Hulp > >

Kan ik de naam van een onderneming op een contract veranderen?

Net zoals bij natuurlijke personen heeft de naam op een contract een reële juridische waarde en kan je die niet zomaar wijzigen. Daarom moet er ook sprake zijn van een werkelijke overdracht van het contract tussen de twee ondernemingen. Er zal ook een eindafrekening moeten worden opgesteld.

Om dit in orde te brengen bezorg je ons een ingevuld energieovernamedocument . Ook neem je contact met ons op om jouw nieuwe inschrijving op te starten en ons jouw betalingsvoorkeuren, gekozen tarief, etc. mee te delen. Je kan dit online doen of via de telefoon op het nummer 016 67 60 60.