Prosumententarief Vraag en antwoord

Een antwoord op al je vragen

 • Wat is het prosumententarief?

  Een prosument is een consument die betrokken is bij de productie van het product dat hij/zij verbruikt. Het is een samentrekking van de woorden "producent" en "consument".

  In de energiesector zijn prosumenten mensen die elektriciteit produceren via fotovoltaïsche zonnepanelen, eigen windmolens, een hydraulische installatie of warmtekrachtcentrale.

  Het prosumententarief is dus een jaarlijkse, forfaitaire vergoeding die gerelateerd is aan de kost van de distributienetbeheerder (DNB).

  Vroeger genoten eigenaars van zonnepanelen in Wallonië van het compensatieprincipe. Wanneer deze mensen evenveel elektriciteit gebruikten als ze zelf op het distributienet injecteerden, moesten ze niets betalen voor hun gebruik van het distributienet. Dit systeem werd door veel netgebruikers gezien als oneerlijk. Daarom ontstond er in Wallonië een nieuwe taks voor zonnepanelen: het prosumententarief.

  Net zoals bij alle taksen doet de leverancier niets anders dan ze toepassen. Aangezien elke regio een andere distributienetbeheerder heeft, zal de taks dus ook anders zijn van persoon tot persoon.

  Er kunnen twee soorten berekeningen worden toegepast: (CWaPE)

  -Je hebt een digitale of bidirectionele meter: De proportionele afnametarieven (€/kWh) voor de distributie en het transport worden, samen met relatieve toeslagen, toegepast op het bruto volume elektriciteit afkomstig van het distributienet. Een meter die de afname van het net en injectie op het net apart meet, moedigt prosumenten aan om meer energie te gebruiken op de momenten waarop deze geproduceerd wordt door hun productie-installatie en zo dus meer zelfvoorzienend te zijn. Deze verhoging van het eigen verbruik zorgt er enerzijds voor dat de factuur van de prosument lager is en anderzijds dat er meer hernieuwbare energie op het distributienet komt zonder dat er hier bijkomende investeringen voor gedaan moeten worden. Het voordeel is dus dubbel: voor de prosument en voor de maatschappij.

  Dankzij de meter die de afname van het net en de injectie op het net apart meet, geniet de prosument van een tarief dat preciezer is afgesteld op zijn effectieve gebruik van het net.

  -Je hebt een analoge meter: Een specifiek capaciteitstarief uitgedrukt in EUR/kWh (= prosumententarief) wordt toegepast op het maximale AC-vermogen van jouw productie-installatie. Bovenop dat forfaitair tarief worden de proportionele afnametarieven voor de distributie en het transport alsook de relatieve toeslagen toegepast op het bruto volume elektriciteit afkomstig van het distributienet.