Overheidsmaatregelen op energiegebied

Een antwoord op al je vragen

 • Wat is de federale verwarmingspremie van 100 euro?

  De federale verwarmingspremie van 100 euro is één van de verschillende maatregelen van de Federale Overheid om de Belgische bevolking te helpen tijdens de energiecrisis. De eenmalige premie zal worden verrekend via het elektriciteitscontract zodat alle Belgen de premie kunnen ontvangen, ongeacht de manier waarop ze verwarmen. Raadpleeg de website van de FOD economie en onze website voor meer informatie over de verwarmingspremie.

 • Vanwaar komt de beslissing om over te gaan naar 6% btw voor elektriciteit en gas?

  Zoals je weet, rijzen de energieprijzen al maanden de pan uit en stijgen ze nog steeds.

  In het licht van de spectaculaire stijging van de energieprijzen (zie de tabel op de website van de CREG) heeft de Belgische federale regering in februari 2022 gestemd voor een verlaging van de btw op de elektriciteitsfactuur. Het gaat om een verlaging van 21% naar 6% die aanvankelijk gedurende 4 maanden geldig zou zijn en die dan werd verlengd tot 31 maart 2023.

  Midden maart heeft de overheid besloten om de verlaging naar 6% btw ook toe te passen op de gasfactuur. Aanvankelijk zou de 6% btw op gas geldig zijn voor een periode van 6 maanden die vervolgens werd verlengd ook tot 31 maart 2023.

  In februari 2023 viel de beslissing om de btw op energie definitief te verlagen naar 6% voor residentiële klanten. Voor hen gaat het dus niet langer om een tijdelijke maatregel. Voor professionele klanten is dat wel het geval, voor hen eindigt de maatregel op 1 juli 2023.

  Het doel van deze verlaging is om de energiefacturen te verlichten voor de consumenten die rechtstreeks en zwaar worden getroffen door deze ongekende situatie op de energiemarkt.

 • Wie profiteert van deze btw-verlaging?

  De btw-verlaging naar 6% wordt toegepast voor:

  • Alle Belgische residentiële consumenten die een elektriciteits- en/of gascontract hebben afgesloten met hun leverancier.
   • Voor elektriciteit: sinds 1 maart 2022
   • Voor gas: sinds 1 april 2022
  • Alle professionele gascontracten: sinds 1 augustus 2022 tot 1 juli 2023.
  • Plaatsen met een collectieve verwarmingsinstallatie (enkel voor gas): sinds 1 augustus 2022.

 • Wie heeft recht op deze verwarmingspremie?

  Elk gezin met een residentieel elektriciteitscontract heeft recht op deze eenmalige toekenning en dat voor hun officiële woonplaats.

 • Waarom was dit verlaagde btw-tarief van 6% eerst enkel van toepassing op elektriciteit?

  Aanvankelijk had de regering besloten deze btw-verlaging alleen toe te passen op elektriciteit om geen onevenwicht te creëren tussen huishoudens die gas gebruiken en huishoudens die alleen elektriciteit gebruiken.

  Daarbij werd echter geen rekening gehouden met de veranderende geopolitieke situatie en de oorlog die momenteel in Oekraïne woedt. Deze gebeurtenissen hebben geleid tot een verdere stijging van de energieprijzen en vooral van de gasprijzen.

  Om de Belgische burgers te helpen, heeft de overheid daarom midden maart besloten om de btw-verlaging ook toe te passen op gas.

 • Door wie wordt de premie toegekend?

  Het is de leverancier die je op 31 maart van elektriciteit voorzag, die je de 100 euro zal toekennen. Raadpleeg de website van de FOD Economie voor meer informatie over de verwarmingspremie: https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/federale-maatregelen/verwarmingspremie-van-100-euro.

 • Hoe ontvang ik de verwarmingspremie?

  Zodra de FOD Economie ons de lijst met de rechthebbenden van de verwarmingspremie van 100 euro bezorgt, zal Mega deze kunnen toekennen aan alle huidige en voormalige klanten op die lijst. Zij zullen de premie vóór 31 juli ontvangen.

