FAQ


Een antwoord op al uw vragen

Nog vragen?


Verhuis en verandering van situatie

 • Ik ben al klant van Mega en ik ga verhuizen. Wat moet ik doen?

  Om uw contract over te zetten naar uw nieuw adres, hebben we binnen de 7 dagen na uw verhuis volgende gegevens nodig:

  • Een energieovernamedocument voor uw oud adres, dat door beide partijen (u en de overnemer/eigenaar) ingevuld en getekend werd, met de datum van de overdracht, de meterstanden en uw contactgegevens. Dit document is een bewijsstuk in geval van een geschil met de overnemer (document is hier beschikbaar).
  • De EAN-code (of de meternummer) van uw nieuwe woning en de meterstanden op de dag van de overstap.

  Deze gegevens kunt u doorgeven via onze contactpagina.
  Op basis hiervan kunnen we uw verhuis regelen en een eindafrekening sturen over uw oud adres.

 • Ik ben al klant van Mega en ik wens een contract voor een bijkomende woning af te sluiten. Wat moet ik doen?

  We hebben enkel de gegevens van uw nieuw adres nodig, zoals de EAN-code(s), de meternummer(s) en meterstand(en) op datum van de overstap.
  Indien de woning onbewoond is of in verbouwing, kan u dit vermelden bij de inschrijving, zodat wij het voorschotbedrag kunnen aanpassen.

 • Ik ben nog geen klant van Mega en ik verhuis. Hoe kan ik klant worden bij Mega op mijn nieuw adres?

  U gaat verhuizen en wenst Mega als leverancier op uw nieuwe adres?
  Dat is heel eenvoudig:
  U schrijft zich in via ons online formulier om klant te worden. Mega doet de rest!

 • Moet ik een vergoeding betalen als ik verhuis?

  U betaalt geen administratieve vergoeding wanneer u verhuist. Het is echter wel belangrijk om uw verhuis tijdig te melden, liefst binnen de 7 dagen. Zo kan Mega de overstap van uw energiecontract correct in orde brengen.

 • De contracthouder is overleden. Wat moet ik doen?

  Om de levering van elektriciteit en/of aardgas te beëindigen voor het huidige leveringscontract of om het op een andere naam te zetten, hebben we de volgende documenten nodig (per post of e-mail):

  • Een kopie van de overlijdensakte: Indien de persoon die verder wil genieten van de energielevering van Mega, vermeld wordt in deze akte, dan kan het bestaande contract worden voortgezet door middel van een schriftelijke bevestiging via e-mail.
  • Indien degene die verder wil genieten van de energielevering door Mega niet vermeld wordt in de overlijdensakte, moet er een overdracht van het leveringscontract worden gedaan. Gelieve hiervoor contact op te nemen met ons en en de datum van overdracht, de nieuwe contactgegevens en de huidige meterstanden door te geven.

 • Ik wens mijn huidige situatie te regulariseren naar aanleiding van een echtscheiding of scheiding. Wat moet ik doen?

  Om het leveringscontract van elektriciteit en/of aardgas op uw naam over te kunnen zetten zonder eindafrekening, hebben we maar een samenstelling van huishouden nodig, samen met een energieovernamedocument (). dienen we een overdracht te doen. Indien u het contract wenst over te nemen nadat een eindafrekening werd opgemaakt, dient u een inschrijvingsformulier in te vullen. De inschrijving is eenvoudig en neemt maar enkele minuten tijd. U kunt ons ook een energieovernamedocument sturen, binnen de zeven dagen na de meteropname. Dit document dient als verzekering in geval van geschil.

 • Mijn huisgenoot vertrekt. Hoe kan ik het energiecontract overnemen?

  Indien u het huidige leveringscontract wenst over te nemen op uw naam, hebben we binnen de 7 dagen na de meteropname volgende inlichtingen nodig:

  • Een energieovernamedocument, door de twee partijen getekend (u en de vertrekkende klant), met de datum, de meterstand en uw contactgegevens. Dit document is een verzekering in geval van verschil (document hier verkrijgbaar).
  • Uw geboortedatum

  Deze inlichtingen kunt u via onze contactpagina doorgeven.
  Op basis hiervan kunnen we de overdracht in orde brengen en een slotfactuur aan de vertrekkende klant sturen, om het verbruik af te sluiten.

 • Mijn rechtspositie wijzigt (van een particulier naar een professioneel contract, enz.). Wat moet ik doen?

  Om de overdracht van uw statuut van particuliere naar professionele klant - of omgekeerd - op een gepaste manier door te geven, verzoeken we u met ons contact op te nemen en ons de volgende informatie door te geven:

  • Een energieovernamedocument, door de twee partijen getekend, met de datum van overdracht, de meterstand en uw contactgegevens (hier verkrijgbaar).
  • De gegevens van uw nieuwe rechtspositie.
  • Bent u zelfstandig als natuurlijke persoon? Gelieve in dit geval contact op te nemen met onze diensten.