Forfait Zonnepanelen Vraag en antwoord | FAQ Mega

Een antwoord op al je vragen

 • Wat is het forfait zonnepanelen dat Mega invoert?

  Het gaat om een vast bedrag dat, in het geval van een terugdraaiende teller, de evenwichtskost dekt die gelinkt is aan zonnepaneleninstallatie. Het beheer van deze producent-consument elektriciteitscontracten brengt immers heel wat extra kosten met zich mee voor de energieleverancier om het evenwicht op het elektriciteitsnet en een vlot energietransport te verzekeren.

  Bovendien zijn deze kosten in november 2021 gestegen als gevolg van de actualisering van ons datacommunicatiesysteem met de netbeheerders (MIG6). Daarom ziet Mega zich genoodzaakt om deze extra kosten in rekening te brengen via een forfaitair bedrag voor zonnepanelen dat zal worden toegepast op deze specifieke categorie van klanten.

  Opgelet: verwar “het forfait zonnepanelen” niet met “het prosumententarief”. Dat laatste wordt ook gefactureerd door jouw leverancier, maar wordt vervolgens volledig betaald aan de netbeheerder, ongeacht jouw situatie.

 • Vanaf wanneer wordt het forfait zonnepanelen toegepast?

  Het forfaitair bedrag voor zonnepanelen zal worden toegepast vanaf de contracthernieuwing van de betrokken klanten. Dat betekent dat Mega alle evenwichtskosten voor al haar betrokken klanten sinds november 2021 op zich neemt en dat zal blijven doen tot hun contracthernieuwing.

  De betrokken klanten zullen minstens twee maanden voor het einde van hun contract op de hoogte worden gebracht van de invoering van het forfait zonnepanelen en hun nieuwe tariefvoorwaarden.

 • Hoeveel bedraagt het forfait zonnepanelen?

  Er werd een maandelijks forfait berekend per kVA. Het volstaat dus om het vermogen van jouw installatie (in kVA) te vermenigvuldigen met het forfaitair maandelijks bedrag. De berekening ziet er als volgt uit:

  Vermogen* (kVA) X forfaitair maandelijks bedrag voor zonnepanelen per kVA (€)
  = Maandelijkse kost forfait zonnepanelen (€/maand)
  Het forfait zonnepanelen is een vast bedrag.

  * In Wallonië : gaat het om het minimum tussen het vermogen van jouw omvormer en het geïnstalleerde vermogen van jouw installatie, zoals meegedeeld door jouw distributienetbeheerder;
  * In Vlaanderen: gaat het om het vermogen van jouw omvormer, zoals meegedeeld door jouw distributienetbeheerder.

  Voorbeeld berekening :

  • Vermogen: 4,5 kVA
  • Maandelijks forfait zonnepanelen (non-contractuele richtprijs): € 3 incl. btw (6%) per kVA
  • Kost van het forfait zonnepanelen : 4,5 * €3 = € 13,5 per maand (incl. 6% btw).

 • Kan ik weigeren om het forfait zonnepanelen te betalen?

  Als je niet bereid bent om deze extra kost te betalen, ben je uiteraard vrij om van energieleverancier te veranderen.
  Opgelet : als je zou overwegen om van energieleverancier te veranderen, doe je dat best op het moment van de meteropname om productieverlies te vermijden.

 • Wat zijn evenwichtskosten?

  Elke Belgische energieleverancier moet dagelijks een evenwichtsprogramma bezorgen aan de transmissienetbeheerder (Elia). Eenvoudig gezegd gaat het om een overzicht van de verwachte injecties op en afnames van het net per kwartier. Alle energieleveranciers moeten dit evenwichtsprogramma steeds voor de volgende dag doorsturen naar Elia en dat voor hun gehele klantenportefeuille. Op deze manier kan Elia het evenwicht op het net handhaven en ervoor zorgen dat alle consumenten voorzien kunnen worden van elektriciteit.

  Zodra een leverancier zich in een onevenwichtssituatie bevindt, waarbij er bijvoorbeeld meer wordt verbruikt dan verwacht of er minder geproduceerd werd dan geschat, rekent Elia onevenwichtstarieven aan.

  Het forfait zonnepanelen dekt dus zowel het beheer van dit evenwichtsprogramma als de tarieven die worden toegepast in geval van een onevenwicht.

 • Waarom zijn de evenwichtskosten in november 2021 gestegen?

  Eind 2021 werd het datacommunicatiesysteem dat energieleveranciers gebruiken om gegevens uit te wisselen met de netbeheerders geactualiseerd (MIG6). Dat gebeurde onder andere om de komst van digitale meters beter te ondersteunen. Deze update heeft er ook voor gezorgd dat er een onderscheid kan worden gemaakt tussen verschillende lastprofielen.

  Zoals we hierboven reeds aanhaalden, moeten energieleveranciers elke dag een evenwichtsprogramma opstellen voor hun klanten. Dat is gebaseerd op de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit en de hoeveelheid verbruikte elektriciteit. Om deze volumes per kwartier te kunnen bepalen, maken we gebruik van zogenaamde "lastprofielen".

  Voor de overgang naar MIG6 bestond er slechts één lastprofiel, namelijk het verbruiksprofiel. Klanten met een zonnepaneleninstallatie kregen op die manier een relatief klein volume toegewezen aangezien men zich baseerde op het verschil tussen de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit en de hoeveelheid verbruikte elektriciteit.

  Voorbeeld: bij een klant die 5000 kWh verbruikt en 4000 kWh produceert, werd slechts 1000 kWh onderworpen aan evenwichtskosten

  .

  Sinds de overgang naar MIG6 werden er echter nieuwe lastprofielen ingevoerd. Namelijk een nieuw afnameprofiel en een productieprofiel. Dat betekent dat zowel de verbruikte elektriciteit als de elektriciteit die geïnjecteerd wordt op het net onderworpen zijn aan evenwichtskosten.

  Voorbeeld: een verbruik van 5000 kWh en een productie van 4000 kWh, leidt vandaag tot evenwichtskosten voor 9000 kWh (5000 + 4000) en niet langer voor slechts 1000 kWh (5000 – 4000).

  Concreet betekent dit dat een klant met zonnepanelen en een terugdraaiende teller op vlak van evenwichtskosten sinds november '21 tot 20 keer duurder is (afhankelijk van het verbruik en de injectie) dan een klant zonder zonnepanelen.

 • Wat is het compensatieprincipe?

  Als jouw zonnepaneleninstallatie is aangesloten op het net, geniet je van een compensatie tussen jouw verbruik en je productie die je niet verbruikt. De hoeveelheid op het net geïnjecteerde elektriciteit wordt dan afgetrokken van jouw verbruik. Ook als jouw verbruik en injectie niet op hetzelfde moment plaatsvinden, kan je hier gebruik van maken. Het net wordt dan gebruikt als een soort opslagplaats waarin je energie kunt injecteren en waar je, wanneer nodig, energie uit kunt halen.

 • Wie geniet van de compensatieregeling?

  Het compensatieprincipe is vandaag in Wallonië van toepassing op alle klanten met een zonnepaneleninstallatie die gelinkt is aan een digitale of analoge meter.

  In Vlaanderen genieten enkel de klanten met een analoge meter nog van dit principe, dat gekend is als de terugdraaiende teller.