Voorschot Vraag en antwoord

Een antwoord op al je vragen

 • Hoe berekenen jullie mijn voorschot?

  Enkele dagen voor aanvang van je contract ontvangen we een verbruiksschatting van de netbeheerder. Die is gebaseerd op het verbruik van het leverpunt van de afgelopen 3 jaar. We gebruiken die schatting en het gekozen tarief om het voorschot op te maken. Concreet berekenen we de jaarlijkse kost en delen we die door 12 (als je voor een maandelijks voorschot koos). Raadpleeg voor meer details onze pagina over de berekening van jouw voorschot.

 • Kan ik het bedrag van mijn voorschot aanpassen?

  Ja, dat kan! Je kan zelf kiezen om je voorschotbedrag in zekere mate te verhogen of te verlagen. In je online klantenzone myMega kan je het bedrag van je voorschotfactuur in enkele klikken aanpassen. Je kan het voorschotbedrag in myMega met maximum 20% verminderen. Zo voorkom je een te hoge eindafrekening. Wil je je voorschot nog meer verminderen? Stuur ons dan een document waarmee je je verbruik bewijst; bijvoorbeeld de offerte van de installatie van je zonnepanelen of een eindafrekening van je vorige leverancier. Je kan deze via e-mail doorsturen naar info@mega.be.

 • Is het mogelijk om mijn voorschotten op een ander moment te ontvangen?

  Ja, je kan kiezen tussen 3 verschillende data: de 15e, 19e of de 24e dag van de maand. Het gaat dan steeds om een voorschot voor het verbruik van de volgende maand. Ontvang je bijvoorbeeld een voorschotfactuur op 15 februari, dan is dat een factuur voor je verbruik van maart.

 • Ondanks dat mijn afrekening een creditnota was ontving ik geen lager voorschot. Waarom?

  Dit kan verschillende redenen hebben. De meestvoorkomende is dat de periode van de afrekening geen volledig jaar was. Je verbruik was in die periode lager, terwijl je wel een voorschot betaalde dat gebaseerd was op een gemiddeld jaarlijks verbruik. Je ontving dan wel een creditnota, maar toch gaat de netbeheerder er niet vanuit dat je minder zal verbruiken.

  Een voorbeeld: je ontving een afrekening voor een zomerperiode (van mei tot en met augustus). Tijdens die maanden ligt je verbruik lager door o.a. de langere dagen en het warmere weer. Je betaalt echter doorheen het jaar altijd hetzelfde voorschot. Daardoor maakten we een creditnota op. We pasten je voorschot niet aan omdat we de volgende afrekening wel voor een volledig jaar (augustus tot augustus) zullen opmaken.

  Daarnaast is het mogelijk dat als je een specifiek voorschot koos, dit niet meer van toepassing is na je afrekening. Als we een afrekeningsfactuur opmaken baseren we het voorschotbedrag automatisch opnieuw op de schatting die we ontvingen van de netbeheerder. Contacteer gerust onze klantendienst als je dit opnieuw wil aanpassen.

 • Ik koos voor een vast tarief. Waarom is het bedrag van mijn voorschotten veranderd?

  De energieprijs is in dat geval vast en zal niet veranderen tijdens het contractjaar. Dit is de uiteindelijke prijs die je betaalt op het einde van het jaar.

  Daarnaast is het mogelijk dat we je voorschotbedrag aanpasten nadat we een nieuwe verbruiksschatting van de netbeheerder ontvingen. Dit doen we automatisch nadat de netbeheerder ons nieuwe meterstanden stuurde en we een afrekening opmaakten.

  Verder passen we het voorschot ook aan na een verhuis. We baseren ons dan op de schatting van je verbruik op je nieuwe adres.

  Geniet je misschien van het sociaal tarief? Als we de bevestiging ontvangen van de FOD dat je er recht op hebt, passen we je voorschot automatisch aan.

 • Waarom ontvang ik geen voorschotfacturen?

  Dit kan verschillende oorzaken hebben. We proberen ze hier zo volledig mogelijk op een rij te zetten.

  Ten eerste zou je moeten nakijken of je contract al effectief gestart is. Soms gebeurt het dat je een inschrijving deed, maar dat je je contract nog niet ontving. Dit komt dan doordat we bijvoorbeeld nog niet alle nodige gegevens in ons bezit hebben of de netbeheerder je overstap nog niet bevestigde.

  Als je een contractbevestiging via e-mail of post hebt ontvangen mag je ervan uitgaan dat je contract in orde is. Je kan dit ook controleren via je online klantenzone myMega.

  Let op! Een inschrijvingsbevestiging is niet hetzelfde als een contractbevestiging. Via de bevestiging van je inschrijving laten we je weten dat we je gegevens goed ontvangen hebben. Als we je de contractbevestiging sturen, dan heeft de netbeheerder je overstap gevalideerd.

  Daarnaast kan het ook dat de voorschotten bij je ongewenste e-mails (spam) terechtkomen. Kijk dus zeker die map in je mailbox na! Als je de facturen via de post ontvangt kijk je ook best je contactadres na om er zeker van te zijn dat we de facturen naar de juiste persoon sturen. Dit kan je doen via je online klantenzone.

 • Ik stapte over naar Mega voor jullie lagere tarieven. Toch ontving ik een hoger voorschot. Hoe komt dat?

  Je moet weten dat het voorschot slechts een schatting is van je uiteindelijke kost. De netbeheerder geeft ons door hoeveel hij denkt dat je zal verbruiken in het komende jaar. Als de gebruikte schatting hoger is dan het geschatte verbruik dat je vorige leverancier gebruikte, zal je voorschot ook hoger zijn. Dit wil echter niet zeggen dat je meer betaalt bij Mega. Als de schatting van je verbruik te hoog is, zal je geld terugkrijgen via de afrekening. Je kan je voorschot op elk moment aanpassen via je online klantenzone myMega.

  Daarnaast is het mogelijk dat je voorschot niet in de lijn van de verwachtingen ligt als je koos voor een tarief met een korting. We brengen die korting vaak pas in mindering op de afrekening nadat je één jaar klant bent en alle facturen op tijd betaalde. Uiteindelijk zal je dan toch minder betalen door over te stappen naar Mega, al lijkt dat misschien niet zo door het voorschot.

 • Jullie activeerden een nieuw tarief, maar ik ontvang nog steeds hetzelfde voorschot?

  Dat kan perfect! We passen je voorschot alleen automatisch aan nadat je je afrekening ontving. Stel nu dat je tarief bijvoorbeeld in januari verandert, maar je de afrekening pas in maart ontvangt. We zullen dan je voorschot niet in januari aanpassen, maar in maart, na de afrekening. We gebruiken je nieuwe tarief wel sowieso om je afrekeningsfactuur te berekenen. 't Is natuurlijk ook altijd mogelijk om je voorschot aan te passen via myMega.