Meter Vraag en antwoord

Een antwoord op al je vragen

 • Wat is een terugdraaiende meter?

  Als je gebruik maakt van het terugdraaiende systeem zal je teller terugdraaien als je elektriciteit produceert via je zonnepanelen. Op die manier compenseert de opgewekte stroom je verbruik. Je hoeft in dit systeem de geproduceerde elektriciteit niet meteen te verbruiken. Met een terugdraaiende meter zal je ook prosumententarief betalen voor het gebruik van het net. Let op: in Vlaanderen is een terugdraaiende teller alleen nog mogelijk in combinatie met een oude, analoge meter. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië kan je meter wel nog terugdraaien als je een digitale meter hebt.

 • Hoe verrekent mijn tweevoudige meter mijn verbruik en productie?

  Als je in Vlaanderen woont en een analoge meter hebt, kan je nog gebruik maken van het principe van de terugdraaiende teller.

  Een tweevoudige meter verdeelt dan je totale verbruik in dag- en nachtverbruik.

  Je teller draait terug als je stroom produceert via je zonnepanelen. De zon schijnt natuurlijk altijd overdag. Daardoor zal je dagteller terugdraaien. Je nachtteller draait 's nachts niet terug omdat er dan geen zonneschijn is. Die teller registreert je verbruik en productie tijdens het weekend en op feestdagen. Als de zon tijdens die momenten schijnt, draait je teller terug.

 • Zal ik nog gebruik kunnen maken van het terugdraaiende systeem?

  Vlaanderen:

  Als je al een digitale meter hebt zal je verbruik en productie niet meer via de terugdraaiende teller verrekend worden. Het Grondwettelijk Hof besliste namelijk dat zonnepaneleneigenaars het systeem niet meer kunnen gebruiken in combinatie met een digitale meter. Na deze uitspraak besliste Fluvius en de Vlaamse regering dat zonnepaneleneigenaars tot eind 2025 uitstel kunnen aanvragen voor de installatie van een digitale meter (en dus ook de inwerkingtreding van het nieuwe systeem).

  Brussel:

  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft de terugdraaiende teller gedeeltelijk van kracht. Hier zijn het de kilowatturen elektriciteit die je afneemt van het net die de nettarieven bepalen. Daarnaast is het terugdraaiende systeem nog altijd van toepassing voor de andere elementen van je factuur (bv. de energieprijs).

  Wallonië:

  Ten zuiden van de taalgrens blijft de terugdraaiende teller bestaan. Vanaf 1 oktober 2020 betaalt de Waalse verbruiker wel het prosumententarief.

 • Moet ik van meter veranderen als ik zonnepanelen installeer?

  Brussel

  Men raadt vaak aan om een tweevoudige meter te installeren om je elektriciteitsfactuur te doen dalen. In het geval van een zonnepaneleninstallatie is dat advies echter niet helemaal correct. De tweevoudige meter kan een goede optie zijn wanneer je zonnepanelen je jaarlijks verbruik niet kunnen dekken (dat is vooral het geval voor wie in Brussel woont, waar de daken vaak kleiner zijn of zich in de schaduw bevinden en voor wie het compensatieprincipe niet langer van toepassing is). In dat geval, verbruik je best zoveel mogelijk overdag en geniet je ‘s nachts van het daltarief.

  Wallonië

  Het is bij een zonnepaneleninstallatie eerder aangeraden om een enkelvoudige, normale meter te installeren. De zonnepanelen zijn immers ontworpen om het jaarlijks verbruik volledig te dekken.

  We geven een voorbeeld met enkele cijfers :

  Stel je voor dat je een jaarlijkse productie hebt van 4000kWh (3000kWh in de week en 1000kWh in het weekend) en een jaarlijks verbruik van 4500 kWh.

  • Met een gewone teller zou je dus slechts 500 kWh aan normaal tarief betalen (4500 kWh verbruik - 4000 kWh productie = 500 kWh).
  • In het geval van een tweevoudige teller stellen we ons voor dat je 50% elektriciteit tijdens het weekend en ‘s nachts verbruikt (2 250 kWh tijdens de daluren) en 50% overdag (2 250 kWh tijdens de piekuren).
  • Nachttarief: Aangezien je in het weekend 1000 kWh produceert en 2 250 kWh verbruikt zou je aan 1 250 kWh aan het nachttarief betalen, wat meer is dan wat je zou betalen aan het normaal tarief.
  • Dagtarief: Aangezien je aan het dagtarief meer produceert (3000 kWh) dan je verbruikt (2 250 kWh), zou je de overige 750 kWh die je ‘te veel’ produceerde ‘verliezen’. Je mag het negatieve saldo van je dagteller immers niet aftrekken van het positieve saldo van je nachtteller.

 • De netbeheerder installeerde zopas een digitale meter. Ga ik mijn opgewekte stroom verliezen?

  Als de netbeheerder een digitale meter installeert, sturen ze automatisch de eindstanden van je analoge meter ("oude" meter) naar je energieleverancier. Je ontvangt dan een tussentijdse afrekening voor de hoeveelheid kWH die je verbruikte en produceerde via het terugdraaiende systeem. Je verliest dus geen stroom die je voor de installatie opwekte.

  Na de installatie van de digitale meter kom je automatisch terecht in het nieuwe telsysteem. We raden dan aan om zoveel mogelijk energie te verbruiken terwijl je stroom produceert. Zo haal je het grootste rendement uit je zonnepanelen.