Hulp >

Energiecrisis 2022-2023

>

Federaal basispakket energie 2022 & 2023

Ik ontving geen basispakket energie voor januari, februari en maart 2023. Wat moet ik doen?

De toekenning van het basispakket energie gebeurt in principe automatisch. Heb je recht op het basispakket energie en heb je het niet ontvangen in fase 1 (tussen de maand maart 2023 en 18 april 2023)? Dan kom je in de tweede fase van de toekenning terecht. Indien jij je in deze situatie bevindt, kun je vanaf 23 april 2023 tot en met 31 juli 2023 een aanvraag indienen bij de FOD Economie.

Dat kan via het online formulier van de FOD Economie. Vul je jouw aanvraag liever op papier in? Stuur dit formulier dan volledig ingevuld terug:

We raden je aan om een factuur bij de hand te houden die geldig was op 31 december 2022 wanneer je het formulier invult.

Als uit jouw aanvraag blijkt dat je inderdaad recht hebt op het basispakket energie en we daar een bevestiging voor ontvangen van de FOD Economie, dan zul je de premie binnen één maand na de bevestiging door de FOD Economie en na verrekening met eventuele openstaande bedragen, ofwel via jouw voorschot- of afrekeningsfactuur of via overschrijving ontvangen op voorwaarde dat Mega in het bezit is van jouw correcte bankgegevens.

Als dat niet het geval is, vragen we om ons die vóór 15 november 2023 te bezorgen via de myMega klantenzone in het onderdeel Contactgegevens > Voorkeuren van betaling. Beschikken we na die uiterste datum niet over de correcte bankgegevens? Dan vervalt het recht op het basispakket.