Hulp >

Ik heb zonnepanelen

>

Mijn meter

Combineer ik mijn zonnepaneleninstallatie best met een enkelvoudige of tweevoudige meter?

Wanneer je zonnepanelen laat installeren, is het vaak interessanter om voor een enkelvoudige meter te kiezen.

We geven even een voorbeeld:
Stel je voor dat je een jaarlijkse productie hebt van 4000kWh (3000kWh in de week en 1000kWh in het weekend) en een jaarlijks verbruik van 4500 kWh.

- Met een enkelvoudige teller betaal je jaarlijks 500 kWh aan het enkelvoudig tarief.

- In het geval van een tweevoudige teller ziet dit er heel wat anders uit. Stel dat 50% van jouw elektriciteitsverbruik tijdens het weekend en 's nachts plaatsvindt (2 250 kWh tijdens daluren) en je de overige helft overdag tijdens de week verbruikt (2 250 kWh tijdens piekuren).

  • Dagtarief: 2 250 (verbruik week) - 3000 kWh (productie weekdagen) = -750 kWh
  • Nachttarief: 2 250 (verbruik weekend) - 1000 kWh (productie weekend) = 1 250 kWh
Aangezien je aan het dagtarief meer produceert (3000 kWh) dan je verbruikt (2 250 kWh), zou je de overige 750 kWh die je ‘te veel’ produceerde ‘verliezen’. Het negatieve saldo van je dagteller kan immers niet afgetrokken worden van het positieve saldo van je nachtteller. Daarnaast staat de 1 250 kWh die je aan het nachttarief zou moeten betalen in schril contract met de 500 kWh die je aan een enkelvoudig tarief zou moeten betalen met een enkelvoudige meter. Daarom zou het in dit geval beter zijn om voor een enkelvoudige meter te kiezen.

Opgelet: De keuze voor een enkelvoudige of tweevoudige teller is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Voor zonnepaneleneigenaars in Brussel kan een tweevoudige meter bijvoorbeeld alsnog interessant zijn wanneer de zonnepanelen het jaarlijks verbruik niet kunnen dekken omdat de daken er vaak kleiner zijn of zich in de schaduw bevinden. In dat geval verbruik je best zoveel mogelijk overdag, al is dat niet altijd voor iedereen mogelijk. Je overlegt dus best eerst met jouw netbeheerder om na te gaan welk type meter voor jou het voordeligst is.