Vraag en antwoord va Mega de energieleverancier | faq Mega

Een antwoord op al je vragen

 • Ik ben al klant van Mega. Hoe kan ik mijn contract overzetten naar mijn nieuwe adres?

  Je kan inderdaad je huidige tarieven als het ware "meenemen" naar je nieuwe adres. Om je contract over te zetten naar je nieuwe woning, vragen we je om zo snel mogelijk na je verhuis het energieovernamedocument van je nieuwe adres door te sturen. Beide partijen moeten dit volledig ingevulde document ondertekenen. Je kan ons dit bezorgen via info@mega.be.

 • Ik ben al klant van Mega. Hoe kan ik mijn contract overzetten naar mijn nieuwe adres?

  Je kan inderdaad je huidige tarieven als het ware "meenemen" naar je nieuwe adres. Om je contract over te zetten naar je nieuwe woning, vragen we je om zo snel mogelijk na je verhuis het energieovernamedocument van je nieuwe adres door te sturen. Beide partijen moeten dit volledig ingevulde document ondertekenen. Je kan ons dit bezorgen via info@mega.be.

 • De contracthouder is overleden. Wat moet ik doen?

  Eerst en vooral willen we ons oprecht medeleven betuigen.

  Het is verboden om een contract te laten lopen op naam van iemand die overleden is. Daarom is het belangrijk om het contract ofwel over te nemen ofwel stop te zetten en een nieuw contract af te sluiten.

  Om het elektriciteits- en/of gascontract te beëindigen of de contracthouder te wijzigen, hebben we afhankelijk van de situatie de volgende documenten nodig. Je kan ons die bezorgen door te mailen naar info@mega.be:

  • Ben je de enige erfgenaam en wil je het contract overnemen? Dan hebben we een kopie van de overlijdensakte nodig alsook een kopie van het attest van erfopvolging, jouw persoonlijke informatie en bankgegevens die je invult in dit document voor overname. Wens je te betalen via domiciliëring? Bezorg ons dan ook een ingevuld domiciliëringsmandaat.  Er is hier geen sprake van regularisatie, we vervangen simpelweg de persoonlijke informatie in het dossier door de jouwe.
  • Ben je de enige erfgenaam en wens je een regularisatie? Hierbij wordt het huidige contract beëindigd en ga je over tot een nieuwe inschrijving (type: verhuis) of bezorg je ons je persoonlijke gegevens en de meterstanden zodat wij dat voor jou kunnen doen.
  • Wil je een nieuwe inschrijving doen? We vragen je dan om ons een kopie van de overlijdensakte te bezorgen en het energieovernamedocument eenzijdig in te vullen als overnemer.
  • Als er geen erfgenaam is, beëindigen we het contract via een speciale procedure van de netbeheerder (MOZA). In dat geval breng je ons ook op de hoogte via e-mail. Je kan vervolgens simpelweg overgaan tot een nieuwe inschrijving (type: verhuis) of ons je persoonlijke gegevens en meterstanden bezorgen zodat wij dat voor jou kunnen doen.

 • Mijn contract is beëindigd, maar toch ontving ik nog een voorschotfactuur van Mega. Hoe kan dat?

  Mogelijk zijn we nog bezig met de beëindiging van je contract. Daardoor heb je toch nog een voorschot van ons ontvangen. Als je die factuur toch nog betaalt, zullen we de factuur in mindering brengen op je slotfactuur. Zo zorg je er zeker voor dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

 • De contracthouder is overleden. Wat moet ik doen?

  Eerst en vooral willen we ons oprecht medeleven betuigen.

  Het is verboden om een contract te laten lopen op naam van iemand die overleden is. Daarom is het belangrijk om het contract ofwel over te nemen ofwel stop te zetten en een nieuw contract af te sluiten.

  Om het elektriciteits- en/of gascontract te beëindigen of de contracthouder te wijzigen, hebben we afhankelijk van de situatie de volgende documenten nodig. Je kan ons die bezorgen door te mailen naar info@mega.be:

  • Ben je de enige erfgenaam en wil je het contract overnemen? Dan hebben we een kopie van de overlijdensakte nodig alsook een kopie van het attest van erfopvolging, jouw persoonlijke informatie en bankgegevens die je invult in dit document voor overname. Wens je te betalen via domiciliëring? Bezorg ons dan ook een ingevuld domiciliëringsmandaat.  Er is hier geen sprake van regularisatie, we vervangen simpelweg de persoonlijke informatie in het dossier door de jouwe.
  • Ben je de enige erfgenaam en wens je een regularisatie? Hierbij wordt het huidige contract beëindigd en ga je over tot een nieuwe inschrijving (type: verhuis) of bezorg je ons je persoonlijke gegevens en de meterstanden zodat wij dat voor jou kunnen doen.
  • Wil je een nieuwe inschrijving doen? We vragen je dan om ons een kopie van de overlijdensakte te bezorgen en het energieovernamedocument eenzijdig in te vullen als overnemer.
  • Als er geen erfgenaam is, beëindigen we het contract via een speciale procedure van de netbeheerder (MOZA). In dat geval breng je ons ook op de hoogte via e-mail. Je kan vervolgens simpelweg overgaan tot een nieuwe inschrijving (type: verhuis) of ons je persoonlijke gegevens en meterstanden bezorgen zodat wij dat voor jou kunnen doen.

