Hoe berekent Mega jouw voorschot?

Met jouw voorschotfacturen kun je een reserve opbouwen die je toelaat om jouw energiekosten te spreiden en een te hoge jaarlijkse afrekeningsfactuur te vermijden.

Enkele dagen voor de start van je contract ontvangen wij een schatting van jouw verbruik. Die schatting is gebaseerd op de verbruikshistoriek van je meter(s) van de laatste jaren. Zoals je hieronder kunt zien, passen wij op die schatting de energieprijs toe die op het moment van de berekening wordt waargenomen (in het geval van een vast tarief) en de verwachte energieprijzen voor toekomstige periodes (in het geval van een variabel tarief).

Zo kunnen wij de totale kost van jouw verbruik bepalen (inclusief de energieprijs, de vaste vergoeding, andere kosten zoals transport, distributie, belastingen, etc.).

Met een vast tarief

(Schatting van jouw jaarlijks verbruik)
x
Waargenomen energieprijs* + transport- en distributiekosten, belastingen, kosten voor groene stroom en WKK, etc.
÷
12 (of door 4 in het geval van driemaandelijkse facturatie)
=
(Drie)maandelijks voorschotbedrag*

Met een variabel tarief

(Schatting van jouw jaarlijks verbruik)
x
Verwachte energieprijs* + transport - en distributiekosten, belastingen, kosten voor groene stroom en WKK, etc.
÷
12 (of door 4 in het geval van driemaandelijkse facturatie)
=
(Drie)maandelijks voorschotbedrag*

*De verwachte prijs (excl. btw) komt overeen met de energieprijs voor een toekomstige levering zoals vastgesteld door Mega op basis van de verwachte evolutie van de indexatieparameters van jouw tariefformule en op basis van de laatste tendensen op de groothandelsmarkt voor energie.
*Als je hebt gekozen voor een jaarlijkse facturatie, is de berekening nog eenvoudiger: Schatting van jouw jaarlijks verbruik X Werkelijke energieprijs + kosten voor transport, distributie, belastingen, kosten voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling, enz.

Graph estimation.

Hoe schatten wij jouw verbruik?

Op basis van de gegevens die wij ontvangen en de meest recente weersomstandigheden wordt je totale energieverbruik geschat voor de periode tussen jouw vorige en volgende afrekeningsfactuur. Dat totaalverbruik wordt vervolgens verdeeld op basis van jouw verbruiksprofiel (RLP), zodat we rekening kunnen houden met de schommelingen van het verbruik tijdens de verschillende periodes van het jaar (bijvoorbeeld een hoger verbruik in de winter vergeleken met de zomer). De grafiek hiernaast geeft die verdeling weer. Als je een variabel tarief hebt, gebruiken we deze verdeling ook bij de berekening van jouw jaarlijkse afrekeningsfactuur. 

Op deze manier berekenen we jouw verwachte verbruik (kWh).  

Voorbeeld 

Arrow picto

Definitieve verlaging naar 6% btw voor jouw energie picture

Wat als je nog maar pas klant bent bij Mega of op het punt staat om klant te worden?

Als je een nieuwe Mega-klant bent of dat binnenkort wordt, ontvangen wij de verbruikshistoriek van jouw leveringspunt. Dat is het verbruik van jouw meters tijdens de afgelopen jaren. Op basis van die gegevens kunnen wij jouw voorschotbedrag bepalen.


Zoals je hierboven kan lezen, passen wij de schatting toe op het tarief dat je hebt gekozen. Dit zijn de totale jaarlijkse kosten (inclusief de energieprijs, de vaste vergoeding en andere kosten zoals transport, distributie en belastingen). Tot slot delen we dit jaarlijkse bedrag door 12 (als je koos voor een maandelijkse voorschotfactuur) of door 4 (indien je koos voor een driemaandelijkse factuur). Je betaalt elke maand (of elk kwartaal) hetzelfde voorschotbedrag tot aan je jaarlijkse afrekening. Op basis van die afrekening kunnen we je reëel verbruik bepalen en kan jouw voorschot worden aangepast in functie van je verbruik.Als je hebt gekozen voor een jaarlijkse afrekening ontvang je 1 voorschotfactuur die het volledige geschatte verbruik van jouw energie dekt. Bij jouw jaarlijkse afrekening brengen we dit bedrag in mindering. Stel dat jouw afrekening bijvoorbeeld 6 maanden na jouw jaarlijkse voorschot wordt opgesteld, dan brengen we enkel die 6 maanden mindering en bewaren we de “overschot” voor jouw volgende afrekeningsfactuur. Het is dus perfect mogelijk dat je jouw voorschotfactuur later ontvangt dan jouw jaarlijkse afrekening. Jouw volgende voorschotfactuur wordt één jaar na jouw vorige voorschotfactuur aangepast in functie van jouw verbruik. Dit gebeurt dus niet noodzakelijk na jouw jaarlijkse afrekening. Maar geen zorgen, we brengen je tijdig op de hoogte van deze aanpassingen.

