Groenestroomcertificaten Vraag en antwoord

Een antwoord op al je vragen

 • Wat is een groenestroomcertificaat?

  Het is een virtueel certificaat dat prosumenten (personen die zowel energie produceren als consumeren) kunnen verkopen om zo een vergoeding te krijgen voor de energie die ze via hun zonnepanelen terugstuurden naar het net. Hiervoor moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Die hangen af van de regio waar je woont.

 • Heb ik recht op groenestroomcertificaten?

  Vlaanderen:

  Als je installatie gekeurd is na 14 juni 2015 en het vermogen ervan kleiner is dan 10 kW, heb je geen recht meer op groenestroomcertificaten. Heb je toch een oudere installatie? Neem dan zeker een kijkje op de website van de Vlaamse overheid.

  Wallonië:

  Ten zuiden van de taalgrens zijn groenestroomcertificaten ook afgeschaft voor installaties < 10 kW die gekeurd zijn na 1 maart 2014. Meer informatie vind je op de website van de Waalse overheid.

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  In Brussel blijven de groenestroomcertificaten van kracht voor alle soorten installaties. Liet je je installatie na 1 januari 2021 keuren? Dan zal Brugel, de Brusselse regulator voor de gas- en elektriciteitsmarkt, de certificaten nu wel baseren op het vermogen van je installatie.

 • Ik wil mijn groene certificaten verkopen. Hoe doe ik dat?

  Wij kopen alleen groenestroomcertificaten (GSC) aan in Wallonië. Je ontvangt het bedrag binnen de 10 werkdagen na de ontvangst van je certificaten op ons Cwape-account.

  Procedure:

  1. Ik ontdek op deze site op hoeveel groenestroomcertificaten ik recht heb.
  2. Ik vul het verkoopformulier in via mijn myMega klantenzone onder het tabblad “Mijn groenestroomcertificaten verkopen” (dit geldt enkel voor Mega-klanten). Wie geen klant is bij Mega, kan dat ook doen via https://certificatvert.mega.be.
  3. Ik draag het aantal GSC waar ik recht op heb over van mijn Cwape-account naar het Cwape-account van Power Online/Mega 33X111185J.
  4. Ten laatste 10 werkdagen na de ontvangst van de groenestroomcertificaten, schrijft Mega het bedrag van de transactie (aantal GSC X overeengekomen prijs) over op mijn bankrekening.

  Om over te gaan tot de overdracht van je GSC van jouw Cwape-account naar ons Cwape account, doe je het volgende:

  • Je begint op de startpagina van het platform. Klik in het linkermenu op: Transactions - Nouvelle (= Transacties - Nieuw)> Vous initiez le transfert de CV vers le compte d’un intermédiaire (= Je start de overdracht van je GSC naar het account van een tussenpersoon);
  • Kies het account waar de GSC zich bevinden: CV-courant;
  • Druk op de knop « Suivant » (= Volgende) in het midden van de pagina;
  • Selecteer de ontvanger van de GSC.