loupe

De Gedragscode voor de bescherming van de zelfstandigen en KMO’s in de elektriciteits- en gasmarkt

Op 27 maart 2023 heeft Mega de Gedragscode voor de bescherming van de zelfstandigen en KMO’s in de elektriciteits- en gasmarkt ondertekend. Dat gebeurde met het oog op een vergrote transparantie, een betere bescherming van onze professionele klanten en een continue verbetering van onze diensten.

Wat is de gedragscode tegenover zelfstandigen en KMO’s ?

De gedragscode waar Mega zich samen met andere Belgische energieleveranciers toe verbonden heeft, heeft als doel om zelfstandigen en KMO’s beter te beschermen. Net als de consumenten werd ook deze groep het afgelopen jaar namelijk hard getroffen door de energiecrisis.

De Gedragscode treedt in werking binnen de 30 dagen na de ondertekening ervan. Voor een aantal bepalingen geldt een termijn van 6 maanden om de nodige aanpassingen door te voeren.

Wat houdt de gedragscode precies in ?

De gedragscode omvat onder andere :

  • De verbintenis dat het vragen om een bankgarantie of borgsom niet stelselmatig wordt toegepast en dat dit, wanneer nodig, steeds gebeurt op basis van objectieve criteria. De gevraagde bankgarantie of borgsommen kunnen bovendien niet hoger liggen dan een verbruik van vier maanden. ;
  • Verbetering van de transparantie in de precontractuele fase en wat betreft de prijzen, prijsvergelijkers, de berekening van voorschotten en de opmaak van facturen;
  • De mogelijkheid om voorschotbedragen op elk moment (in redelijke mate) te kunnen wijzigen;
  • Een kader voor de inhoud van de contracten;
  • Eerlijke praktijken inzake marketing, verkopen via telefoon, internet en huis-aan-huis;
  • Meer duidelijkheid over de modaliteiten voor de verlenging, stopzetting en hernieuwing van het contract alsook de klachtenbehandeling door de energieleveranciers.

Waarom zet Mega zich in om zelfstandigen en KMO’s te beschermen ?

De coronacrisis zorgde bij heel wat zelfstandigen en KMO’s reeds voor een grote financiële uitdaging. Met de daaropvolgende energiecrisis is het er voor hen ook niet makkelijker op geworden. Hoewel de overheid verschillende energiemaatregelen uitwerkte in het kader van deze crisis, waren die voornamelijk van toepassing op residentiële consumenten. Door de gedragscode te ondertekenen, wilt Mega deze groep consumenten beter beschermen en helpen bij een eenvoudiger beheer van hun energiecontract.

Wat verandert er voor de Mega-klanten ?

Mega heeft het beste voor met al haar klanten en dat was uiteraard ook voor de ondertekening van deze gedragscode al het geval. Zoals onze klanten misschien al hebben opgemerkt, worden een aantal van de hierboven vermelde bepalingen in de gedragscode reeds toegepast door Mega. De ondertekening van deze gedragscode sluit dan ook aan bij onze visie. Zelfstandigen en KMO’s die hun energielevering toevertrouwden aan Mega kunnen er op rekenen dat Mega hun belangen voorop zal blijven stellen en haar diensten zal blijven optimaliseren.

Voor meer informatie over deze gedragscode kun je terecht op de website van de FOD Economie.