Federale verwarmingspremie

Een antwoord op al je vragen

 • Wat is de federale verwarmingspremie van 100 euro?

  De federale verwarmingspremie van 100 euro is één van de verschillende maatregelen van de Federale Overheid om de Belgische bevolking te helpen tijdens de energiecrisis. De eenmalige premie zal worden verrekend via het elektriciteitscontract zodat alle Belgen de premie kunnen ontvangen, ongeacht de manier waarop ze verwarmen. Raadpleeg de website van de FOD economie en onze website voor meer informatie over de verwarmingspremie.

 • Wie heeft recht op deze verwarmingspremie?

  Elk gezin met een residentieel elektriciteitscontract heeft recht op deze eenmalige toekenning en dat voor hun officiële woonplaats.

 • Door wie wordt de premie toegekend?

  Het is de leverancier die je op 31 maart van elektriciteit voorzag, die je de 100 euro zal toekennen. Raadpleeg de website van de FOD Economie voor meer informatie over de verwarmingspremie: https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/federale-maatregelen/verwarmingspremie-van-100-euro.

 • Hoe ontvang ik de verwarmingspremie?

  Zodra de FOD Economie ons de lijst met de rechthebbenden van de verwarmingspremie van 100 euro bezorgt, zal Mega deze kunnen toekennen aan alle huidige en voormalige klanten op die lijst. Zij zullen de premie vóór 31 juli ontvangen.

  De manier waarop je de premie ontvangt is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

  • Ontvang je tussen de maand juni en 31 juli een afrekeningsfactuur? Dan wordt de premie van 100 euro daarop verrekend.
  • Ontvang je tijdens deze periode geen afrekeningsfactuur? Dan wordt de premie van 100 euro verrekend op één van de voorschotfacturen die je tijdens deze periode ontvangt. Voor beide bovenstaande gevallen geldt het volgende: indien de factuur waarop jouw premie wordt verrekend minder dan 100 euro bedraagt, wordt het resterende bedrag afgetrokken van eventuele openstaande bedragen of wordt het rechtstreeks overgeschreven op jouw bankrekening.
  • Ontvang je tussen de maand juni en 31 juli 2022 geen afrekenings- of voorschotfactuur (omdat je bijvoorbeeld een jaarlijks of zesmaandelijks voorschot betaalt)? Dan wordt de premie van 100 euro rechtstreeks overgeschreven door Mega.

  Moet Mega (een deel van) de 100 euro overschrijven?

  -Indien je tijdens deze periode een factuur ontvangt, vind je het bankrekeningnummer waarnaar wij het bedrag zullen overschrijven terug op jouw factuur. Klopt dat nummer niet? Corrigeer het dan vóór 15 september 2022 in jouw myMega klantenzone.

  -Indien je tijdens deze periode geen factuur ontvangt, vragen we om in jouw myMega klantenzone na te kijken of we over jouw correcte bankgegevens beschikken. Kloppen ze niet? Bezorg ons dan vóór 15 september 2022 jouw correcte bankgegevens via jouw myMega klantenzone in het onderdeel Contactgegevens > Voorkeuren van betaling. Beschikken we na die uiterste datum niet over de correcte bankgegevens? Dan vervalt het recht op de federale verwarmingspremie.

 • Mijn contract bij Mega werd stopgezet na 31/03/2022. Hoe ontvang ik de premie?

  Zodra de FOD Economie ons de lijst met de rechthebbenden van de verwarmingspremie van 100 euro bezorgt, zal Mega deze kunnen toekennen aan alle huidige en voormalige klanten op die lijst. Zij zullen de premie vóór 31 juli ontvangen.

  Ben je geen klant meer bij Mega, maar was je dat wel op 31/03/2022?

  • Heb je jouw slotfactuur van Mega reeds ontvangen? In dat geval zullen we jouw slotfactuur vóór 31 juli 2022 annuleren en herberekenen met de verwarmingspremie.
  • Heb je jouw slotfactuur van Mega nog niet ontvangen? In dat geval zal de federale verwarmingspremie automatisch worden afgetrokken van jouw laatste afrekeningsfactuur vóór 31 juli 2022.

  In beide gevallen geldt het volgende: als jouw slotfactuur minder dan 100 euro bedraagt, wordt het resterende bedrag rechtstreeks overgeschreven op jouw bankrekening op voorwaarde dat Mega in het bezit is van jouw correcte bankgegevens.

  Als dat niet het geval is, vragen we om ons die vóór 15 september 2022 te bezorgen via de myMega klantenzone in het onderdeel Contactgegevens > Voorkeuren van betaling. Beschikken we na die uiterste datum niet over de correcte bankgegevens? Dan vervalt het recht op de federale verwarmingspremie.

 • Ik ontving geen federale verwarmingspremie. Wat moet ik doen?

  Heb je recht op de federale verwarmingspremie en werd die jou in fase 1 (tussen de maand juni en 31 juli 2022) niet toegekend? Dan kom je in de tweede fase van de toekenning terecht. Indien jij je in deze situatie bevindt, kun je vanaf 1 augustus 2022 tot en met 17 november 2022 een aanvraag indienen bij de FOD Economie.

  Dat kan via het online formulier van de FOD Economie of per post. Dien je jouw aanvraag liever per post in? Druk dan dit formulier af en stuur het volledig ingevuld en voldoende gefrankeerd terug naar het volgende adres: Verwarmingspremie – € 100, PB30061, 1000 Brussel.

  Opgelet

  Opgelet: Je kunt jouw aanvraag tot en met 17 november 2022 indienen. Vanaf 18 november 2022 verdwijnt het formulier en verlies je ook jouw recht op de verwarmingspremie van 100 euro.


  Als uit jouw aanvraag blijkt dat je inderdaad recht hebt op de eenmalige verwarmingspremie en we daar een bevestiging voor ontvangen van de FOD Economie, dan wordt de 100 euro rechtstreeks naar jou overgeschreven op voorwaarde dat Mega in het bezit is van jouw correcte bankgegevens.
  Als dat niet het geval is, vragen we om ons die voor 15 november 2022 te bezorgen via de myMega klantenzone in het onderdeel Contactgegevens > Voorkeuren van betaling. Beschikken we na die uiterste datum niet over de correcte bankgegevens? Dan vervalt het recht op de federale verwarmingspremie.

  Werd jouw aanvraag afgekeurd? Een mogelijke verklaring kan zijn dat jouw gezin reeds deel uitmaakte van de eerste fase van de toekenning. In dat geval controleer je best de facturen die je tot en met 31 juli 2022 hebt ontvangen. Maakte je inderdaad deel uit van fase 1 en heb je de premie nooit ontvangen? Neem dan contact met ons op.