Het federaal basispakket energie

Een antwoord op al je vragen

 • Wat is het federaal basispakket energie?

  Het federaal basispakket energie is de meest recente maatregel van de overheid om de Belgische bevolking te helpen tijdens de energiecrisis. Het gaat om een premie die voor november en december 2022 en januari februari en maart 2023wordt verrekend op de gasfactuur (€ 135/maand) en op de elektriciteitsfactuur (€ 61/maand).

 • Wie heeft recht op dit basispakket?

  • Elk gezin met een residentieel variabel energiecontract voor hun officiële woonplaats.
  • Elk gezin met een residentieel vast contract, dat vanaf 1 oktober 2021 ondertekend of hernieuwd werd, voor hun officiële woonplaats.
  Uitzonderingen:
  • Heb je een hoog inkomen? Dan wordt de korting later teruggevorderd via de belastingen.
  • Verwarm je via een collectieve verwarmingsinstallatie op aardgas? Op voorwaarde dat het om een residentieel contract gaat of een contract dat werd afgesloten door een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) heb je wel degelijk recht op het basispakket voor energie. Je moet het basispakket in dat geval wel zelf aanvragen bij de FOD Economie via het aanvraagformulier. De premie wordt je in dat geval via de FOD Economie toegekend. De voorwaarden en de aanvraagprocedure vind je terug op de website van de FOD Economie.
  • Heb je al recht op het sociaal tarief? Dan geldt het basispakket niet voor jou.

 • Door wie wordt de premie toegekend?

  • Je ontvangt het basispakket voor de maanden november en december 2022 van de leverancier die je op 30 september 2022 van energie voorzag.
  • Het basispakket voor de maanden januari, februari en maart 2023 ontvang je van de leverancier die jou op 31/12/2022 energie leverde.

  Raadpleeg de website van de FOD economie voor meer informatie.

 • Wat was de toekenningsprocedure van het basispakket voor november en december 2022?

  De manier waarop je de premie voor november en december hebt/zal ontvangen is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie:

  • Ontving je in december 2022 een voorschotfactuur? Dan werd het basispakket voor de maanden november en december daarop verrekend. Indien jouw voorschotfactuur minder bedroeg dan de korting van het basispakket, werd het resterende bedrag, na verrekening met eventuele openstaande bedragen, rechtstreeks overgeschreven op jouw bankrekening, op voorwaarde dat Mega in het bezit was van jouw correcte bankgegevens.
  • Ontving je in december 2022 geen afrekenings- of voorschotfactuur (omdat je bijvoorbeeld een jaarlijks, drie- of zesmaandelijks voorschot betaalt)? Dan ontving je het basispakket voor de maanden november en december, na verrekening met eventuele openstaande bedragen, tussen 19/12/2022 en 24/12/2022 via overschrijving, op voorwaarde dat Mega in het bezit was van jouw correcte bankgegevens.

  Wat als Mega (een deel van) het basispakket moet overschrijven?
  In dat geval schrijven we het bedrag over op het rekeningnummer dat gelinkt is aan jouw contract. Indien Mega niet in het bezit is van jouw correcte bankgegevens vragen we om ons die vóór 15 maart 2023 te bezorgen via jouw myMega klantenzone. Beschikken we na die uiterste datum niet over de correcte bankgegevens? Dan vervalt het recht op het basispakket.

 • Hoe ontvang ik het basispakket voor januari, februari en maart 2023?

  De manier waarop je de premie voor januari, februari en maart ontvangt is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie:

  • Ontvang je in maart 2023 een voorschotfactuur? Dan wordt het basispakket voor de maanden januari, februari en maart daarop verrekend. Indien jouw voorschotfactuur minder bedraagt dan de korting van het basispakket, wordt het resterende bedrag, na verrekening met eventuele openstaande bedragen, rechtstreeks overgeschreven op jouw bankrekening.
  • Ontvang je in maart 2023 geen afrekenings- of voorschotfactuur (omdat je bijvoorbeeld een jaarlijks, drie- of zesmaandelijks voorschot betaalt)? Dan ontvang je het basispakket voor de maanden januari, februari en maart, na verrekening met eventuele openstaande bedragen, tussen 3 en 7 april 2023 via overschrijving.
  • Betaal je maandelijkse afrekeningsfacturen?Dan ontvang je het basispakket voor de maanden januari, februari en maart 2023, na verrekening met eventuele openstaande bedragen, tussen 23 en 30 maart 2023 via overschrijving.
  • Heb je een budgetmeter?Dan wordt het basispakket afgetrokken van je volgende afrekeningsfactuur. Ontving je jouw afrekeningsfactuur in januari 2023? Dan ontvang je het basispakket voor de maanden januari, februari en maart 2023, na verrekening met eventuele openstaande bedragen, eind maart via overschrijving.

