Afrekenings-, slotfactuur en terugbetalingen Vraag en antwoord

Een antwoord op al je vragen

 • Wanneer zal ik mijn afrekeningsfactuur ontvangen?

  Eén keer per jaar, telkens in dezelfde maand, vraagt de netbeheerder je om de meterstanden door te geven. Hij stuurt die dan op zijn beurt door naar ons. Nadat we de standen hebben ontvangen maken we gemiddeld binnen de 4-6 weken een afrekeningsfactuur op.

 • Wanneer zal ik mijn slotfactuur ontvangen?

  Als je je contract met Mega hebt beëindigd, maken we een slotfactuur op. Als je alleen van leverancier verandert, zal de netbeheerder je enkele dagen voor de start van je contract bij de andere leverancier je meterstanden opvragen en ze doorsturen naar Mega. Op basis van die meterstanden gaan we berekenen hoeveel je effectief hebt verbruikt bij Mega en dit verrekenen met de al betaalde voorschotfacturen. Je zal de slotfactuur binnen de 4 tot 6 weken ontvangen.

 • De meterstanden zijn niet juist. Wat moet ik doen?

  We maken de facturen op met de meterstanden die de netbeheerder ons stuurde. Als de netbeheerder zelf geen meterstanden ontving van de bewoners of eigenaar is het mogelijk dat hij de standen geschat heeft.

  Gaat het over een afrekening naar aanleiding van de jaarlijkse meteropname? In dit geval is het niet echt nodig om je standen aan te passen. Als je bij de volgende meteropname de meterstanden correct doorgeeft, verrekenen we het juiste verbruik automatisch. Wil je de meterstanden toch aanpassen? Dan kan je ons een foto van de meter sturen om de factuur aan te passen. We zullen dan een rechtzetting aanvragen bij de netbeheerder.

  Bij een slotfactuur als gevolg van een verhuis, is het wel erg belangrijk dat we in het bezit zijn van de juiste meterstanden. Als dit niet het geval is stuur je ons best een ingevuld en dubbel ondertekend energieovernamedocument zodat we een aanpassing van de meterstanden kunnen aanvragen bij de netbeheerder. Alleen met dit document kan je een aanpassing van je slotfactuur aanvragen.

  Je kan ons in beide gevallen een foto en/of energieovernamedocument met de correcte standen doorsturen. Daarna vragen wij een aanpassing van je standen aan bij de netbeheerder. Vanaf het moment dat we een bevestiging ontvangen van hem, maken we een nieuwe factuur op en annuleren we de foutieve factuur. Meer informatie kan je vinden in ons blogartikel.

 • Hoe komt het dat ik zo'n hoge afrekening/slotfactuur ontving?

  Het eerste wat je moet doen is de meterstanden controleren. Dit kan je doen op de tweede pagina van onze factuur. Als de standen geschat zijn, vergelijk je ze best met de huidige meterstanden. Zijn de meterstanden op de factuur hoger dan die van vandaag? Dan heeft de netbeheerder ze te hoog geschat. Je kan ze dan laten aanpassen.

  Een van de redenen kan zijn dat de periode van de factuur een winterperiode is. Het verbruik ligt dan hoger terwijl je een voorschot betaalde dat gebaseerd is op een gemiddeld jaarlijks verbruik. Dit resulteert dan in een hogere afrekenings- of slotfactuur.

  Daarnaast is het mogelijk dat je een te lage voorschotfactuur betaalde. We passen je voorschot altijd automatisch aan nadat we een afrekening opmaakten. Je kan op de laatste pagina van de afrekening altijd het nieuwe voorgestelde voorschotbedrag raadplegen. Je kan het natuurlijk ook altijd aanpassen via myMega.

 • Waarom brachten jullie niet alle voorschotfacturen in mindering?

  We maken een voorschot op om je verbruik voor een bepaalde maand te dekken. Die brengen we dan opnieuw in mindering op je afrekeningsfactuur als er aan één voorwaarde voldaan is: je afrekeningsperiode moet meer dan de helft van de voorschotperiode bevatten. We leggen dit even uit aan de hand van een voorbeeld.

  Stel dat 10 april de einddatum is van je afrekeningsperiode. In dit geval verrekenen we het voorschot van april niet in je afrekening. De helft van de maand april is 15 dagen, terwijl de periode van de afrekening maar tot 10 april gaat. Dit voorschot zullen we dan in mindering brengen op de volgende afrekenings- of slotfactuur. Dit is ook het geval bij een driemaandelijks voorschot.

 • Jullie verrekenden de voorschotten exclusief btw. Waarom?

