Hulp > >

Het saldo van mijn bankrekening was onvoldoende, de domiciliëring werd geweigerd. Wat moet ik doen?

We zullen de aanvraag tot betaling via je domiciliëring geen tweede keer aanbieden bij je bank. Zo proberen we te vermijden dat de bank je extra administratieve kosten zal aanrekenen.

We vragen je in dit geval om het bedrag over te schrijven op onze rekening. Je kan alle betalingsgegevens vinden op de factuur zelf (bv. ons rekeningnummer, mededeling, ...). De uiterste betaaldatum van de factuur is altijd 18 dagen na de factuurdatum. Die datum kan je rechtsboven terugvinden op de factuur.