Facturatie en betaling

Een antwoord op al je vragen

 • Wat zijn de betaalmogelijkheden?

  Je kan je facturen betalen via overschrijving of via domiciliëring. De betaalmethode kan je op elk moment aanpassen via je online klantenzone myMega.

 • Wat is een maandelijkse afrekening?

  Een afrekening is het resultaat van het verschil tussen twee meterstanden tijdens een bepaalde periode.

  Een maandelijkse afrekening is bijgevolg het resultaat van het verschil tussen jouw meterstand aan het begin van de maand en jouw meterstand aan het einde van de maand. Op die manier betaal je enkel voor je werkelijk verbruik. Je betaalt in dat geval immers niet langer voorschotfacturen, enkel nog afrekeningsfacturen en er worden ook geen verbruiksprofielen meer gebruikt om jouw jaarlijks verbruik te verdelen.
  Mega-klanten die in Vlaanderen wonen kunnen sinds een aantal maanden kiezen voor een maandelijkse afrekening.

  Als je een digitale communicerende meter hebt, stuurt die maandelijks jouw meterstanden door naar de netbeheerder. Aan de hand van die meterstanden kan Mega een afrekening opmaken voor jouw werkelijk maandelijks verbruik.

  Wens je jouw facturatiemethode graag aan te passen? Stuur dan een e-mail naar info@mega.be

 • Hoe kan ik een domiciliëring activeren?

  Al klant?

  Dan kan je dit doen via myMega of door ons een domiciliëringsmandaat te bezorgen via de post op het adres Vaartstraat 167, 3000 Leuven.

  Let op! Het kan enkele dagen duren vooraleer je domiciliëring actief is. We sturen je een bevestiging via e-mail zodra je domiciliëring actief is in ons systeem. Voordat je die bevestiging ontvangt, vragen we je om de facturen nog via overschrijving te betalen. Als je meer informatie wil over de status van je domiciliëring kan je onze klantendienst contacteren via e-mail (info@mega.be) of telefoon (016/67 60 60).

  Nog geen klant, maar je wil je inschrijven?

  Dan kan je de domiciliëring direct activeren in je inschrijving. Je moet alleen je goedkeuring geven en je rekeningnummer invullen.

 • Wie komt in aanmerking voor een maandelijkse afrekening?

  Momenteel is de maandelijkse afrekening enkel beschikbaar in Vlaanderen. Daarnaast is een belangrijke voorwaarde om de maandelijkse afrekening te ontvangen dat je een digitale communicerende meter hebt. Dat is namelijk het enige type meter dat jouw maandelijkse meterstanden automatisch kan doorsturen naar de netbeheerder.

 • Hoe berekenen jullie mijn voorschot?

  Enkele dagen voor aanvang van je contract ontvangen we een verbruiksschatting van de netbeheerder. Die is gebaseerd op het verbruik van het leverpunt van de afgelopen 3 jaar. We gebruiken die schatting en het gekozen tarief om het voorschot op te maken. Concreet berekenen we de jaarlijkse kost en delen we die door 12 (als je voor een maandelijks voorschot koos). Raadpleeg voor meer details onze pagina over de berekening van jouw voorschot.

 • Wanneer zal ik mijn afrekeningsfactuur ontvangen?

  Eén keer per jaar, telkens in dezelfde maand, vraagt de netbeheerder je om de meterstanden door te geven. Hij stuurt die dan op zijn beurt door naar ons. Nadat we de standen hebben ontvangen maken we gemiddeld binnen de 4-6 weken een afrekeningsfactuur op.

 • Kan ik het bedrag van mijn voorschot aanpassen?

  Ja, dat kan! Je kan zelf kiezen om je voorschotbedrag in zekere mate te verhogen of te verlagen. In je online klantenzone myMega kan je het bedrag van je voorschotfactuur in enkele klikken aanpassen. Je kan het voorschotbedrag in myMega met maximum 20% verminderen. Zo voorkom je een te hoge eindafrekening. Wil je je voorschot nog meer verminderen? Stuur ons dan een document waarmee je je verbruik bewijst; bijvoorbeeld de offerte van de installatie van je zonnepanelen of een eindafrekening van je vorige leverancier. Je kan deze via e-mail doorsturen naar info@mega.be.

