Hulp >

Energiemarkt

>

Sociaal tarief

Wanneer heb ik recht op sociaal tarief?

Als je wil genieten van het sociaal tarief moet je ten eerste al een klant zijn die een energiecontract heeft voor eigen verbruik of een huurder zijn van een sociaal appartement. Daarnaast heb je recht op het sociaal tarief als je (of ieder ander persoon die officieel bij jou woont) bijvoorbeeld geniet van een:

 • leefloon
 • inkomensgarantie voor ouderen
 • tegemoetkoming gehandicapten (enkel voor specifieke gevallen)
 • zorgbudget voor ouderen
 • compensatie voor hulp aan bejaarden
 • ... of je in een sociaal appartement woont dat bv. het OCMW of een sociale/gewestelijke huisvestingsmaatschappij beheert.
Let op! Deze lijst is niet volledig. Meer informatie kan je vinden op de website van de FOD Economie.

  Het sociaal tarief is daarentegen niet van toepassing voor:
 • tweede verblijfplaatsen;
 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;
 • professionele klanten;
 • occasionele klanten, tijdelijke aansluitingen.