Hulp > >

Werden alle energieleveranciers getroffen door deze verhogingen?

Ja. Het zijn de prijzen op de energiemarkt die zijn gestegen. De energieleveranciers hebben er dus niet zelf voor gekozen om hun prijzen te verhogen. Alle energieleveranciers moesten hun prijzen daarom aanpassen aan de huidige marktprijzen.