 • Het saldo van mijn bankrekening was onvoldoende, de domiciliëring werd geweigerd. Wat moet ik doen?

  We zullen de aanvraag tot betaling via je domiciliëring geen tweede keer aanbieden bij je bank. Zo proberen we te vermijden dat de bank je extra administratieve kosten zal aanrekenen. We vragen je in dit geval om het bedrag over te schrijven op onze rekening. Je kan alle betalingsgegevens vinden op de factuur zelf (bv. ons rekeningnummer, mededeling, ...). De uiterste betaaldatum van de factuur is altijd 18 dagen na de factuurdatum. Die datum kan je rechtsboven terugvinden op de factuur.

 • Wanneer zal ik mijn slotfactuur ontvangen?

  Als je je contract met Mega hebt beëindigd, maken we een slotfactuur op. Als je alleen van leverancier verandert, zal de netbeheerder je enkele dagen voor de start van je contract bij de andere leverancier je meterstanden opvragen en ze doorsturen naar Mega. Op basis van die meterstanden gaan we berekenen hoeveel je effectief hebt verbruikt bij Mega en dit verrekenen met de al betaalde voorschotfacturen. Je zal de slotfactuur binnen de 4 tot 6 weken ontvangen.

 • Is het mogelijk om mijn voorschotten op een ander moment te ontvangen?

  Ja, je kan kiezen tussen 3 verschillende data: de 15e, 19e of de 24e dag van de maand. Het gaat dan steeds om een voorschot voor het verbruik van de volgende maand. Ontvang je bijvoorbeeld een voorschotfactuur op 15 februari, dan is dat een factuur voor je verbruik van maart.

 • Ik wil een ander rekeningnummer gebruiken voor de domiciliëring. Wat moet ik doen?

  Je kan dit ofwel aanpassen via myMega ofwel door een domiciliëringsmandaat in te vullen en dit te sturen naar het adres Vaartstraat 167, 3000 Leuven. Als we het rekeningnummer hebben aangepast in ons systeem, sturen we je een bevestiging via e-mail.

 • Wat zijn de nadelen van een maandelijkse afrekening?

  Zoals bij elk facturatiesysteem zijn er ook aan de maandelijkse afrekening voordelen en nadelen verbonden.

  Het grootste nadeel van een maandelijkse afrekening is dat deze erg seizoensgevoelig is. Tijdens sommige maanden (zoals de zomermaanden) zullen jouw facturen erg laag zijn, terwijl jouw facturen tijdens de wintermaanden hoog kunnen oplopen, aangezien je dan veel meer verbruikt.

  Wanneer je daarentegen het hele jaar door hetzelfde voorschotbedrag betaalt, spreid je jouw energiekost over het hele jaar. Aangezien je maandelijks hetzelfde bedrag betaalt voor jouw energie is de impact op jouw budget minder hoog dan wanneer er bij de maandelijkse afrekening van een wintermaand plots een grote hap uit jouw budget wordt genomen.

 • De meterstanden zijn niet juist. Wat moet ik doen?

  We maken de facturen op met de meterstanden die de netbeheerder ons stuurde. Als de netbeheerder zelf geen meterstanden ontving van de bewoners of eigenaar is het mogelijk dat hij de standen geschat heeft.

  Gaat het over een afrekening naar aanleiding van de jaarlijkse meteropname? In dit geval is het niet echt nodig om je standen aan te passen. Als je bij de volgende meteropname de meterstanden correct doorgeeft, verrekenen we het juiste verbruik automatisch. Wil je de meterstanden toch aanpassen? Dan kan je ons een foto van de meter sturen om de factuur aan te passen. We zullen dan een rechtzetting aanvragen bij de netbeheerder.

  Bij een slotfactuur als gevolg van een verhuis, is het wel erg belangrijk dat we in het bezit zijn van de juiste meterstanden. Als dit niet het geval is stuur je ons best een ingevuld en dubbel ondertekend energieovernamedocument zodat we een aanpassing van de meterstanden kunnen aanvragen bij de netbeheerder. Alleen met dit document kan je een aanpassing van je slotfactuur aanvragen.

