Gebruiksvoorwaarden van de website van Mega

Introductie

Als u de website "mega.be" gebruikt en/of raadpleegt, accepteert u automatisch en onvoorwaardelijk de volledige onderhavige gebruiksvoorwaarden.
Deze website is het exclusief eigendom van Mega, een merk van Power Online nv (BE 0535 615 192), een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in 4020 Luik, rue Natalis 2.
Mega houdt zich voornamelijk bezig met de verkoop van elektriciteit en gas aan particuliere en professionele klanten.

Mega heeft een leveringsvergunning van de VREG (Vlaanderen), BRUGEL (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en CWAPE (Waals Gewest). De contactgegevens van Mega zijn beschikbaar via het tabblad "Contact" op de startpagina van deze website.
Als u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, vragen wij u om niet verder te gaan met uw bezoek of het gebruik van deze website.

Verantwoordelijkheden

Mega kan de juistheid van de informatie niet garanderen en is niet aansprakelijk voor de inhoud van de site en het gebruik ervan.
Mega schrijft de informatie op zijn website en schikt de presentatie nauwkeurig. Deze informatie kan echter onvolledig, achterhaald en/of fout zijn. Geen enkel recht, aansprakelijkheid, verplichting of garantie vloeit voort uit de informatie en inhoud van de site. We kunnen daarom geen garantie geven of beloftes doen over een zeker resultaat op basis van de informatie die op de site wordt verstrekt.
De informatie en gegevens op de site worden louter ter informatie verstrekt. De vermelde cijfers en prijzen zijn enkel en alleen een indicatie van de mogelijke besparing op uw jaarlijkse factuur. Enkel een formeel contract met Mega kan de prijzen en de rechten van elke partij definitief bepalen.

Mega is niet aansprakelijk in geval van fouten, onnauwkeurigheden of nalatigheden die invloed hebben op de informatie. In het algemeen kan Mega niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen van welke aard dan ook die de verspreiding van zijn website zou kunnen beïnvloeden.

Bovendien behoudt Mega het recht om deze website volledig of gedeeltelijk te wijzigen, tijdelijk of permanent te beëindigen zonder kennisgeving of enige vorm van compensatie.
Behoudens de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen, kan Mega niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, klanten, gegevens, immateriële goederen die kunnen optreden door het gebruik of het onvermogen om de website te gebruiken, en meer in het algemeen elke gebeurtenis met betrekking tot de website en/of een website van een derde partij.

In het bijzonder kan Mega niet aansprakelijk worden gesteld voor totale of gedeeltelijke piraterij van de website en de schade die deze piraterij u of een derde kan toebrengen.

Bescherming van privacy

Mega garandeert dat alle gegevens die u verstrekt met de grootste zorg en discretie behandeld zullen worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving omtrent de bescherming van de privacy. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen op onze servers en worden gebruikt om diensten te leveren die gelinkt zijn met onze activiteit.
Deze gegevens kunnen door Mega worden gebruikt en verwerkt met het oog op het beheer van zijn relaties met zijn gebruikers en contacten. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor marketing- of propsectiedoeleinden in het kader van de activiteiten van Mega, behalve bezwaar van uw kant.
U heeft het recht om kosteloos uw persoonlijke gegevens te raadplegen en om ze kosteloos te laten corrigeren als ze onjuist, onvolledig of niet relevant blijken te zijn. Degenen die van dit recht gebruik willen maken, kunnen dit doen door een brief naar Mega te sturen met een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek en een identiteitsbewijs.

Intellectuele eigendom

Mega en alle bijbehorende handelsmerken blijven exclusief eigendom van Power Online nv (BE 0535.615.192). Alle teksten, foto's, video's, gegevens, posters, logo's, merken en andere elementen die op de site zijn gereproduceerd, zijn dan ook gereserveerd en beschermd door het merkenrecht, auteursrecht en/of andere bepalingen die van kracht zijn op het gebied van intellectuele eigendom.
Alleen het gebruik voor privégebruik is toegestaan. Elk ander gebruik is een overtreding/inbreuk op de merken- en/of auteursrechtwetgeving en/of andere toepasselijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn op intellectuele eigendom.
Het is daarom verboden om alle of een deel van de elementen die gereproduceerd op de site en de gehele website of een deel daarvan, zonder voorafgaande toestemming, te reproduceren, te vertegenwoordigen, te distribueren, te wijzigen of toe te staan.

Elk onwettig gebruik van de hele website of een deel ervan (piraterij, vervalsing, etc.) kan leiden tot vervolging in overeenstemming met de geldende wetgeving. U kunt uw eigen website koppelen aan de startpagina van mega.be. U hebt het recht om Mega uit te zenden en te promoten door de inhoud van de informatie niet te wijzigen.

Gebruik van cookies

Mega kan in sommige gevallen "cookies" gebruiken. Een "cookie" is een korte reeks tekens die door uw browser in een bestand op uw computer wordt geplaatst. Cookies worden voornamelijk gebruikt om permanente of tijdelijke informatie te bewaren. Als u geen cookies op uw computer wilt opslaan, kunt u deze optie in uw browser uitschakelen (zie de Help van uw browser).

Toepasselijk recht

De site is onderworpen aan de Belgische wetgeving en in geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Luik bevoegd. In geval van technische problemen met ons online registratiesysteem, gelieve ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar info@mega.be.

Een antwoord op al je vragen