Hulp > >

Ik kan mijn facturen niet meer betalen, wat moet ik doen?

- Het eerste wat je moet doen als je merkt dat je jouw energiefactuur niet kunt betalen, is contact opnemen met jouw energieleverancier. Dat doe je best zo snel mogelijk, liefst nog voor de betalingstermijn van de factuur verstreken is. Daarna kan het mogelijk te laat zijn om nog tot een oplossing te komen. Als je tijdig contact opneemt met je energieleverancier, kan deze je uitstel tot betaling verlenen. 

- Je kunt ook contact opnemen met de Energiecel van jouw OCMW. Zij kunnen je helpen met je energiekosten door bijvoorbeeld rechtstreeks contact op te nemen met je leverancier om een afbetalingsplan op te stellen. Afhankelijk van jouw situatie kan het OCMW ook bepaalde rekeningen vereffenen.Dat gebeurt in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds van het OCMW. Via dat fonds kan het OCMW steunmaatregelen toekennen aan huishoudens die moeilijkheden ondervinden om hun energierekeningen te betalen. Zoals hierboven werd vermeld, kunnen die steunmaatregelen de vorm aannemen van onderhandelingen over afbetalingsplannen met de energieleverancier of dat rekeningen worden vereffend. De steun kan ook preventief zijn, zo kan het OCMW tussenkomen bij de aankoop van energie-efficiënte toestellen, bij het onderhoud van de woning of bij de uitvoering van renovatiewerken om het energieverbruik te verminderen.

- Als je recht hebt op maatschappelijke integratie kom je normaal gezien ook in aanmerking voor het Sociaal Tarief. Het sociaal tarief is een voordelig tarief voor energie (elektriciteit en/of gas) dat bij alle leveranciers hetzelfde is en door de staat wordt vastgesteld. Bepaalde personen kunnen onder bepaalde voorwaarden rekenen op dit tarief. Zo wordt het Sociaal Tarief normaal gezien automatisch toegekend aan personen die een leefloon ontvangen of die afhankelijk zijn van de FOD Sociale Zekerheid. Vraag je je af of jij recht hebt op het sociaal tarief? Je leest er meer over op de website van de FOD Economie.