Hulp > >

Hoeveel tijd heb ik om te betalen?

We verwachten je betaling voor de uiterste betaaldatum die steeds duidelijk op jouw factuur wordt vermeld.
Indien je via domiciliëring betaalt, zal het bedrag 10 dagen nadat je factuur werd opgemaakt van je bankrekening worden gehaald.