  De manier waarop je de premie ontvangt is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

  • Ontvang je tussen de maand juni en 31 juli een afrekeningsfactuur? Dan wordt de premie van 100 euro daarop verrekend.
  • Ontvang je tijdens deze periode geen afrekeningsfactuur? Dan wordt de premie van 100 euro verrekend op één van de voorschotfacturen die je tijdens deze periode ontvangt. Voor beide bovenstaande gevallen geldt het volgende: indien de factuur waarop jouw premie wordt verrekend minder dan 100 euro bedraagt, wordt het resterende bedrag afgetrokken van eventuele openstaande bedragen of wordt het rechtstreeks overgeschreven op jouw bankrekening.
  • Ontvang je tussen de maand juni en 31 juli 2022 geen afrekenings- of voorschotfactuur (omdat je bijvoorbeeld een jaarlijks of zesmaandelijks voorschot betaalt)? Dan wordt de premie van 100 euro rechtstreeks overgeschreven door Mega.

  Moet Mega (een deel van) de 100 euro overschrijven?

  -Indien je tijdens deze periode een factuur ontvangt, vind je het bankrekeningnummer waarnaar wij het bedrag zullen overschrijven terug op jouw factuur. Klopt dat nummer niet? Corrigeer het dan vóór 15 september 2022 in jouw myMega klantenzone.

  -Indien je tijdens deze periode geen factuur ontvangt, vragen we om in jouw myMega klantenzone na te kijken of we over jouw correcte bankgegevens beschikken. Kloppen ze niet? Bezorg ons dan vóór 15 september 2022 jouw correcte bankgegevens via jouw myMega klantenzone in het onderdeel Contactgegevens > Voorkeuren van betaling. Beschikken we na die uiterste datum niet over de correcte bankgegevens? Dan vervalt het recht op de federale verwarmingspremie.

 • Vanaf en tot wanneer zal deze maatregel op mijn facturen van toepassing zijn?

  Residentiële contracten
  De 6% btw zal worden toegepast op jouw residentieel elektriciteitscontract voor een periode van 13 maanden, namelijk van 1 maart 2022 tot 31 maart 2023 (aanvankelijk was de maatregel geldig tot 30 juni 2022, maar ze werd een eerste keer verlengd tot 30 september en vervolgens tot het einde van het jaar). De 6% btw op het residentieel gascontract werd initieel toegepast voor een periode van 12 maanden, namelijk van van 1 april 2022 tot 31 maart 2023.. Uiteindelijk werd besloten om het btw-tarief van 6% voor energie definitief toe te passen.

  De verlaging zal alle kostenposten van jouw factuur, die onderworpen zijn aan btw, beïnvloeden: de energiekosten van Mega, de kosten voor hernieuwbare energie, transport- en distributiekosten, kortingen,…

  Vanwege operationele redenen was de btw-verlaging pas zichtbaar op voorschotfacturen die vanaf 1 april 2022 (voor elektriciteit) en vanaf 1 mei 2022 (voor gas) aan klanten werden gefactureerd of in rekening werden gebracht.

  Dat betekent dat jouw voorschotfacturen vóór deze datum nog met een btw-tarief van 21% zullen werden uitgereikt. Wees gerust, dat wil niet zeggen dat je voor jouw verbruik in maart (voor elektriciteit) en/of april (voor aardgas) niet kon profiteren van de 6% btw. Wij hielden hier uiteraard rekening mee tijdens de opmaak van jouw afrekeningsfactuur.

  Voorbeeld: Stel dat jouw meterstanden in januari worden opgenomen. In januari 2023 zal jouw afrekeningsfactuur rekening houden met 2 maanden verbruik aan 21% btw en 10 maanden aan 6% btw voor elektriciteit en 3 maanden verbruik aan 21% btw en 9 maanden aan 6% btw voor gas. Of je nu een contract met Mega aangaat in maart 2022, in juni 2022 of dat je klant bent geworden vóór de invoering van deze maatregel, het resultaat blijft hetzelfde: op jouw elektriciteits- en/of gasverbruik zal 6% btw worden geheven gedurende de leveringsmaanden waarop de btw-verlaging van toepassing is. Is jouw energielevering door Mega bijvoorbeeld begonnen in juni 2022? Dan zal alleen jouw verbruik van juni tot en met december (bij Mega) onder de 6%-regeling vallen.

  Elektriciteit in 2022 (*)

  2022 2023
  Maand Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan.
  btw (%) 21% 6% 6%
  RLP 11% 9% 9% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 9% 10% ?
  80%

  Berekening van de maandelijkse RLP op basis van een gemiddelde van alle Belgische netbeheerders.

  Opgelet: de 6% btw zal dus niet worden toegepast op 10/12de van jouw verbruik, maar op 80% van jouw verbruik.

