Tarieven Vraag en antwoord

Een antwoord op al je vragen

 • Waaruit bestaan mijn energietarieven?

  Er zijn eigenlijk twee grote categorieën: de tarieven die wij bepalen & de kosten van de netbeheerder en overheid. Kosten bepaald door Mega Energieprijs: dit is de prijs die je betaalt voor je energie. Afhankelijk van welk type meter je hebt, geniet je van een enkelvoudig, tweevoudig (dag en nacht) of exclusief nachttarief. Vaste vergoeding is een abonnementskost die we o.a. aanrekenen voor onze dienstverlening, het beheer en administratie van je dossier, de reservatie van je elektriciteit en gas, etc. Bijdrage groene stroom en WKK: we verrekenen deze kost om te kunnen voldoen aan bepaalde richtlijnen voor de aankoop van groenestroom- en WKK-certificaten. Die bijdrage is alleen van toepassing op je elektriciteitscontract. Kosten bepaald door de netbeheerder en overheid Nettarieven: dit zijn kosten voor de distributie en transport van je energie via het net. De huurprijs van de energiemeter maakt ook deel uit van dit onderdeel. Taksen en heffingen: hier hebben we het over de belastingen van de overheid. Ook het prosumententarief behoort tot deze categorie. De nettarieven, taksen en heffingen zijn bij alle leveranciers hetzelfde omdat het de netbeheerders en overheden zijn die deze kosten bepalen. Mega maakt dus één globale energiefactuur op en stort de desbetreffende kosten door naar de juiste instellingen.

 • Waar kan ik mijn tarieven vinden?

  Zodra de netbeheerder jouw inschrijving en verandering van leverancier valideert, ontvang je jouw contract via e-mail of per post. Je vindt jouw tariefkaarten als bijlage bij je contract en je kunt deze ook steeds raadplegen in je online myMega klantenzone. Ook de hernieuwingstarieven worden minstens twee maanden voor het einde van jouw contract in je myMega klantenzone gepubliceerd. Je ontvangt de nieuwe tariefvoorwaarden voor deze hernieuwing binnen dezelfde periode ook via e-mail of per post.

 • Wat is het verschil tussen een vast en variabel tarief?

  Voor je energietarief kan je kiezen tussen een vaste of variabele energieprijs. We hebben het hier voor alle duidelijkheid enkel over de eenheidsprijs die je betaalt voor je energie en niet over de vaste vergoeding, nettarieven of taksen.

  Een vaste energieprijs verandert niet tijdens de looptijd van je contract. Zo bouw je iets meer zekerheid in en moet je geen rekening houden met prijsschommelingen. Bij Mega kan je ervoor kiezen om je energieprijs vast te leggen voor 1, 3 of 5 jaar. Tip: je legt best je tarief vast op een moment dat de prijzen laag zijn.

  Kies je voor een variabele energieprijs, dan indexeren we je prijs driemaandelijks. Dit wil zeggen dat we de energieprijs elke 3 maanden herzien. Op je jaarlijkse afrekeningsfactuur gebruiken we dan een gewogen gemiddelde van alle variabele prijzen binnen de betreffende periode. Een variabele prijs kan interessant zijn als je denkt dat de prijzen in de nabije toekomst zullen dalen.

 • Kan ik mijn tarief wijzigen tijdens mijn contract?

  Ja! Je kan altijd een tariefwijziging aanvragen. Dit kan je makkelijk doen door een e-mail te sturen naar info@mega.be. Als je dit binnen de 3 maanden na de start of hernieuwing van je contract doet, zullen we het nieuwe tarief vanaf die start- of hernieuwingsdatum toepassen. Als we in tussentijd al een afrekening opmaakten, zullen we je nieuwe tarief instellen vanaf de eerste maand die volgt op de afrekening. Wat als ik dan de hernieuwing na die 3 maanden aanvraag? Dan rekenen we je nieuwe tarief aan vanaf de 1ste dag van de volgende maand.

 • Er is een korting gekoppeld aan mijn contract. Hoe verrekenen jullie die?

  Ten eerste is het belangrijk om te weten dat we de korting niet meteen verrekenen op het voorschot. Om de korting effectief te krijgen, moet je eerst voldoen aan bepaalde voorwaarden. Die kortingsvoorwaarden verschillen afhankelijk van welk tarief je geniet. Daarom raden we je aan om ze eerst na te lezen. Je kan ze vinden op je tariefkaarten.

 • Wat is het sociaal tarief?

  Het sociaal tarief is een tarief dat vastgelegd is door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) om energieverbruikers met een lager inkomen of financiële moeilijkheden te beschermen. Dit tarief is gelijk in het hele land, bij elke leverancier en netbeheerder. Vanaf 1 juli 2020 verandert het sociaal tarief elke drie maanden. Je kan hier een link vinden naar de tarieven voor elektriciteit en gas. Voor alle vragen over het sociaal tarief kan je contact opnemen met de FOD Economie: Contact Center van de FOD Economie Tel. (gratis): 0800 120 33 (van 9u tot 17u) Fax (gratis): 0800 120 57 E-mail: info.eco@economie.fgov.be https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief/sociaal-tarief-voor

 • Wanneer heb ik recht op sociaal tarief?

  Als je wil genieten van het sociaal tarief moet je ten eerste al een klant zijn die een energiecontract heeft voor eigen verbruik of een huurder zijn van een sociaal appartement. Daarnaast heb je recht op het sociaal tarief als je (of ieder ander persoon die officieel bij jou woont) bijvoorbeeld geniet van een:

  • leefloon
  • inkomensgarantie voor ouderen
  • tegemoetkoming gehandicapten (enkel voor specifieke gevallen)
  • zorgbudget voor ouderen
  • compensatie voor hulp aan bejaarden
  • ... of je in een sociaal appartement woont dat bv. het OCMW of een sociale/gewestelijke huisvestingsmaatschappij beheert.
  Let op! Deze lijst is niet volledig. Meer informatie kan je vinden op de website van de FOD Economie.

  Het sociaal tarief is daarentegen niet van toepassing voor:

  • tweede verblijfplaatsen;
  • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;
  • professionele klanten;
  • occasionele klanten, tijdelijke aansluitingen.

 • Ik heb recht op sociaal tarief. Passen jullie dit automatisch toe?

  Op het einde van de maanden januari, april, juli en oktober, laat de FOD ons weten welke nieuwe klanten recht hebben op het sociaal tarief. Dat gaat altijd over klanten waarvan het contract in de 3 voorgaande maanden van start ging. Om deze reden is het dus mogelijk dat we je factuur niet meteen aanpassen. We geven even een voorbeeld: Het contract van meneer X startte op 1 maart 2020. De FOD laat ons dan op het einde van de maand juli 2020 weten welke klanten recht hebben op het sociaal tarief. Pas vanaf dit moment zullen we de voorschotfactuur van meneer X aanpassen. Wijzigde je factuur niet na deze periode? Dan hebben we mogelijk je attest niet ontvangen. Maar geen zorgen, je mag in dat geval een bewijs sturen dat je recht hebt op sociaal tarief naar info@mega.be. Waar kan je het attest verkrijgen? Afhankelijk van de situatie: Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid Directie generaal Personen met een handicap Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower Kruidtuinlaan 50 1000 Brussel Tel.: 0800 987 99 Fax: 02 509 81 85 Online: https://forms.handicap.fgov.be/nl Het OCMW van je regio De Federale Pensioendienst Zuidertoren - Europaesplanade 1 1060 Brussel Tel.: 1765 of 02/529 30 01 Fax: 02/529 39 21 E-mail: info@rvponp.fgov.be