 • Mijn contract is beëindigd, maar toch ontving ik nog een voorschotfactuur van Mega. Hoe kan dat?

  Mogelijk zijn we nog bezig met de beëindiging van je contract. Daardoor heb je toch nog een voorschot van ons ontvangen. Als je die factuur toch nog betaalt, zullen we de factuur in mindering brengen op je slotfactuur. Zo zorg je er zeker voor dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

 • Ik ga verhuizen en ben nog geen klant van Mega. Wat moet ik doen om een contract aan te gaan bij jullie?

  Je kan je makkelijk inschrijven via ons online inschrijvingsformulier. Op de tweede pagina duid je dan aan dat je "verhuisd bent". Daar kan je ook de meterstanden invullen op de dag van overname en het energieovernamedocument makkelijk toevoegen. Heb je op dit moment de meterstanden of het energieovernamedocument nog niet in je bezit? Geen probleem! Je kan een inschrijving doen zonder deze gegevens in te vullen en ze ons achteraf bezorgen. Als we dan alle nodige informatie hebben, brengen we de netbeheerder op de hoogte van je overname.

 • Ik ga verhuizen en ben nog geen klant van Mega. Wat moet ik doen om een contract aan te gaan bij jullie?

  Je kan je makkelijk inschrijven via ons online inschrijvingsformulier. Op de tweede pagina duid je dan aan dat je "verhuisd bent". Daar kan je ook de meterstanden invullen op de dag van overname en het energieovernamedocument makkelijk toevoegen. Heb je op dit moment de meterstanden of het energieovernamedocument nog niet in je bezit? Geen probleem! Je kan een inschrijving doen zonder deze gegevens in te vullen en ze ons achteraf bezorgen. Als we dan alle nodige informatie hebben, brengen we de netbeheerder op de hoogte van je overname.

 • Hoe kan ik het contract op een andere naam zetten (bv. na echtscheiding, van particulier naar professioneel, vertrek huisgenoot, etc.)?

  Het is belangrijk om te weten dat de contracthouder een juridische waarde heeft. Daarom moet er effectief een overdracht plaatsvinden tussen de twee personen of bedrijven en er moet een afrekening zijn. We vragen daarom om een energieovernamedocument in te vullen en ons dit te bezorgen via e-mail. We gaan vervolgens over tot een nieuwe inschrijving. Daarom vermeld je ook best welk tarief je wenst. Heb je minder dan drie facturen gekregen en geen enkele afrekening ? In dat geval moeten we geen nieuwe inschrijving creëren. Contacteer ons door een e-mail te sturen naar info@mega.be.

 • Waarom is het voorschot na mijn verhuis veranderd?

  We baseren je voorschot op een schatting van je verbruik die we ontvangen van de netbeheerder. Het bedrag van die factuur hangt af van het verbruik van de energiemeter tijdens de afgelopen jaren. Als je verhuisd bent, maak je dus gebruik van een andere energiemeter met een ander historisch verbruik. Voorbeeld: vroeger woonde er op je nieuwe adres misschien een gezin van vier personen, terwijl jij er nu alleen woont. In dat geval is de schatting van je verbruik én het voorschotbedrag te hoog. Je kan dit altijd aanpassen via je online klantenzone myMega.

 • Hoe kan ik het contract op een andere naam zetten (bv. na echtscheiding, van particulier naar professioneel, vertrek huisgenoot, etc.)?

  Het is belangrijk om te weten dat de contracthouder een juridische waarde heeft. Daarom moet er effectief een overdracht plaatsvinden tussen de twee personen of bedrijven en er moet een afrekening zijn. We vragen daarom om een energieovernamedocument in te vullen en ons dit te bezorgen via e-mail. We gaan vervolgens over tot een nieuwe inschrijving. Daarom vermeld je ook best welk tarief je wenst. Heb je minder dan drie facturen gekregen en geen enkele afrekening ? In dat geval moeten we geen nieuwe inschrijving creëren. Contacteer ons door een e-mail te sturen naar info@mega.be.

 • Waarom is het voorschot na mijn verhuis veranderd?