  Je kan ons in beide gevallen een foto en/of energieovernamedocument met de correcte standen doorsturen. Daarna vragen wij een aanpassing van je standen aan bij de netbeheerder. Vanaf het moment dat we een bevestiging ontvangen van hem, maken we een nieuwe factuur op en annuleren we de foutieve factuur. Meer informatie kan je vinden in ons blogartikel.

 • Ik heb mijn factuur betaald en toch ontving ik nog een herinneringsbrief?

  Dit komt waarschijnlijk doordat de betaling en herinnering elkaar gekruist hebben. Het zou kunnen dat we de betaling nog niet hadden ontvangen op het moment dat we de herinneringsbrief verstuurden. Als je de betaling uitvoerde voor de fact(u)ur(en) die we vermeldde(n) op de herinneringsbrief, mag je die brief negeren. Kijk dus altijd goed na voor welke factuur je een herinnering krijgt en of je die factuur effectief betaalde.

 • Hoe kan je een maandelijkse afrekening aanvragen?

  Opgelet: Enkel wie in Vlaanderen woont en een digitale communicerende meter heeft, kan een maandelijkse afrekening aanvragen.

  Wil je jouw facturatiemethode aanpassen? Stuur dan een e-mail naar info@mega.be.

  Wanneer wij jouw aanvraag ontvangen, controleren we via de netbeheerder of jij wel degelijk in aanmerking komt voor een maandelijkse afrekening. Als dat het geval is, zal je maandelijkse facturen ontvangen op basis van je werkelijk verbruik.

  Je zult dan ook geen voorschotfacturen meer ontvangen, maar enkel nog afrekeningsfacturen die zullen schommelen volgens jouw verbruik.

  Koos je voor een maandelijkse afrekeningsfactuur en wens je opnieuw over te schakelen naar een jaarlijkse afrekeningsfactuur en dus ook voorschotfacturen? Geen probleem! Stuur hiervoor een mail naar info@mega.be.

 • Ondanks dat mijn afrekening een creditnota was ontving ik geen lager voorschot. Waarom?

  Dit kan verschillende redenen hebben. De meestvoorkomende is dat de periode van de afrekening geen volledig jaar was. Je verbruik was in die periode lager, terwijl je wel een voorschot betaalde dat gebaseerd was op een gemiddeld jaarlijks verbruik. Je ontving dan wel een creditnota, maar toch gaat de netbeheerder er niet vanuit dat je minder zal verbruiken.

  Een voorbeeld: je ontving een afrekening voor een zomerperiode (van mei tot en met augustus). Tijdens die maanden ligt je verbruik lager door o.a. de langere dagen en het warmere weer. Je betaalt echter doorheen het jaar altijd hetzelfde voorschot. Daardoor maakten we een creditnota op. We pasten je voorschot niet aan omdat we de volgende afrekening wel voor een volledig jaar (augustus tot augustus) zullen opmaken.

  Daarnaast is het mogelijk dat als je een specifiek voorschot koos, dit niet meer van toepassing is na je afrekening. Als we een afrekeningsfactuur opmaken baseren we het voorschotbedrag automatisch opnieuw op de schatting die we ontvingen van de netbeheerder. Contacteer gerust onze klantendienst als je dit opnieuw wil aanpassen.

 • Ik koos voor een vast tarief. Waarom is het bedrag van mijn voorschotten veranderd?

  De energieprijs is in dat geval vast en zal niet veranderen tijdens het contractjaar. Dit is de uiteindelijke prijs die je betaalt op het einde van het jaar.

  Daarnaast is het mogelijk dat we je voorschotbedrag aanpasten nadat we een nieuwe verbruiksschatting van de netbeheerder ontvingen. Dit doen we automatisch nadat de netbeheerder ons nieuwe meterstanden stuurde en we een afrekening opmaakten.

  Verder passen we het voorschot ook aan na een verhuis. We baseren ons dan op de schatting van je verbruik op je nieuwe adres.

  Geniet je misschien van het sociaal tarief? Als we de bevestiging ontvangen van de FOD dat je er recht op hebt, passen we je voorschot automatisch aan.

 • Hoe komt het dat ik zo'n hoge afrekening/slotfactuur ontving?

