Algemene verkoopsvoorwaarden van Mega

Ons contract

Onderaan vind je de algemene verkoopsvoorwaarden voor particuliere en professionele klanten in Wallonië, Vlaanderen en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de levering van elektriciteit en aardgas en/of producten of diensten voor consumenten en professionele klanten met een jaarlijks verbruik van minder dan 100 MWh elektriciteit en minder dan 50 MWh gas.

Een antwoord op al je vragen

 • Hoe kan ik klant worden van Mega?

  Klant worden bij Mega? Niets makkelijker dan dat! Het volstaat om ons inschrijvingsformulier online in te vullen. De inschrijving is eenvoudig en vraagt slechts enkele minuten tijd.
  In het geval dat je van leverancier wisselt, regelen wij alle administratieve stappen voor je. We zorgen onder andere voor de opzeg van je contract bij je huidige leverancier. Je dient alleen nog de meterstanden aan je netbeheerder door te geven enkele dagen vóór de overstap. Op basis van deze meterstanden kan je vorige leverancier de eindafrekening opmaken en kan Mega je verbruik berekenen. Neem alvast je laatste factuur bij de hand om de nodige informatie terug te vinden. Om je contractaanvraag volledig te kunnen invullen, hebben we je EAN-code nodig. Deze code, die bestaat uit 18 cijfers en steeds begint met 5414, vind je op je afrekeningsfactuur. De EAN-code is uniek en toegewezen aan één specifiek leveringspunt. In geval van een verhuis hebben we je EAN-code(s) nodig, samen met de meternummer(s) en meterstand(en) op de dag van je verhuis. Een kopie van je identiteitskaart en het begeleidende document kunnen ook worden gevraagd.

  Klant worden, samengevat:
  1. Je tekent een contract met Mega en vult het online formulier in. Je communiceert ons je EAN-code(s) en vermeldt de gewenste startdatum.
  2. Wanneer je contract volledig is ingevuld, vragen we de overstap bij je netbeheerder aan en sturen we de opzeg door naar je huidige leverancier. Je ontvangt van ons een bevestiging van de startdatum van de levering.
  3. Je netbeheerder bezorgt ons de historiek van je verbruik en we berekenen het bedrag van je maandelijkse/trimestriële voorschot. Je ontvangt voorschotfacturen.
  4. Nadien ontvangen we de verbruiksgegevens van je netbeheerder, die het werkelijke verbruik berekent en het aan Mega communiceert. Aan de hand van deze gegevens stellen we je jaarlijkse afrekeningsfactuur op.

 • Welke informatie heb ik nodig om te veranderen van leverancier?

  Naast je contactgegevens, hebben wij je adres nodig, waar de energie moet worden geleverd.
  Als je van leverancier verandert, kan je alvast je laatste factuur bij de hand nemen. We hebben je EAN-code nodig om je aanvraag te kunnen vervolledigen. Deze code, die steeds met 5414 begint en bestaat uit 18 cijfers, vind je op je afrekeningsfactuur. De EAN-code is uniek en toegewezen aan één specifiek leveringspunt. Deze code vind je op een factuur terug, of op aanvraag bij de netbeheerder.
  In geval van een verhuis hebben we je EAN-code(s), de meternummer(s) en meterstand(en) op de dag van je verhuis nodig. Een kopie van je identiteitskaart en het begeleidende document kunnen ook worden gevraagd.

 • Mag ik op elk moment van leverancier veranderen zonder een opzegvergoeding te moeten betalen?

  Je kan op elk moment veranderen van leverancier zonder opzegvergoeding of enige administratieve inspanning, met uitzondering van de inschrijving bij een andere leverancier en de meteropname voor de netbeheerder.
  Sinds 13 september 2012 is de wet op de afschaffing van opzegvergoeding bij de vervroegde opzegging van kracht en moeten gezinnen en KMO’s met laagspanning geen vergoeding meer betalen.
  Je kan dus op elk moment klant worden bij Mega!
  *Voor professionele klanten kunnen enkel de ondernemingen met een jaarlijks verbruik van minder dan 50 MWh elektriciteit en 100 MWh gas hun contract opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

 • Wat moet ik doen bij mijn huidige leverancier als ik wil veranderen?

  Je hebt geen enkele verplichting bij je huidige leverancier. Wij ondernemen alle nodige administratieve stappen (contact opnemen met je netbeheerder, overdracht van het dossier, opzeg bij je huidige leverancier, enz.).

 • Ik ben naar Mega overgestapt en heb toch nog een factuur van mijn vorige leverancier ontvangen. Moet ik deze betalen?

  Het is belangrijk om na te kijken over welke verbruiksperiode dit gaat. Betreft het factuur een periode van vóór het contractbegin bij de nieuwe leverancier, moet deze betaald worden.
  Na een leverancierswissel ontvangt je een eindafrekening van je vorige leverancier. Deze factuur sluit je verbruik bij de vorige leverancier af en moet dus betaald worden.