Hulp >

Mega's aanbod

>

Groene elektriciteit

Wat is groene elektriciteit?

Groene elektriciteit is elektriciteit die geproduceerd werd uit hernieuwbare energiebronnen. Dit is dus niet de elektriciteitsproductie via fossiele brandstoffen en nucleaire energie. Het kan, onder andere, gaan om wind-, zonne- of hydraulische energie. Het verbruik van groene en dus hernieuwbare elektriciteit helpt om zuinig om te gaan met niet-hernieuwbare, natuurlijke hulpbronnen en bijgevolg het milieu te beschermen. Een elektriciteitsaanbod wordt als "groen" bestempeld als de leverancier kan garanderen dat een hoeveelheid elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, die gelijk is aan het verbruik van de klanten van dit aanbod, geïnjecteerd wordt op het net.