Hulp > >

Hoe werd de verwarmingspremie toegekend?

Vanaf het moment dat de FOD Economie ons de lijst met de rechthebbenden van de verwarmingspremie had bezorgd , kon Mega deze toekennen aan alle huidige en voormalige klanten op die lijst vóór de deadline van 31 juli.

De manier waarop je deze premie ontving is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

  • Ontving je tussen de maand juni en 31 juli een afrekeningsfactuur? Dan werd de premie van 100 euro daarop verrekend.
  • Ontving je tijdens die periode geen afrekeningsfactuur? Dan werd de premie van 100 euro verrekend op één van jouw voorschotfacturen voor die periode.
Voor beide bovenstaande gevallen geldt het volgende: indien de factuur waarop jouw premie werd verrekend minder dan 100 euro bedroeg, werd het resterende bedrag afgetrokken van eventuele openstaande bedragen of werd het rechtstreeks overgeschreven op jouw bankrekening.

Heb je tussen de maand juni en 31 juli 2022 geen afrekenings- of voorschotfactuur ontvangen omdat je bijvoorbeeld een jaarlijks of zesmaandelijks voorschot betaalt? Dan werd de premie van 100 euro rechtstreeks naar jouw bankrekening overgeschreven door Mega.
  • Moest Mega (een deel van) de 100 euro overschrijven?
  • Indien je tijdens deze periode een factuur ontving, zou het bankrekeningnummer waarnaar wij het bedrag overschreven op die factuur moeten staan. Klopte die gegevens niet? Dan kon je (en kan je nog steeds) het bankrekeningnummer corrigeren voor 15 september 2022 in jouw myMegaklantenzone.
  • Indien je tijdens deze periode géén factuur ontving, hebben wij jou gevraagd om in je myMega klantenzone na te kijken of we over jouw correcte bankgegevens beschikten. Indien ze niet correct waren, kon je ze voor 15 september 2022 aanpassen in myMega in het onderdeel Contactgegevens > Voorkeuren van betaling. Hadden we na die uiterste datum de correcte bankgegevens niet? Dan was het recht op de federale verwarmingspremie vervallen.