  Wat als Mega (een deel van) het basispakket moet overschrijven?
  In dat geval schrijven we het bedrag over op het rekeningnummer dat gelinkt is aan jouw contract. Indien Mega niet in het bezit is van jouw correcte bankgegevens vragen we om ons die vóór 15 juni 2023 te bezorgen via jouw myMega klantenzone. Beschikken we na die uiterste datum niet over de correcte bankgegevens? Dan vervalt het recht op het basispakket.

 • Mijn energiecontract werd in januari of februari 2023 beëindigd. Hoe ontvang ik het basispakket voor januari, februari en maart 2023?

  Indien jouw Mega-contract in januari werd beëindigd, wordt de premie vóór 20/03/2023 uitbetaald via overschrijving.

  Werd jouw Mega-contract in februari beëindigd? Dan wordt de premie vóór 18/04/2023 uitbetaald via overschrijving.

  De uitbetaling gebeurt steeds na verrekening met eventuele openstaande bedragen en op voorwaarde dat Mega in het bezit is van jouw correcte bankgegevens.

 • Ik ontving geen basispakket energie voor november en december 2022. Wat moet ik doen?

  De toekenning van het basispakket energie gebeurt in principe automatisch. Heb je recht op het basispakket energie en heb je het niet ontvangen in fase 1 (tussen de maand december 2022 en 18 januari 2023)? Dan kom je in de tweede fase van de toekenning terecht. Indien jij je in deze situatie bevindt, kun je vanaf 23 januari 2023 tot en met 30 april 2023 een aanvraag indienen bij de FOD Economie.

  Dat kan via het online formulier van de FOD Economie. Vul je jouw aanvraag liever op papier in? Stuur dit formulier dan volledig ingevuld terug:

  We raden je aan om een factuur bij de hand te houden die geldig was op 30 september 2022 wanneer je het formulier invult.

  Als uit jouw aanvraag blijkt dat je inderdaad recht hebt op het basispakket energie en we daar een bevestiging voor ontvangen van de FOD Economie, dan zul je de premie binnen één maand na de bevestiging door de FOD Economie en na verrekening met eventuele openstaande bedragen, ofwel via jouw voorschot- of afrekeningsfactuur of via overschrijving ontvangen op voorwaarde dat Mega in het bezit is van jouw correcte bankgegevens.

  Als dat niet het geval is, vragen we om ons die vóór 15 augustus 2023 te bezorgen via jouw myMega klantenzone in het onderdeel Contactgegevens > Voorkeuren van betaling. Beschikken we na die uiterste datum niet over de correcte bankgegevens? Dan vervalt het recht op het basispakket.

 • Ik ontving geen basispakket energie voor januari, februari en maart 2023. Wat moet ik doen?

  De toekenning van het basispakket energie gebeurt in principe automatisch. Heb je recht op het basispakket energie en heb je het niet ontvangen in fase 1 (tussen de maand maart 2023 en 18 april 2023)? Dan kom je in de tweede fase van de toekenning terecht. Indien jij je in deze situatie bevindt, kun je vanaf 23 april 2023 tot en met 31 juli 2023 een aanvraag indienen bij de FOD Economie.

  Dat kan via het online formulier van de FOD Economie. Vul je jouw aanvraag liever op papier in? Stuur dit formulier dan volledig ingevuld terug:

  We raden je aan om een factuur bij de hand te houden die geldig was op 31 december 2022 wanneer je het formulier invult.

  Als uit jouw aanvraag blijkt dat je inderdaad recht hebt op het basispakket energie en we daar een bevestiging voor ontvangen van de FOD Economie, dan zul je de premie binnen één maand na de bevestiging door de FOD Economie en na verrekening met eventuele openstaande bedragen, ofwel via jouw voorschot- of afrekeningsfactuur of via overschrijving ontvangen op voorwaarde dat Mega in het bezit is van jouw correcte bankgegevens.

  Als dat niet het geval is, vragen we om ons die vóór 15 november 2023 te bezorgen via de myMega klantenzone in het onderdeel Contactgegevens > Voorkeuren van betaling. Beschikken we na die uiterste datum niet over de correcte bankgegevens? Dan vervalt het recht op het basispakket.