  Voor de opmaak van je afrekenings- en slotfactuur berekenden we inderdaad de echte kosten en voorschotten zonder btw. Op die manier komen we te weten of je te veel of te weinig btw betaalde via je voorschotten. Die btw trekken we dan af of tellen we bij op de afrekening om het uiteindelijke te betalen of te ontvangen bedrag te weten te komen.

 • Waarom moet ik de volledige vaste vergoeding betalen?

  De vaste vergoeding is een abonnementskost voor het beheer van je energiecontract. We verrekenen die per begonnen contractjaar. Als je ons dus tijdens het contractjaar verlaat, zullen we je vragen om de volledige vaste vergoeding te betalen. Je moet weten dat we je energie al reserveren voor je contractjaar begint. Als je ons vroegtijdig verlaat, zitten we met een overschot aan energie. Dit is één van de redenen dat we de vaste vergoeding volledig aanrekenen.

 • De einddatum op de slotfactuur is niet correct. Kunnen jullie dit aanpassen?

  Als we je contract niet met de afgesproken meterstanden kunnen afsluiten, moeten we een Move Out Zonder Afspraak (MOZA) lanceren. Hiermee beëindigen we je contract dan één maand later. Binnen die periode zal de netbeheerder een bericht sturen naar de overnemer om hem/haar te laten weten dat er op dat moment geen leverancier is voor het leverpunt.

  In dat geval is het dus mogelijk dat de einddatum van je slotfactuur niet overeenkomt met de effectieve overnamedatum. We kunnen de einddatum dan ook niet meer aanpassen. Dit is ook het geval als de overnemer zich inschreef met de foute startdatum.

  Dit is geen groot probleem. We verrekenen het overgrote deel van de energiekosten namelijk aan de hand van de verbruikte kilowatturen. Als je energiecontract dus wat langer doorliep dan normaal heeft dit quasi geen invloed op de totale energiekost.

 • Ik ontving op hetzelfde moment een creditnota en een factuur. Verrekenen jullie dit automatisch?

  Ja! We verrekenen de bedragen van jouw creditnota(s) automatisch met die van jouw factuur/facturen. Dat betekent dat we het verschil berekenen tussen wat wij jou moeten terugbetalen en het openstaand bedrag in jouw klantendossier.

  Na de verrekening zijn er twee mogelijke situaties:

  • Je betaalt via domiciliëring :
   • Het verschuldigde bedrag wordt automatisch geïnd of terugbetaald op de voorziene vervaldatum.
  • Je betaalt via overschrijving :
   • Je hebt een bedrag te goed: we vragen jou om de bankrekening waarop de terugbetaling moet plaatsvinden nogmaals te bevestigen via jouw persoonlijke myMega klantenzone of via e-mail naar info@mega.be. Zonder bevestiging van jouw bankgegevens kunnen wij het verschuldigde bedrag niet terugstorten.
   • Er blijft een te betalen bedrag over: Om eventuele herinneringskosten te vermijden, dien je de overschrijving uit te voeren vóór de vervaldatum die je terugvindt op jouw factuur. Als deze datum is verstreken, raden wij je aan om de overschrijving zo snel mogelijk uit te voeren.

 • Ik ontving onlangs een creditnota. Welke gegevens hebben jullie nodig voor de terugbetaling?

  Als je via domiciliëring betaalt zijn we sowieso in het bezit van je rekeningnummer. We zullen het bedrag van je creditnota dan terugstorten op die rekening.

  Betaal je via overschrijving? Dan vragen we om je rekeningnummer te bevestigen. Je kan dit makkelijk doen via myMega of door ons een e-mail te sturen via info@mega.be.

  Ook als je al meerdere keren betaalde met hetzelfde rekeningnummer vragen we je om dit te doen. Het gebeurt namelijk dat klanten met verschillende rekeningen hun facturen betalen. Daarom vragen we aan onze klanten die met overschrijving betalen om hun rekeningnummer voor terugbetaling te bevestigen.

 • Jullie betaalden mijn creditnota niet terug op de vooropgestelde datum. Hoe komt dat?

  Het is mogelijk dat we niet in het bezit zijn van de juiste bankgegevens om de terugbetaling uit te voeren.
  Als je via overschrijving betaalt, vragen we je om jouw rekeningnummer te bevestigen via jouw persoonlijke myMega klantenzone.
  Het is namelijk mogelijk dat we het bedrag wel terugbetaalden, maar op een ander rekeningnummer. Gebruik je meerdere rekeningnummers? Kijk dan zeker de verrichtingen op al jouw rekeningen goed na.