Alt Text!

De hernieuwing van jouw contract bij Mega.

Wanneer wordt mijn contract hernieuwd?

In principe is de duurtijd van een contract onbepaald totdat dit wordt beëindigd door de klant (als gevolg van een leverancierswissel, verhuis of overlijden) of door Mega (vanwege wanbetaling).

Wat daarentegen wel vastligt voor een bepaalde duur is jouw gekozen tarief (vast of variabel). Bij Mega kun je kiezen tussen een variabel of een vast tarief. De keuze die je maakt, is afhankelijk van je behoeften en de situatie op de energiemarkt.

Je vindt de duurtijd van je gekozen tarief steeds terug:

  • Op jouw energiefacturen (onder ‘contractduur’; de einddatum is wanneer jouw huidige tarief ten einde loopt);
  • Op jouw tariefkaart(en);
  • In je myMega klantenzone (onder ‘mijn contracten’ > ‘duur’).

Bij Mega laten we je minstens 2 maanden voor het einde van jouw huidige tariefduur (via e-mail of per post) weten dat je contract zal worden hernieuwd met nieuwe tarieven. De hernieuwing gebeurt steeds automatisch met het voordeligste product dat equivalent is aan jouw huidige contract. We houden hierbij (in de mate van het mogelijke en afhankelijk van het aanbod op dat moment) rekening met de tariefsoort (vast of variabel), de energiesoort, het serviceniveau en de looptijd van het contract. Je kan je hernieuwingstarief minstens twee maanden voor het einde van je huidige tariefduur terugvinden in je myMega klantenzone onder het tabblad ‘Mijn contracten’.

Kan ik mijn hernieuwingsvoorstel aanpassen?

Ja, dat kan! Wil je zelf kiezen welk tarief het komende contractjaar wordt toegepast? Neem dan contact op met onze klantendienst via ons contactformulier of telefonisch via 016 67 60 60. Onze medewerkers gaan met jou op zoek naar de beste prijs voor jouw energie en dienen een aanvraag in om jouw hernieuwingstarief aan te passen. Je kan ook altijd een offerte voor jouw nieuwe tarief aanvragen bij onze klantendienst.

Wanneer wordt mijn gekozen hernieuwingstarief toegepast?

Die datum wordt automatisch bepaald. Er zijn twee situaties:

  • Je diende jouw aanvraag binnen de 3 maanden na de start van jouw contracthernieuwing in.

    In dit geval kunnen we jouw zelfgekozen hernieuwingstarief met terugwerkende kracht toepassen vanaf de start van jouw contracthernieuwing.

  • Je diende jouw aanvraag meer dan 3 maanden na de start van jouw contracthernieuwing in.

    Dan wordt jouw zelfgekozen tarief toegepast vanaf de 1ste dag van de tweede maand volgend op de aanvraag.

Wordt mijn voorschot automatisch aangepast bij mijn contracthernieuwing?

Neen. Je voorschot blijft in principe hetzelfde tot aan jouw eerstvolgende afrekeningsfactuur, tenzij je je voorschotbedrag zelf aanpast. Nadat de netbeheerder ons jouw meterstanden bezorgt, kunnen we aan de hand van verbruiksprofielen nauwkeurig berekenen welk deel van jouw verbruik verrekend moet worden je oude en nieuwe tarief. Daarna bekijken we of het al dan niet nodig is om jouw voorschot te verhogen of te verlagen.

Je kunt steeds zelf anticiperen op jouw afrekeningsfactuur door je voorschot zelf te verhogen. Zo vermijd je een te hoge afrekeningsfactuur en kan je je energiekosten spreiden. Jouw voorschotbedrag is best zo goed mogelijk aangepast aan jouw verbruik en de energieprijzen. Zo kun je de kosten van jouw verbruik spreiden over het jaar en vermijd je een hoge afrekeningsfactuur.

Ik wil niet dat mijn contract wordt hernieuwd. Wat moet ik doen?

Ga je niet akkoord met ons contractvoorstel? Dan kun je je contracthernieuwing steeds gratis en zonder voorwaarden weigeren door je 30 dagen voor de datum van jouw hernieuwing in te schrijven bij een andere energieleverancier.