Zit groene elektriciteit in de energiemix van Mega?

Ja, Mega verkoopt groene elektriciteitscontracten.

Vandaag is het moeilijk te bepalen of de elektriciteit die van het distributienet tot in je huiskamer komt groen of grijs is. Alle elektriciteit (al dan niet groen) wordt namelijk geïnjecteerd op hetzelfde netwerk.

Wij werken zo veel mogelijk samen met lokale groene producenten. We stellen contracten met hen op voor de aankoop van duurzame energie. Momenteel kopen we 70% van de energie aan bij deze ecologische producenten. De andere helft kopen we aan op de markt. Dit is grijze elektriciteit. We compenseren dit door garanties van oorsprong te kopen bij de groene producenten. Anders gezegd: als we niet voldoende duurzame elektriciteit kunnen aankopen, subsidiëren we de groene producenten in Europa.

Wat is de energiemix van Mega?

Aangezien het vandaag (nog) niet mogelijk is om 100% groene energie aan te bieden en wij zo transparant mogelijk willen zijn over onze aanpak, geven wij de energiemix van elk van onze producten weer op onze tariefkaarten.

De energiemix is de procentuele verdeling van de elektriciteit die we aan onze klanten leveren volgens de primaire energiebron die bij de geleverde energie hoort. Daarom moet de energiemix per product en per regio worden onderscheiden.

Hoewel van de meerderheid van onze Mega-producten wordt gezegd dat ze « 100% groen » zijn, moet er ook rekening worden gehouden met het feit dat sommige van onze professionele klanten contracten met grijze elektriciteit hebben afgesloten. Daarom zijn we niet 100% groen in alle Belgische regio’s.

Fuelmix belgium