Hulp >

Energiecrisis 2022-2023

>

Overige maatregelen

Welke andere maatregelen heeft de regering genomen om de Belgische gezinnen te helpen?

- De betaling van een bedrag van 80 euro aan de rechthebbenden van het sociaal tarief: bij Mega verloopt de betaling van het éénmalig forfait in twee fases. De eerste vond eind januari 2022 plaats, de andere in maart 2022.

- De uitbreiding van het sociaal tarief (en de verlenging van de toekenning tot maart 2023 in plaats van tot december 2022 zoals eerder aangekondigd): in februari 2023 besloot de regering om deze tijdelijke maatregel stop te zetten vanaf 1 juli 2023.

- Een bijkomende spijzing van het Gas- en Elektriciteitsfonds dat de OCMW's kunnen gebruiken om materiële steun te bieden aan gezinnen die moeite hebben om hun energiefacturen te betalen.

- De vervanging van de federale bijdrage door een accijns: terwijl de federale bijdrage automatisch stijgt naargelang de hoeveelheid verbruikte elektriciteit en gas, is de accijns een indirecte verbruiksbelasting die dus vast ligt. Volgens minister van Energie Tinne Van Der Straeten zouden de Belgische gezinnen met de bevriezing van deze federale bijdrage een verhoging van hun factuur met 30 euro per jaar kunnen vermijden.

- De toekenning van een stookoliepremie ter waarde van 300 euro: deze maatregel komt bovenop de eerdere maatregelen voor elektriciteit en gas.

- De toekenning van een eenmalige premie voor pellets ter waarde van 250 euro: deze premie wordt enkel toegekend aan wie uitsluitend met pellets verwarmt.

- De verlenging tot eind 2022 van de accijnsverlaging op diesel en benzine.

- De verlaging van het btw-tarief voor de installatie van zonnepanelen tussen 1 april 2022 en 31 december 2023: wie zonnepanelen installeert voor een woning die ouder is dan 10 jaar, kan profiteren van 6% btw op de uitgevoerde werken. Voor recentere woningen blijft het btw-bedrag 21%. Deze maatregel geldt ook voor de installatie van zonneboilers en warmtepompen.