  Het eerste wat je moet doen is de meterstanden controleren. Dit kan je doen op de tweede pagina van onze factuur. Als de standen geschat zijn, vergelijk je ze best met de huidige meterstanden. Zijn de meterstanden op de factuur hoger dan die van vandaag? Dan heeft de netbeheerder ze te hoog geschat. Je kan ze dan laten aanpassen.

  Een van de redenen kan zijn dat de periode van de factuur een winterperiode is. Het verbruik ligt dan hoger terwijl je een voorschot betaalde dat gebaseerd is op een gemiddeld jaarlijks verbruik. Dit resulteert dan in een hogere afrekenings- of slotfactuur.

  Daarnaast is het mogelijk dat je een te lage voorschotfactuur betaalde. We passen je voorschot altijd automatisch aan nadat we een afrekening opmaakten. Je kan op de laatste pagina van de afrekening altijd het nieuwe voorgestelde voorschotbedrag raadplegen. Je kan het natuurlijk ook altijd aanpassen via myMega.

 • Wat als ik mijn facturen niet betaal?

  1. De eerste herinnering die we sturen is een kosteloze e-mail die je één dag na de uiterste betaaldatum ontvangt.
  2. Als we 6 dagen later nog geen betaling ontvangen hebben, sturen we je een herinneringsbrief. Die aanmaning kost je € 7,50.
  3. 15 dagen later sturen we je een ingebrekestelling. Hiervoor brengen we € 15 in rekening.
  4. Als we de betaling dan nog niet hebben ontvangen sturen we je nog eens 15 dagen later een sms met je openstaande saldo.
  5. Daarna zullen we een week later een wanbetalingsprocedure lanceren op je energiemeters. Welke dat juist zal zijn, hangt af van de regio waar je woont. In Vlaanderen sluiten we je contract af, in Brussel en Wallonië zullen we aan de netbeheerder vragen om respectievelijk een vermogensbegrenzer of budgetmeter te laten installeren.
  6. Als je na deze stappen nog altijd niet alle facturen betaalde, geven we je dossier door aan een gerechtsdeurwaarder.

 • Waarom brachten jullie niet alle voorschotfacturen in mindering?

  We maken een voorschot op om je verbruik voor een bepaalde maand te dekken. Die brengen we dan opnieuw in mindering op je afrekeningsfactuur als er aan één voorwaarde voldaan is: je afrekeningsperiode moet meer dan de helft van de voorschotperiode bevatten. We leggen dit even uit aan de hand van een voorbeeld.

  Stel dat 10 april de einddatum is van je afrekeningsperiode. In dit geval verrekenen we het voorschot van april niet in je afrekening. De helft van de maand april is 15 dagen, terwijl de periode van de afrekening maar tot 10 april gaat. Dit voorschot zullen we dan in mindering brengen op de volgende afrekenings- of slotfactuur. Dit is ook het geval bij een driemaandelijks voorschot.

 • Wat zijn de voordelen van een maandelijkse afrekening?

  Zoals bij elk facturatiesysteem zijn er ook aan de maandelijkse afrekening voordelen en nadelen verbonden.

  Het belangrijkste voordeel van een maandelijkse afrekening is dat je betaalt voor je werkelijk verbruik tijdens een bepaalde maand. Je kunt jouw verbruik op die manier ook beter opvolgen. Heb je meer verbruikt dan verwacht? Dan kun je meteen ingrijpen door je verbruiksgewoontes aan te passen en vermijd je een hoge jaarlijkse afrekeningsfactuur. Aan het eind van het jaar kun je dus niet langer voor verrassingen komen te staan en vermijd je een hoge jaarlijkse afrekeningsfactuur.

 • Waarom ontvang ik geen voorschotfacturen?

  Dit kan verschillende oorzaken hebben. We proberen ze hier zo volledig mogelijk op een rij te zetten.

  Ten eerste zou je moeten nakijken of je contract al effectief gestart is. Soms gebeurt het dat je een inschrijving deed, maar dat je je contract nog niet ontving. Dit komt dan doordat we bijvoorbeeld nog niet alle nodige gegevens in ons bezit hebben of de netbeheerder je overstap nog niet bevestigde.

  Als je een contractbevestiging via e-mail of post hebt ontvangen mag je ervan uitgaan dat je contract in orde is. Je kan dit ook controleren via je online klantenzone myMega.