  We baseren je voorschot op een schatting van je verbruik die we ontvangen van de netbeheerder. Het bedrag van die factuur hangt af van het verbruik van de energiemeter tijdens de afgelopen jaren. Als je verhuisd bent, maak je dus gebruik van een andere energiemeter met een ander historisch verbruik. Voorbeeld: vroeger woonde er op je nieuwe adres misschien een gezin van vier personen, terwijl jij er nu alleen woont. In dat geval is de schatting van je verbruik én het voorschotbedrag te hoog. Je kan dit altijd aanpassen via je online klantenzone myMega.

 • Wat is het minimum voorschotbedrag?

  We kunnen minimum 10 euro voor elektriciteit en 15 euro voor gas instellen als maandelijks voorschotbedrag.

 • Wanneer moet ik mijn verhuis doorgeven?

  Als je je contract wil afsluiten vragen we je om ons het volledig ingevulde en ondertekende energieovernamedocument binnen de 20 kalenderdagen te bezorgen. Zo kunnen we de afgesproken eindstanden garanderen.

 • Wanneer moet ik mijn verhuis doorgeven?

  Als je je contract wil afsluiten vragen we je om ons het volledig ingevulde en ondertekende energieovernamedocument binnen de 20 kalenderdagen te bezorgen. Zo kunnen we de afgesproken eindstanden garanderen.

 • Wat is het minimum voorschotbedrag?

  We kunnen minimum 10 euro voor elektriciteit en 15 euro voor gas instellen als maandelijks voorschotbedrag.

 • Ik zou voor een korte periode een contract moeten hebben op verschillende adressen. Is dat mogelijk?

  Ja, da's geen probleem! Stuur ons gerust een e-mail via info@mega.be met de nodige informatie. We zullen dan een tijdelijk energiecontract opmaken dat je altijd kan beëindigen zonder een verbrekingsvergoeding te betalen.

 • Ik zou voor een korte periode een contract moeten hebben op verschillende adressen. Is dat mogelijk?

  Ja, da's geen probleem! Stuur ons gerust een e-mail via info@mega.be met de nodige informatie. We zullen dan een tijdelijk energiecontract opmaken dat je altijd kan beëindigen zonder een verbrekingsvergoeding te betalen.

 • Hoe kan ik mijn contract beëindigen?

  Je bezorgt ons dan best een energieovernamedocument dat zowel door de overnemer als jezelf is ondertekend en ingevuld. Als we dit binnen de 20 kalenderdagen na de overnamedatum ontvangen, kunnen we je contract afsluiten met de afgesproken meterstanden.

 • Hoe kan ik mijn contract beëindigen?

  Je bezorgt ons dan best een energieovernamedocument dat zowel door de overnemer als jezelf is ondertekend en ingevuld. Als we dit binnen de 20 kalenderdagen na de overnamedatum ontvangen, kunnen we je contract afsluiten met de afgesproken meterstanden.

 • Ik kan het energieovernamedocument niet volledig invullen. Wat nu?

  Heb je het nodig voor je nieuwe adres? Dan is het misschien te vroeg om je verhuis nu al door te geven? Als de overname effectief plaatsvindt, noteer je samen met de andere partij de EAN-codes, meterstanden, overnamedatum, persoonlijke gegevens, etc. Hierna pas kan je ons best op de hoogte brengen van je verhuis.

 • Ik kan het energieovernamedocument niet volledig invullen. Wat nu?

  Heb je het nodig voor je nieuwe adres? Dan is het misschien te vroeg om je verhuis nu al door te geven? Als de overname effectief plaatsvindt, noteer je samen met de andere partij de EAN-codes, meterstanden, overnamedatum, persoonlijke gegevens, etc. Hierna pas kan je ons best op de hoogte brengen van je verhuis.

 • De meter in mijn nieuwe woning is afgesloten en ik heb geen toegang tot elektriciteit en gas. Wat moet ik doen?

  Ten eerste moet je zo snel mogelijk een inschrijving doen bij een energieleverancier. Bij ons kan dit makkelijk via ons online inschrijvingsformulier. Duid zeker aan dat het gaat over een nieuwe/gesloten meter. Contacteer ons daarna zo snel mogelijk. Als we alle nodige informatie hebben kunnen we een aanvraag doen bij de netbeheerder om de meter te openen. Daarna maak je zelf een afspraak met hem om de meter effectief te openen.

 • De meter in mijn nieuwe woning is afgesloten en ik heb geen toegang tot elektriciteit en gas. Wat moet ik doen?

  Ten eerste moet je zo snel mogelijk een inschrijving doen bij een energieleverancier. Bij ons kan dit makkelijk via ons online inschrijvingsformulier. Duid zeker aan dat het gaat over een nieuwe/gesloten meter. Contacteer ons daarna zo snel mogelijk. Als we alle nodige informatie hebben kunnen we een aanvraag doen bij de netbeheerder om de meter te openen. Daarna maak je zelf een afspraak met hem om de meter effectief te openen.