Hulp > >

Wie had recht op deze verwarmingspremie?

Elk gezin met een residentieel elektriciteitscontract had recht op deze eenmalige toekenning van deze premie voor hun officiële woonplaats, ongeacht het type contract, vast of variabel tarief en of de klant het sociaal tarief werd toegekend of niet. De enige voorwaarde was dat de klant een energiecontract op zijn of haar naam had.

    De premie werd niet toegekend:
  • voor het elektriciteitscontract voor een tweede verblijf/woning
  • voor professionele elektriciteitscontracten
  • indien je op 31 maart 2022 géén residentieel elektriciteitscontract had voor jouw woonplaats
  • indien je als residentiële klant bent verhuisd zonder je elektriciteitscontract op te zeggen en de nieuwe bewoner géén elektriciteitscontract voor dit adres had of als er geen nieuwe bewoner was;
  • indien je in een residentie verbleef waar je verblijfskosten betaalde of die subsidies genieten (bv. verzorgingstehuizen, bejaardentehuizen, ...).