  Let op! Een inschrijvingsbevestiging is niet hetzelfde als een contractbevestiging. Via de bevestiging van je inschrijving laten we je weten dat we je gegevens goed ontvangen hebben. Als we je de contractbevestiging sturen, dan heeft de netbeheerder je overstap gevalideerd.

  Daarnaast kan het ook dat de voorschotten bij je ongewenste e-mails (spam) terechtkomen. Kijk dus zeker die map in je mailbox na! Als je de facturen via de post ontvangt kijk je ook best je contactadres na om er zeker van te zijn dat we de facturen naar de juiste persoon sturen. Dit kan je doen via je online klantenzone.

 • Jullie verrekenden de voorschotten exclusief btw. Waarom?

  Voor de opmaak van je afrekenings- en slotfactuur berekenden we inderdaad de echte kosten en voorschotten zonder btw. Op die manier komen we te weten of je te veel of te weinig btw betaalde via je voorschotten. Die btw trekken we dan af of tellen we bij op de afrekening om het uiteindelijke te betalen of te ontvangen bedrag te weten te komen.

 • Ik stapte over naar Mega voor jullie lagere tarieven. Toch ontving ik een hoger voorschot. Hoe komt dat?

  Je moet weten dat het voorschot slechts een schatting is van je uiteindelijke kost. De netbeheerder geeft ons door hoeveel hij denkt dat je zal verbruiken in het komende jaar. Als de gebruikte schatting hoger is dan het geschatte verbruik dat je vorige leverancier gebruikte, zal je voorschot ook hoger zijn. Dit wil echter niet zeggen dat je meer betaalt bij Mega. Als de schatting van je verbruik te hoog is, zal je geld terugkrijgen via de afrekening. Je kan je voorschot op elk moment aanpassen via je online klantenzone myMega.

  Daarnaast is het mogelijk dat je voorschot niet in de lijn van de verwachtingen ligt als je koos voor een tarief met een korting. We brengen die korting vaak pas in mindering op de afrekening nadat je één jaar klant bent en alle facturen op tijd betaalde. Uiteindelijk zal je dan toch minder betalen door over te stappen naar Mega, al lijkt dat misschien niet zo door het voorschot.

 • Hoe kan ik een afbetalingsplan laten opstellen?

  Je kan hiervoor een e-mail sturen naar info@mega.be. We helpen je graag verder! Let op: 't is niet mogelijk om een afbetalingsplan op te maken voor voorschotfacturen. Dit is alleen mogelijk als je contract beëindigd is. Verder is het wel mogelijk om een afbetalingsplan op te stellen voor afrekenings- en slotfacturen.

 • Kan ik een uitstel van betaling aanvragen?

  Ja, we kunnen de uiterste betaaldatum uitstellen met maximum een maand. Dit kan alleen:

  • voor openstaande facturen waarvan de factuurdatum het verste in het verleden ligt (bv. als je een openstaande factuur hebt van januari en februari is het alleen mogelijk om die van januari uit te stellen)
  • en er geen wanbetalingsprocedures zijn gelanceerd
  • en je alle vorige uitstellen van betaling respecteerde

  Het is ook belangrijk om te weten dat het combineren van een afbetalingsplan en uitstel van betaling niet mogelijk is.

 • Waarom moet ik de volledige vaste vergoeding betalen?

  De vaste vergoeding is een abonnementskost voor het beheer van je energiecontract. We verrekenen die per begonnen contractjaar. Als je ons dus tijdens het contractjaar verlaat, zullen we je vragen om de volledige vaste vergoeding te betalen. Je moet weten dat we je energie al reserveren voor je contractjaar begint. Als je ons vroegtijdig verlaat, zitten we met een overschot aan energie. Dit is één van de redenen dat we de vaste vergoeding volledig aanrekenen.

 • Jullie activeerden een nieuw tarief, maar ik ontvang nog steeds hetzelfde voorschot?

