Hulp > >

Ondanks dat mijn afrekening een creditnota was, werd mijn voorschot niet verlaagd. Hoe komt dat?

Wanneer je je afrekeningsfactuur ontvangt wordt het bedrag van je voorschot automatisch herberekend op basis van je verbruik.

Echter, zelfs als jouw afrekeningsfactuur in jouw voordeel was, zal je voorschot niet altijd dalen. Dat komt omdat de afrekeningsfactuur geen volledig verbruiksjaar omvat, en bijvoorbeeld alleen een periode met een lager verbruik (zoals de zomer) weergeeft. Deze afrekeningsfactuur is dus niet representatief voor je totale jaarverbruik. Je ontving een creditnota, maar je netbeheerder leidt daar niet automatisch uit af dat je minder energie verbruikt.
Een voorbeeld: je ontving een afrekening voor een zomerperiode (van mei tot en met augustus). Tijdens die maanden lag je verbruik lager door o.a. de langere dagen en het warmere weer. Je betaalde echter doorheen het jaar hetzelfde voorschot. Daarom stelden wij een creditnota op. We pasten je voorschotbedrag niet aan omdat we je volgende afrekening wél voor een volledig jaar (augustus tot augstus) zullen opmaken.

Als je voor de afrekening een specifiek voorschotbedrag had gekozen, kan het zijn dat dit niet meer van toepassing is na je afrekening. Als we een afrekeningsfactuur opstellen, baseren we het voorschotbedrag automatisch opnieuw op de schatting die wij ontvingen en de geldende tarieven.

Contacteer gerust onze klantendienst als je dit opnieuw wil aanpassen.