  Gas in 2022 (*)

  2022 2023
  Maand Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan.
  btw (%) 21% 6% 6%
  RLP 17,68% 15,24% 12,82% 7,09% 3,81% 1,90% 1,58% 1,70% 2,85% 6,75% 11,99% 16,58% ?
  54,26%

  Berekening van de maandelijkse RLP.

  Opgelet: de 6% btw zal dus niet worden toegepast op 9/12de van jouw verbruik, maar op 54,26% van jouw verbruik.

  Samengevat werden de facturen van de maand april opgemaakt volgens twee verschillende btw-tarieven: 6% voor elektriciteit en 21% voor gas. Sinds mei 2022 werd het btw-tarief van 6% toegepast op de twee energieën en dat blijft ook zo.

  Waarom en hoe hebben we dit berekend? Aangezien we geen toegang hebben tot dagelijkse verbruiksgegevens van de consumenten, kunnen we ons enkel baseren op de jaarlijkse meteropname. Om het verbruik in de periode van maart tot eind december 2022 te kennen, moeten we dus gebruik maken van de zogenaamde verbruiksprofielen (RLP*). Dankzij de RLP kunnen we het gemiddeld verbruik voor elke maand berekenen en daarop het btw-tarief toepassen dat op dat ogenblik van kracht is.

  * Deze technologie, bekend als de « Real Load Profile » (RLP),werd ontworpen door de netbeheerders en is voor alle energieleveranciers gelijk. De verbruiksprofielen die aan de hand van deze methode ontwikkeld worden, dienen als basis voor de verdeling van het verbruik van een klant over een bepaalde periode. De RLP wordt gebruikt om de verdeling te bepalen voor energietarieven, distributiekosten, transportkosten en belastingen die tussen twee jaarlijkse meteropnames kunnen veranderen.

  Professionele contracten
  De 6% btw werd initieel toegepast op professionele gascontracten voor een periode van 8 maanden, namelijk van 1 augustus 2022 tot 31 maart 2023. Vervolgens werd deze verlengd tot 1 juli 2023. Na die datum zal de btw op gas voor professionele klanten weer 21% bedragen. Vanwege operationele redenen was de btw-verlaging pas zichtbaar op de voorschotten voor gas die vanaf 1 september 2022 aan klanten werden gefactureerd of in rekening werden gebracht.

  * Aangezien de SLP en RLP profielen voor het jaar 2023 nog niet gekend zijn, kunnen we nog geen nauwkeurige berekening uitvoeren voor de maand januari, februari en maart 2023.

 • Mijn contract bij Mega werd stopgezet na 31/03/2022. Hoe ontvang ik de premie?

  Zodra de FOD Economie ons de lijst met de rechthebbenden van de verwarmingspremie van 100 euro bezorgt, zal Mega deze kunnen toekennen aan alle huidige en voormalige klanten op die lijst. Zij zullen de premie vóór 31 juli ontvangen.

  Ben je geen klant meer bij Mega, maar was je dat wel op 31/03/2022?

  • Heb je jouw slotfactuur van Mega reeds ontvangen? In dat geval zullen we jouw slotfactuur vóór 31 juli 2022 annuleren en herberekenen met de verwarmingspremie.
  • Heb je jouw slotfactuur van Mega nog niet ontvangen? In dat geval zal de federale verwarmingspremie automatisch worden afgetrokken van jouw laatste afrekeningsfactuur vóór 31 juli 2022.

  In beide gevallen geldt het volgende: als jouw slotfactuur minder dan 100 euro bedraagt, wordt het resterende bedrag rechtstreeks overgeschreven op jouw bankrekening op voorwaarde dat Mega in het bezit is van jouw correcte bankgegevens.

  Als dat niet het geval is, vragen we om ons die vóór 15 september 2022 te bezorgen via de myMega klantenzone in het onderdeel Contactgegevens > Voorkeuren van betaling. Beschikken we na die uiterste datum niet over de correcte bankgegevens? Dan vervalt het recht op de federale verwarmingspremie.

 • Welke veranderingen zijn er naast de facturering?

  Sinds 1 maart 2022 houden onze tariefkaarten voor elektriciteit (voor residentiële klanten) rekening met het btw-stelsel van 6%.

  Voor de tariefkaarten van onze gasproducten (voor residentiële klanten) is dat het geval vanaf 1 april 2022.

