Hulp > >

Ik heb een creditnota ontvangen en ik heb een vervallen factuur. Verrekent Mega dit automatisch?

Ja!We verrekenen de bedragen van jouw creditnota(s) automatisch met die van jouw factuur/facturen. Dat betekent dat we het verschil berekenen tussen wat wij jou moeten terugbetalen en het openstaand bedrag in jouw klantendossier.

Na de verrekening zijn er twee mogelijke situaties:

- Je hebt een bedrag tegoed: We vragen je om de brankrekening waarop de terugbetaling moet plaatsvinden na te kijken en, indien nodig, te bevestigen via jouw persoonlijke online myMega klantenzone.

- Er blijft een te betalen bedrag over : We raden je aan om de overschrijving zo snel mogelijk uit te voeren en jouw klantennummer toe te voegen als mededeling.

Het is belangrijk om te weten dat de terugbetaling plaatsvindt op de datum die vermeld staat op jouw creditnota: facturen met een vervaldatum die later valt dan de vervaldatum van jouw creditnota worden dus niet verrekend met het door ons terug te betalen bedrag. Facturen die na de creditnota vervallen, moeten dus worden betaald via domiciliëring of overschrijving.