Wat zijn verbruiksprofielen en hoe worden ze gebruikt om mijn afrekening te berekenen?

Real Load Profiles (RLP).

In het verleden werden SLP gebruikt om het verbruik van mensen met een variabel energiecontract tijdens een bepaalde periode op te delen. Sinds de introductie van MIG6 werden de SLP grotendeels vervangen door RLP, ofwel Real Load Profiles. Net als de SLP zijn RLP verbruiksprofielen die ontworpen werden door netbeheerders en die voor alle energieleveranciers gelijk zijn. De Real Load Profiles zijn gebaseerd op werkelijk vastgestelde profielen van een bepaalde groep consumenten en worden gebruikt om de verdeling te bepalen voor energietarieven, distributiekosten, transportkosten en belastingen die tussen twee jaarlijkse meteropnames kunnen veranderen.

Dankzij de RLP kunnen we voor elke maand het gemiddelde verbruik van de consument schatten en dat vermenigvuldigen met de prijs per kWh die op dat moment van kracht was.

In de onderstaande tabel vind je een voorbeeld van de verdeling van een jaarlijks gasverbruik van 16.000 kWh op basis van RLP. Zoals je kunt zien, hebben de verschillende maanden een verschillend aandeel in het jaarlijks verbruik. De cijfers in deze tabel zijn fictief en dienen slechts ter illustratie van deze methode.

Jan Feb Maart Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Gemiddeld gasverbruik per maand 17,9% 15,3% 12,9% 7,1% 3,8% 1,9% 1,6% 1,7% 2,9% 6,8% 12,1% 16,1%
Jaarlijks verbruik (kWh) 16.000
Maandelijks verbruik (kWh) 2.859 2.449 2.057 1.138 612 304 254 273 461 1.091 1.934 2.568
Alt Text!

Synthetic Load Profiles (SLP).

In principe vindt er één keer per jaar een meteropname plaats. Dankzij de begin- en eindmeterstanden weten we hoeveel je gedurende die periode verbruikt hebt. Wanneer een klant een variabel contract heeft, moeten we zijn of haar verbruik kunnen opdelen. Dat gebeurt aan de hand van een vastgelegde methode, de Synthetic Load Profiles (SLP’s). De methode werd ontwikkeld door de distributienetbeheerders en wordt bepaald door de energiemarkt. Het gaat om 7 verschillende verbruiksprofielen die als basis dienen om het verbruik van een klant tijdens een bepaalde periode (maand, kwartaal,…) op te kunnen delen. De verbruiksprofielen vertellen ons ook wat de verdeling zal zijn voor distributiekosten, transportkosten en belastingen. Die kosten veranderen immers elk jaar.

Enkel voor de exclusief nachtmeters wordt er nog gebruik gemaakt van SLP. De uitleg voor die berekeningsmethode vind je hieronder.