Fotografie wedstrijd

Win 1 mobiele printer HP Sprocket Plus

WEDSTRIJDREGLEMENT "INTERNATIONALE DAG VAN DE FOTOGRAFIE”

 • 1. Organisatie

  De wedstrijd ‘Internationale Dag van de Fotografie’ (hierna de “Wedstrijd” genoemd) wordt georganiseerd door Power Online nv (hierna na de “Mega” genoemd), rue Natalis 2, 4000 Luik, BTW BE0535.615.192.
  De Wedstrijd loopt van 19 augustus 2019 tot 23 augustus 2019 (10u) .

 • 2. Prijs

  Dit zijn de te winnen prijzen: 1 x 1 mobiele printer HP Sprocket Plus t.w.v. € 159,90.
  De prijzen zijn niet transfereerbaar en kunnen niet ingeruild of contant uitbetaald worden, tenzij dit strikt vermeld staat in het reglement.

 • 3. Deelname aan en het verloop van de wedstrijd

  De wedstrijd is toegangkelijk voor alle personen die ouder zijn dan 18 jaar, woonachtig zijn in België. Per huishouden kan slechts één persoon een prijs winnen. Deelnemen aan de wedstrijd is uitsluitend mogelijk via een reactie op de Facebookpost die gelinkt is aan de wedstrijd. Werknemers en familieleden (tem. de derde graad) van de Organisatoren van de Wedstrijd mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd.
  Identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de gegevens die hij/zij opgeeft bij zijn/haar deelname aan de Wedstrijd. Elke fout, onvolledig e-mailadres en/of postadres zal als ongeldig worden beschouwd.
  Het reglement kan op elk moment geconsulteerd worden via de toegewijde pagina van de Wedstrijd.

 • 4. Winnaars

  Om te winnen, moet de deelnemer:
  - de post van de wedstrijd “Internationale Dag van de Fotografie” liken ;
  - reageren op de post van de wedstrijd met een originele foto in het thema van energie;
  - de Facebookpagina van Mega liken;
  - zijn/haar vrienden uitnodigen om de Facebookpagina van Mega te volgen en de foto van de deelnemer in de reactie te liken.


  De winnaar/winnares is diegene met de meeste “vind-ik-leuks” op de foto die hij/zij postte als reactie op de post (enkel en alleen alle andere voorwaarden, die vermeld zijn in de post, gerespecteerd zijn).
  In geval van een ex aequo (zelfde aantal “vind-ik-leuks” verzameld op de reactie), is het de deelnemer die zijn/haar foto als eerste postte die wint.
  De winnaar zal persoonlijk op de hoogte gebracht worden via e-mail. Mega kan daarentegen de winnaar via Facebook contacteren om de link te verzekeren tussen het Facebookaccount en klantnaam bij Mega.
  De winnaar die de algemene voorwaarden en het reglement van de Wedstrijd niet nakomt, zal de prijs ontzegd worden.
  Indien de prijs geweigerd wordt door de winnaar, zal deze niet vervangen worden door een ander product en zal deze toegewezen worden aan de volgende persoon die tweede eindigde. Er is geen enkele financiële compensatie voorzien voor de winnaars.

 • 5. Privacy

  Mega gebruikt de gegevens, die door de deelnemers zijn gecommuniceerd, enkel om de winnaars van de Wedstrijd te contacteren. Voor meer informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van Mega, klik hier.

 • 6. Aansprakelijkheid

  Mega, noch zijn werknemers, noch zijn onderaannemers die instaan voor de organisatie van deze Wedstrijd, kunnen aansprakelijk worden gehouden voor om het even welk technisch probleem bij de deelnemer of de provider dat zou leiden tot een te late deelname of verlies van de persoonlijke gegevens van de deelnemer.
  Mega, noch zijn onderaannemers die instaan voor de organisatie van deze Wedstrijd, kunnen aansprakelijk worden gehouden voor de kwaliteit van de prijzen.
  Als het verloop van de Wedstrijd verstoord wordt door een technisch defect, zullen alle mogelijke middelen ingezet worden om de oorzaak te identificeren en deze recht te zetten.
  Meer in het algemeen kan Mega, noch zijn onderaannemers die instaan voor de organisatie van deze Wedstrijd, aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg zou zijn van deelname aan de Wedstrijd of van de bekendmaking van de prijzen.

 • 7. Varia

  Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met alle punten van onderhavig wedstrijdreglement en met elke beslissing die wordt genomen door de Organisatoren.
  Klachten met betrekking tot deze Wedstrijd dienen per aangetekende brief te worden verstuurd binnen de tien werkdagen volgend op het einde van de Wedstrijd naar het volgende adres: Power Online nv, rue Natalis 2, 4020 Luik.
  Klachten worden in geen geval mondeling of telefonisch afgehandeld. Klachten die op een andere manier dan schriftelijk worden geformuleerd of pas na de hiervoor vermelde deadline, zullen niet worden behandeld.
  Over deze Wedstrijd zal geen enkele schriftelijke of telefonische communicatie plaatsvinden buiten de bekendmaking aan de winnaars.
  De Organisatoren behouden zich het recht om elke deelnemer onmiddellijk uit te sluiten in het geval van valsspelen.
  Tikfouten, drukfouten, opmaakfouten of gelijkaardige fouten kunnen in geen geval aan de basis liggen voor het eisen van een schadevergoeding of welke verplichting dan ook van de Organisatoren.
  Alle niet-voorziene gevallen zullen door de Organisatoren worden behandeld. Elke beslissing is bindend.

 • 8. Divers

  De Organisatoren behouden zich het recht om onderhavig reglement te wijzigen of de Wedstrijd te annuleren in het geval van overmacht of elke andere gebeurtenis buiten hun wil.

Onze laatste blogartikels

Onze blog

Kom op onze blog te weten hoe je kan besparen op je energiefactuur én ontdek er allerlei nieuws over de energiemarkt!

Impact van de zomer op je energiefactuur

De zomer loopt stilaan op z’n einde en de winter komt in zicht. Hebben deze seizoenen een impact op je energiefactuur? Zeer zeker! Kom hierover meer te weten in ons artikel.

Lees het artikel

Focus op het communicatieteam van Mega

In dit blogartikel zouden we graag het communicatieteam van Mega voorstellen.

Lees het artikel

Lokale en seizoensgebonden voeding – een kwestie van budget, gezondheid, milieu en werkgelegenheid

“Lokale en seizoensgebonden voeding,” da’s de slagzin die we een beetje altijd en overal horen… Maar wat wilt dit nu eigenlijk zeggen? Hoe kunnen we deze levensstijl in het dagelijks leven toepassen?

Lees het artikel