnen 15 dagen na de aanvraag worden verwijderd.

 • De meter in mijn nieuwe woning werd afgesloten en ik kan geen energie verbruiken. Wat moet ik doen?

  Indien uw meter gesloten werd, moet u eerst een nieuw contract aanvragen bij een energieleverancier. Contacteer ons zo snel mogelijk en breng ons op de hoogte van de situatie. Wij kunnen de aanvraag voor de opening van de meter sturen naar uw netbeheerder, nadat we de EAN-code, een kopie van uw identiteitskaart en het document met alle informatie (voornamelijk uw adres) van de chip van uw identiteitskaart hebben gekregen. Zodra onze aanvraag aanvaard werd, kunt u de netbeheerder contacteren en een afspraak maken voor de feitelijke opening van de meter.

 • Waar kan ik mijn meternummer vinden?

  U kunt uw meternummer op de meterkast vinden.
  Ze staat ook op uw jaarlijkse factuur vermeld.

 • Wanneer vindt de meteropname plaats?

  De distributienetbeheerder komt één keer per jaar* de meter opnemen of u ontvangt een kaart waarmee u de meterstand zelf naar de distributienetbeheerder dient te sturen. De opname gebeurt altijd ongeveer in dezelfde periode van het jaar. Uw distributienetbeheerder kan u zeggen wanneer hij uw meterstand zal opnemen.
  U kent uw netbeheerder niet?
  Vind hem hier
  * elk maand voor sommige professionele klanten.

 • Nieuwe aansluiting?

  Enkele stappen voor een nieuwe aansluiting:

  1. Indien uw woning of gebouw nog geen aansluiting heeft voor aardgas en/of elektriciteit, dient u contact te nemen met uw netbeheerder en een nieuwe aansluiting vragen.
   U kent uw netbeheerder niet
   Vind hem gemakkelijk met onze handige tool.
  2. .
  3. Wanneer een aanvraag ingediend werd, zal de netbeheerder u een prijsofferte bezorgen met de EAN-code die overeenkomt met uw nieuwe aansluiting van aardgas of elektriciteit.
  4. Bezorg deze EAN-code aan Mega en teken een energiecontract op onze website. Mega zal uw netbeheerder op de hoogte brengen dat u een contract met ons hebt getekend. Zodra u uw aansluiting aan uw distributienetbeheerder heeft betaald, zal deze u contacteren om een afspraak te maken om uw installatie op het net aan te sluiten.
  5. Opmerking: Indien u een nieuwe aansluiting voor een bepaalde datum wenst, dient u de nodige stappen op tijd te nemen!