Hulp > >

Waarom is de btw op gas en elektriciteit gedaald naar 6%?

We vertellen je niets nieuws: de energieprijzen swingden gedurende verschillende maanden de pan uit en stopten niet met stijgen.

Met het oog op deze spectaculaire stijging (zie tabel van de CREG) heeft de Belgische federale regering in februari 2022 gestemd voor een verlaging van de btw op de elektricteitsfactuur van 21% naar 6%. Oorspronkelijk ging het om een tijdelijke maatregel voor een periode van 4 maanden, die vervolgens verlengd werd tot 31 maart 2023.

Midden maart 2022 besloot de overheid deze verlaging van 6% ook toe te passen op de gasfactuur. Deze maatregel gold aanvankelijk voor een periode van 6 maanden en werd vervolgens verlengd tot 31 maart 2023.

In februari 2023 heeft de regering besloten om de btw op energie definitief te verlagen naar 6% voor residentiële klanten. Voor professionele klanten eindigt de maatregel op 1 juli 2023.

Het doel van deze btw-verlaging is om de energiefacturen te verlichten voor de consumenten die rechtsrteeks en zwaar worden getroffen door deze ongekende situatie op de energiemarkt.