De jaarafrekening

Wat is een jaarafrekening?

Jouw jaarafrekening, ook wel "jaarlijkse afrekening" genoemd, krijg je één keer per jaar wanneer de meterstanden worden opgenomen. Deze meteropname gebeurt op verzoek van jouw netbeheerder en kan op twee manieren worden uitgevoerd: ofwel doe je het zelf en stuur je ze door naar je netbeheerder, ofwel komt er een meteropnemer langs om dat ter plaatse te doen.

De maand waarin jouw meterstanden worden opgenomen wordt bepaald door de netbeheerder en is afhankelijk van waar je woont. Je ontvangt ook een slotfactuur wanneer je van leverancier verandert of wanneer jouw contract afloopt (verandering van meter, verhuis, enz.).

Het doel van dit document is om het verschil te berekenen tussen wat al aan jou gefactureerd is (en dus wat je al betaald hebt) en wat je daadwerkelijk hebt verbruikt.

Deze berekening is vrij eenvoudig: we kijken naar het verschil tussen de meterstanden aan het einde en aan het begin van de verbruiksperiode. Het resultaat van deze berekening is jouw werkelijke verbruik in kWh. Vervolgens berekenen we de totale kost op basis van de energieprijs per kWh. Tot slot trekken we het bedrag af dat je tijdens de verbruiksperiode al betaald hebt door middel van jouw voorschotfacturen. Vervolgens zijn er twee scenario’s:

 • Heb je te veel betaald?

  Dan ontvang je van ons een creditnota en betalen we je het verschil terug.
 • Heb je minder betaald dan wat je effectief verbruikt hebt?

  In dat geval stellen wij een afrekeningsfactuur op voor het verschil.

Let op: hoewel je elke maand één voorschotfactuur ontvangt voor zowel elektriciteit als aardgas, stellen we een afzonderlijke jaarafrekening op per energie. Het gaat immers om aparte berekeningen.

Wat gebeurt er daarna?

Het bedrag van jouw voorschot wordt herberekend zodat het beter is aangepast aan je werkelijke verbruik en de energieprijzen.

Hoe ziet mijn afrekeningsfactuur eruit?

 • 1

  Type document: je ontvangt ofwel een factuur die je moet betalen of een creditnota die wij zullen terugbetalen. Hier zie je ook op welke energie (elektriciteit of gas) deze factuur betrekking heeft.

 • 2

  Contractinformatie: hier vind je de details van het contract in kwestie, inclusief het leveringspunt (EAN-code en adres) alsook informatie over jouw product en de looptijd ervan.

 • 3

  Facturatieperiode: dit is de verbruiksperiode die door de betreffende factuur wordt gedekt. Met andere woorden, de begin- en einddatum van de facturatieperiode worden hier weergegeven.

 • 4

  Totale eenheidsprijs: dit is de prijs per kWh die gebruikt wordt om de totale kosten van je verbruik te berekenen.

 • 5

  Verbruik: dit is het werkelijke verbruik tijdens de facturatieperiode. Die wordt berekend door jouw meterstanden aan het einde van die periode af te trekken van de meterstanden aan het begin. Het verschil tussen deze meterstanden is de hoeveelheid energie die je hebt verbruikt, in kWh.

 • 6

  Kosten: dit is het totale bedrag van jouw werkelijke verbruik tijdens deze facturatieperiode. Dit omvat niet alleen de energieprijs die Mega in rekening brengt, maar ook de transport- en distributiekosten en eventuele bijbehorende belastingen.

 • 7

  Gefactureerde voorschotten: dit zijn de voorschotten die je in rekening zijn gebracht (betaald of niet) tijdens deze verbruiksperiode. Houd er rekening mee dat de bedragen exclusief btw worden weergegeven.

 • 8

  Resultaat van de berekening: dit leidt ofwel tot een te betalen bedrag of een bedrag dat wij aan jou zullen crediteren.

 • 9

  Betalingsinformatie: in het geval van een creditnota staat hier de datum van je terugbetaling, het totale bedrag en de gegevens van de bankrekening waarop we de terugbetaling zullen uitvoeren. Als je een factuur moet betalen, vind je hier de vervaldatum van de factuur indien je via overschrijving betaalt, alsook het factuurbedrag en de gestructureerde mededeling. Betaal je via domiciliëring? Dan staat hier de datum vermeld wanneer het bedrag van jouw rekening wordt gehaald.

 • 10

  Informatie over jouw volgende voorschot: je vindt hier jouw nieuwe voorschotbedrag en de datum waarop je je voorschotfactuur zal ontvangen.

Alt Text!