Hulp > >

Wat zijn premiumdiensten?

Premiumdiensten zijn diensten die door derden worden aangeboden, dus niet door Mega. Het zijn bijvoorbeeld tickets voor het openbaar vervoer, parkingdiensten per sms, enz. Deze tarieven worden bepaald door de bedrijven die deze diensten verstrekken en zijn niet inbegrepen in jouw abonnement. Daarom worden ze weergegeven als bijkomende kosten op jouw factuur.

- Het zijn over het algemeen sms-berichten die worden verzonden en/of ontvangen vanaf een verkort nummer (4 cijfers, bijvoorbeeld 4884).
- Premium oproepnummers beginnen vaak met 070 of 090X. Als je meedoet aan spel op tv of in een tijdschrift of als je contact opneemt met een betalende helpdesk, bel je meestal naar een betalend nummer 090X of 070.

Merk op dat je deze diensten ook kunt blokkeren in je myMega-app in het tabblad "Mijn limieten buiten abonnement" op de pagina "Diensten".