  De tariefkaarten voor professionele klanten worden steeds exclusief btw weergegeven.

  Onze tariefkaarten kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op onze website.

  Wil je de tarieven van Mega vergelijken? Weet dan dat onze simulatietool ook rekening houdt met de 6% btw voor onze (residentiële) elektriciteits- en gasproducten. Voor professionelen houdt de tool geen rekening met btw.

 • Ik ontving geen federale verwarmingspremie. Wat moet ik doen?

  Heb je recht op de federale verwarmingspremie en werd die jou in fase 1 (tussen de maand juni en 31 juli 2022) niet toegekend? Dan kom je in de tweede fase van de toekenning terecht. Indien jij je in deze situatie bevindt, kun je vanaf 1 augustus 2022 tot en met 17 november 2022 een aanvraag indienen bij de FOD Economie.

  Dat kan via het online formulier van de FOD Economie of per post. Dien je jouw aanvraag liever per post in? Druk dan dit formulier af en stuur het volledig ingevuld en voldoende gefrankeerd terug naar het volgende adres: Verwarmingspremie – € 100, PB30061, 1000 Brussel.

  Opgelet

  Opgelet: Je kunt jouw aanvraag tot en met 17 november 2022 indienen. Vanaf 18 november 2022 verdwijnt het formulier en verlies je ook jouw recht op de verwarmingspremie van 100 euro.


  Als uit jouw aanvraag blijkt dat je inderdaad recht hebt op de eenmalige verwarmingspremie en we daar een bevestiging voor ontvangen van de FOD Economie, dan wordt de 100 euro rechtstreeks naar jou overgeschreven op voorwaarde dat Mega in het bezit is van jouw correcte bankgegevens.
  Als dat niet het geval is, vragen we om ons die voor 15 november 2022 te bezorgen via de myMega klantenzone in het onderdeel Contactgegevens > Voorkeuren van betaling. Beschikken we na die uiterste datum niet over de correcte bankgegevens? Dan vervalt het recht op de federale verwarmingspremie.

  Werd jouw aanvraag afgekeurd? Een mogelijke verklaring kan zijn dat jouw gezin reeds deel uitmaakte van de eerste fase van de toekenning. In dat geval controleer je best de facturen die je tot en met 31 juli 2022 hebt ontvangen. Maakte je inderdaad deel uit van fase 1 en heb je de premie nooit ontvangen? Neem dan contact met ons op.

 • Ben je nog geen klant?

  Wil je de tarieven van Mega graag vergelijken voordat je je bij ons inschrijft? Weet dan dat onze simulatietool ook rekening houdt met de 6% btw voor onze (residentiële) elektriciteits- en gasproducten. Voor professionelen houdt de tool geen rekening met btw.

  Hetzelfde geldt voor ons inschrijvingsformulier; de (residentiële) elektriciteits- en gasproducten die worden voorgesteld, houden rekening met 6% btw. Voor professionelen wordt er geen rekening gehouden met btw.

 • Wat gebeurt er met de kortingen?

  Al onze elektriciteits- en gastariefkaarten (voor residentiële klanten) worden beïnvloed door deze verlaging van de btw naar 6%, inclusief kortingen.

  Heb je een Smart, Cosy of Groepstarief als onderdeel van jouw eerste contract met Mega? Dan zijn de toegekende kortingen (in €c/kWh) voor deze producten ook onderworpen aan een btw-regeling van 6%.

  Kom je in aanmerking voor een forfaitaire korting omdat je een Group-contract hebt of vrienden hebt aangebracht via het ambassadeurschap?

  In beide gevallen wordt het btw-tarief van 6% ook toegepast op de korting.

 • Welke andere maatregelen heeft de regering genomen om de Belgische gezinnen te helpen?

  Sinds januari 2022 zijn er, naast de 6% btw op elektriciteit, een aantal maatregelen ingevoerd om de Belgische gezinnen te helpen:

