Hulp >

Betalingen & terugbetalingen

>

Mijn creditnota

Ik ontving op hetzelfde moment een creditnota en een factuur. Verrekent Mega dit automatisch?

Ja! We verrekenen de bedragen van jouw creditnota(s) automatisch met die van jouw factuur/facturen. Dat betekent dat we het verschil berekenen tussen wat wij jou moeten terugbetalen en het openstaand bedrag in jouw klantendossier.

Na de verrekening zijn er twee mogelijke situaties:

-Je betaalt via domiciliëring :
Het verschuldigde bedrag wordt automatisch geïnd of terugbetaald op de voorziene vervaldatum.

-Je betaalt via overschrijving :

  • Je hebt een bedrag te goed: we vragen jou om de bankrekening waarop de terugbetaling moet plaatsvinden nogmaals te bevestigen via jouw persoonlijke myMega klantenzone of viahet contactformulier . Zonder bevestiging van jouw bankgegevens kunnen wij het verschuldigde bedrag niet terugstorten.
  • Er blijft een te betalen bedrag over: Om eventuele herinneringskosten te vermijden, dien je de overschrijving uit te voeren vóór de vervaldatum die je terugvindt op jouw factuur. Als deze datum is verstreken, raden wij je aan om de overschrijving zo snel mogelijk uit te voeren.