Welke periode dekt mijn eerste voorschotfactuur?

Bij Mega betaal je je factuur op voorhand. Het gaat elke maand om hetzelfde bedrag. Bijvoorbeeld, de factuur die je aan het begin van de maand ontvangt, zal de lopende maand dekken. Stel dat je je eerste voorschotfactuur op 3 juli ontvangt, dan zal die het verbruik voor de maand juli omvatten. Wees niet verbaasd als je nog een factuur binnen dezelfde maand ontvangt: die heeft dan betrekking op de maand die erop volgt, dus augustus. Je hebt 18 kalenderdagen de tijd om jouw voorschotfactuur te betalen. Indien je betaalt via domiciliëring, zal die ook uitgevoerd worden binnen de 18 dagen.

Ben je net verhuisd?

Wanneer je verhuist, verloopt de berekening van jouw voorschot op dezelfde manier als voor de nieuwe klanten. Wij ontvangen een schatting van het verbruik op jouw leveringspunt. In dit geval is het echter mogelijk dat de verbruiksgeschiedenis op jouw nieuw adres voor een vertekend beeld zorgt. Als jouw gezin uit vier mensen bestaat en er voordien slechts één persoon op het adres woonde, zullen de verbruiksgegevens van de meter niet overeenkomen met jouw energiesituatie. Hetzelfde geldt wanneer jij de eerste persoon bent die in het huis komt wonen. De meter(s) is/zijn in dat geval nog nooit gebruikt waardoor het geschatte verbruik lager zal zijn dan het werkelijke verbruik.

Je kan altijd jouw voorschotbedrag aanpassen in je online klantenzone myMega.

Afrekening en aanpassing van jouw voorschot

In welke situatie jij je ook bevindt, bij jouw jaarlijkse afrekening berekenen we steeds jouw werkelijk verbruik tijdens een bepaalde periode. We verrekenen dan jouw reeds betaalde voorschotten met de werkelijke kost van jouw verbruik. Heb je meer betaald dan je hebt verbruikt? Dan betalen wij het verschil terug. Als je daarentegen meer hebt verbruikt dan wat je reeds hebt betaald, zul je het verschil moeten betalen.  

Na elke afrekeningsfactuur wordt jouw voorschot opnieuw berekend op basis van je werkelijk verbruik.   

Deze herberekening maken we op basis van de meterstanden die we jaarlijks van je netbeheerder ontvangen. Door het verschil tussen je oude en je nieuwe meterstand te berekenen, weten we wat je verbruikt hebt tijdens die periode.

Wanneer de meterstanden worden opgenomen, hebben we een duidelijk beeld van wat je werkelijk hebt verbruikt en zal de nieuwe berekening van jouw voorschotbedrag hier beter op afgestemd zijn. Indien je geen meterstanden doorgaf aan jouw netbeheerder, dan zal die een schatting maken van jouw meterstanden en zal het bedrag van jouw voorschot opnieuw gebaseerd worden op een verbruiksschatting. In dit geval is het mogelijk dat je nieuwe voorschotbedrag je werkelijke energieverbruik niet volledig dekt.

Variabel tarief ≠ variabel voorschot

Als je een variabel tarief hebt, betekent dit dat de prijs van jouw energie op regelmatige basis wordt aangepast aan de marktschommelingen. Opgelet: hoewel het tarief per kWh dat wordt toegepast op jouw verbruik variabel is, is jouw voorschotbedrag dat niet. Het voorschot wordt steeds berekend aan het begin van jouw contract (of bij de afrekening), maar wordt dus niet elke maand aangepast. Dit betekent dat als de prijzen ‘relatief stabiel’ blijven, jouw voorschotbedrag hetzelfde blijft tot aan jouw volgende afrekeningsfactuur. Je kunt er echter ook voor kiezen om jouw voorschotbedrag zelf aan te passen via jouw myMega klantenzone.

Je voorschotbedrag preventief verhogen?

Wat je tarief ook is, op een bepaald moment zullen de prijzen aangepast worden aan de energiemarkt. Bij een vast contract gebeurt dit bij elke contracthernieuwing. Bij een variabel contract gebeurt dit elke maand of elk kwartaal. In beide gevallen is het belangrijk dat je voorschotbedrag de kosten van je energieverbruik dekt, ook na je eindafrekening.

Tijdens de energiecrisis bood Mega haar klanten de mogelijkheid om proactief het bedrag van hun voorschot te verhogen om een te hoge eindafrekening te vermijden. Voor de meeste variabele of vaste contracten die afliepen hield het bedrag van het voorschot immers geen rekening met de prijsschommelingen op de energiemarkt op dat moment.

Banana