  Dat kan perfect! We passen je voorschot alleen automatisch aan nadat je je afrekening ontving. Stel nu dat je tarief bijvoorbeeld in januari verandert, maar je de afrekening pas in maart ontvangt. We zullen dan je voorschot niet in januari aanpassen, maar in maart, na de afrekening. We gebruiken je nieuwe tarief wel sowieso om je afrekeningsfactuur te berekenen. 't Is natuurlijk ook altijd mogelijk om je voorschot aan te passen via myMega.

 • Wat zijn de bankgegevens van Mega?

  Hieronder kan je onze bankgegevens vinden:

  Power Online nv (Mega)
  Rue Natalis 2 - 4020 Luik

  IBAN: BE96 3631 2058 6905
  BIC: BBRUBEBB

 • De einddatum op de slotfactuur is niet correct. Kunnen jullie dit aanpassen?

  Als we je contract niet met de afgesproken meterstanden kunnen afsluiten, moeten we een Move Out Zonder Afspraak (MOZA) lanceren. Hiermee beëindigen we je contract dan één maand later. Binnen die periode zal de netbeheerder een bericht sturen naar de overnemer om hem/haar te laten weten dat er op dat moment geen leverancier is voor het leverpunt.

  In dat geval is het dus mogelijk dat de einddatum van je slotfactuur niet overeenkomt met de effectieve overnamedatum. We kunnen de einddatum dan ook niet meer aanpassen. Dit is ook het geval als de overnemer zich inschreef met de foute startdatum.

  Dit is geen groot probleem. We verrekenen het overgrote deel van de energiekosten namelijk aan de hand van de verbruikte kilowatturen. Als je energiecontract dus wat langer doorliep dan normaal heeft dit quasi geen invloed op de totale energiekost.

 • Ik ontving op hetzelfde moment een creditnota en een factuur. Verrekenen jullie dit automatisch?

  Ja! We verrekenen de bedragen van jouw creditnota(s) automatisch met die van jouw factuur/facturen. Dat betekent dat we het verschil berekenen tussen wat wij jou moeten terugbetalen en het openstaand bedrag in jouw klantendossier.

  Na de verrekening zijn er twee mogelijke situaties:

  • Je betaalt via domiciliëring :
   • Het verschuldigde bedrag wordt automatisch geïnd of terugbetaald op de voorziene vervaldatum.
  • Je betaalt via overschrijving :
   • Je hebt een bedrag te goed: we vragen jou om de bankrekening waarop de terugbetaling moet plaatsvinden nogmaals te bevestigen via jouw persoonlijke myMega klantenzone of via e-mail naar info@mega.be. Zonder bevestiging van jouw bankgegevens kunnen wij het verschuldigde bedrag niet terugstorten.
   • Er blijft een te betalen bedrag over: Om eventuele herinneringskosten te vermijden, dien je de overschrijving uit te voeren vóór de vervaldatum die je terugvindt op jouw factuur. Als deze datum is verstreken, raden wij je aan om de overschrijving zo snel mogelijk uit te voeren.

 • Ik ontving onlangs een creditnota. Welke gegevens hebben jullie nodig voor de terugbetaling?

  Als je via domiciliëring betaalt zijn we sowieso in het bezit van je rekeningnummer. We zullen het bedrag van je creditnota dan terugstorten op die rekening.

  Betaal je via overschrijving? Dan vragen we om je rekeningnummer te bevestigen. Je kan dit makkelijk doen via myMega of door ons een e-mail te sturen via info@mega.be.

  Ook als je al meerdere keren betaalde met hetzelfde rekeningnummer vragen we je om dit te doen. Het gebeurt namelijk dat klanten met verschillende rekeningen hun facturen betalen. Daarom vragen we aan onze klanten die met overschrijving betalen om hun rekeningnummer voor terugbetaling te bevestigen.

 • Jullie betaalden mijn creditnota niet terug op de vooropgestelde datum. Hoe komt dat?

  Het is mogelijk dat we niet in het bezit zijn van de juiste bankgegevens om de terugbetaling uit te voeren.
  Als je via overschrijving betaalt, vragen we je om jouw rekeningnummer te bevestigen via jouw persoonlijke myMega klantenzone.
  Het is namelijk mogelijk dat we het bedrag wel terugbetaalden, maar op een ander rekeningnummer. Gebruik je meerdere rekeningnummers? Kijk dan zeker de verrichtingen op al jouw rekeningen goed na.