Hulp >

Andere vragen in Energiemarkt

De energieprijzen zijn tijdens de crisis, die volgde op de coronapandemie, sterk gestegen. Hoe kwam dat?

Werden alle energieleveranciers getroffen door deze verhogingen?

Waarom heeft Mega besloten de voorschotbedragen van haar klanten te verhogen tijdens de energiecrisis?

De situatie op de energiemarkt lijkt intussen gestabiliseerd te zijn. Maar voor hoe lang?

Wat is energiedelen?

Welk deelsysteem kies ik best?

Wat zijn de verschillende voorwaarden en stappen die ik moet volgen om aan energiedelen te kunnen doen?

Ontvang ik nog steeds energiefacturen van Mega als ik aan energiedelen doe?

Ik woon in Brussel en ik wil graag aan energiedelen doen. Wat moet ik doen?

Ik woon in Wallonië en ik wil graag aan energiedelen doen. Wat moet ik doen?

Wat is het forfait energiedelen?

Wat zijn de voordelen van energiedelen?

Wat is het capaciteitstarief?

Wat is het piekvermogen?

Heeft het capaciteitstarief impact op het dag- en nachtverbruik?

Waarom wordt het capaciteitstarief geïntroduceerd?

Hoeveel bedraagt de minimale vaste bijdrage?

Hoe berekent de VREG het capaciteitstarief?

Ik heb een digitale meter, hoe wordt mijn capaciteitstarief berekend?

Wat is het kwartiervermogen?

Ik heb een analoge meter, hoe wordt mijn capaciteitstarief berekend?

Wat is de impact van het capaciteitstarief op mijn factuur?

Wat is het sociaal tarief?

Wanneer heb ik recht op sociaal tarief?

Ik heb recht op sociaal tarief. Passen jullie dit automatisch toe?

Ik heb binnenkort geen recht meer op het sociaal tarief. Wat gebeurt er dan?

Uit welke onderdelen bestaan energietarieven in België?

Wat wordt er bedoeld met MIG6? En wie is Atrias?

Hoe komt het dat ik langer moet wachten op mijn jaarlijkse afrekening?

Hoe komt het dat ik geen voorschotfacturen ontvang?

Mijn meterstanden worden niet doorgestuurd naar Mega. Wat kan ik doen?

Hoe kan ik toch mijn verbruik raadplegen?

Ik heb zonnepannelen, maar mijn injectiegegevens komen niet aan bij Mega. Word ik alsnog vergoed voor mijn injectie?

Ik ga binnenkort verhuizen. Hoe kan ik dit nog in orde brengen indien mijn gegevens geblokkeerd zijn?

Ik heb een nieuwe meter laten plaatsen, maar Mega is hier nog niet van op de hoogte. Wat kan ik doen?

Heeft deze situatie invloed op de aanrekening van het capaciteitstarief?

Ik heb recht op het federaal basispakket 1 en/of 2. Word dit pakket nog uitbetaald door Mega?

Ik wens over te stappen naar Mega. Is dat mogelijk als mijn gegevens vast zitten?

Zijn er ernstige gevolgen voor mij als klant door deze situatie?

Hoe kan ik nakijken of mijn gegevens geblokkeerd zitten in de systemen?