Verandering van situatie Vraag en antwoord

Een antwoord op al je vragen

 • De contracthouder is overleden. Wat moet ik doen?

  Eerst en vooral willen we ons oprecht medeleven betuigen.

  Het is verboden om een contract te laten lopen op naam van iemand die overleden is. Daarom is het belangrijk om het contract ofwel over te nemen ofwel stop te zetten en een nieuw contract af te sluiten.

  Om het elektriciteits- en/of gascontract te beëindigen of de contracthouder te wijzigen, hebben we afhankelijk van de situatie de volgende documenten nodig. Je kan ons die bezorgen door te mailen naar info@mega.be:

  • Ben je de enige erfgenaam en wil je het contract overnemen? Dan hebben we een kopie van de overlijdensakte nodig alsook een kopie van het attest van erfopvolging, jouw persoonlijke informatie en bankgegevens die je invult in dit document voor overname. Wens je te betalen via domiciliëring? Bezorg ons dan ook een ingevuld domiciliëringsmandaat.  Er is hier geen sprake van regularisatie, we vervangen simpelweg de persoonlijke informatie in het dossier door de jouwe.
  • Ben je de enige erfgenaam en wens je een regularisatie? Hierbij wordt het huidige contract beëindigd en ga je over tot een nieuwe inschrijving (type: verhuis) of bezorg je ons je persoonlijke gegevens en de meterstanden zodat wij dat voor jou kunnen doen.
  • Wil je een nieuwe inschrijving doen? We vragen je dan om ons een kopie van de overlijdensakte te bezorgen en het energieovernamedocument eenzijdig in te vullen als overnemer.
  • Als er geen erfgenaam is, beëindigen we het contract via een speciale procedure van de netbeheerder (MOZA). In dat geval breng je ons ook op de hoogte via e-mail. Je kan vervolgens simpelweg overgaan tot een nieuwe inschrijving (type: verhuis) of ons je persoonlijke gegevens en meterstanden bezorgen zodat wij dat voor jou kunnen doen.

 • Hoe kan ik het contract op een andere naam zetten (bv. na echtscheiding, van particulier naar professioneel, vertrek huisgenoot, etc.)?

  Het is belangrijk om te weten dat de contracthouder een juridische waarde heeft. Daarom moet er effectief een overdracht plaatsvinden tussen de twee personen of bedrijven en er moet een afrekening zijn. We vragen daarom om een energieovernamedocument in te vullen en ons dit te bezorgen via e-mail. We gaan vervolgens over tot een nieuwe inschrijving. Daarom vermeld je ook best welk tarief je wenst. Heb je minder dan drie facturen gekregen en geen enkele afrekening ? In dat geval moeten we geen nieuwe inschrijving creëren. Contacteer ons door een e-mail te sturen naar info@mega.be.