  • De betaling van een bedrag van 80 euro aan de rechthebbenden van het Sociaal Tarief.
   Bij Mega verloopt de betaling van het eenmalig forfait in twee fases. De eerste vond eind januari 2022 plaats, de andere in maart 2022.
  • De uitbreiding van het Sociaal Tarief (en de verlenging van de toekenning tot maart 2023 in plaats van tot december 2022 zoals eerder aangekondigd) naar verschillende categorieën van consumenten. In februari 2023 besloot de overheid om deze tijdelijke maatregel stop te zetten vanaf 1 juli 2023.
  • Een bijkomende spijzing van het Gas- en Elektriciteitsfonds dat de OCMW’s kunnen gebruiken om materiële steun te geven aan gezinnen die moeite hebben om hun energiefacturen te betalen.
  • De vervanging van de federale bijdrage door een accijns: terwijl de federale bijdrage automatisch stijgt naargelang de hoeveelheid verbruikte elektriciteit en gas, is de accijns een indirecte verbruiksbelasting die dus vast ligt. Volgens minister van Energie Tinne Van Der Straeten zouden de Belgische gezinnen met de bevriezing van deze federale bijdrage een verhoging van hun factuur met 30 euro per jaar kunnen vermijden.
  • De toekenning van een Federale verwarmingspremie ter waarde van 100 euro. Dit bedrag zal automatisch worden afgetrokken van de elektrciteitsfactuur van residentiële klanten (ongeacht het soort tarief: vast of variabel). Dat deze korting wordt toegekend op de elektriciteitsfactuur en niet op de gasfactuur is de beste manier om de premie aan alle Belgische huishoudens toe te kennen. De premie wordt verrekend via de voorschot- of afrekeningsfactuur voor elektriciteit ofwel via een creditnota. Je ontvangt de premie van de leverancier bij wie je op 31/03/2022 een elektriciteitscontract hebt. Mega-klanten zullen de premie tussen eind april en eind juli 2022 ontvangen.
  • Midden maart werd er besloten om de btw-verlaging naar 6% ook toe te passen op gas vanaf 1 april 2022 tot en met 30 september 2022. In juni werd deze maatregel verlengd tot 31 maart 2023.
  • De btw-verlaging naar 6% btw op elektriciteit werd verlengd tot 31 maart 2023(in plaats van tot 31 december 2022).
  • Sinds 1 augustus 2022 wordt de btw-verlaging naar 6% ook toegepast op professionele gascontracten. Ook plaatsen met collectieve verwarmingsinstallaties (appartementsgebouwen, woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere gebouwen) vallen hieronder.
  • De toekenning van een stookoliepremie ter waarde van 300 euro. Deze maatregel komt bovenop de eerdere maatregelen voor elektriciteit en gas.
  • De toekenning van een eenmalige premie voor pellets ter waarde van 250 euro. Deze premie wordt enkel toegekend aan wie uitsluitend met pellets verwarmt.
  • In februari 2023 werd de btw-verlaging naar 6% definitief gemaakt voor residentiële energiecontracten.
  • Sinds 1 april 2023 gaat de btw-verlaging naar 6% gepaard met een hervorming van de speciale accijns op gas en elektriciteit. Het gaat om een accijns die reeds gefactureerd wordt op jouw energiefactuur, integraal wordt doorgestort naar de overheid en die voortaan ook mee kan evolueren met de energieprijs. Raadpleeg voor meer informatie onze huidige tariefkaarten of de website van de overheid.

 • Wat zijn de volgende maatregelen?

  Momenteel zijn er, behalve de definitieve btw-verlaging naar 6% voor residentiële energiecontracten, nog geen andere maatregelen gepland. Alles zal dus afhangen van de ontwikkelingen op de energiemarkt.

Federale verwarmingspremie

In het kader van de hoge energieprijzen kent de Federale Overheid de Belgische consumenten een verwarmingspremie van 100 euro toe. Elk gezin met een residentieel elektriciteitscontract heeft recht op deze eenmalige toekenning en dat voor hun officiële woonplaats.

Als Mega-klant, hoef je hier niets voor te doen. Wees gerust, wij informeren je binnenkort over onze toekenningsprocedure. Voor meer informatie over de federale verwarmingspremie kun je terecht op de website van de FOD Economie.

Definitieve verlaging naar 6% btw voor jouw energie

In het licht van de spectaculaire stijging van de energieprijzen heeft de Belgische federale regering besloten om de btw op energie definitief te verlagen van 21% naar 6%. Deze maatregel is van toepassing op elektriciteit en gas voor residentiële klanten, voor professionele klanten is dat enkel voor gascontracten. Als Mega-klant hoef je hier niets voor te doen, de btw van 6% zal automatisch worden toegepast op jouw facturen.

Vanaf 1 april 2023 zal ook de accijnshervorming van toepassing zijn. Deze wordt ook automatisch doorgevoerd op je energiefacturen.