Indexering van onze variabele producten

Tariefkaarten en het variabel product in detail.

Op onze tariefkaarten wordt de energieprijs uitgedrukt in c€/kWh.

  • Voor onze particuliere klanten wordt het tarief inclusief BTW weergegeven.
  • Voor onze professionele klanten wordt het tarief exclusief BTW weergegeven.

Voor elk gekozen product (SMART, ONLINE, COSY of GROUP) kan de klant een specifieke tariefkaart raadplegen. Elke maand wordt er een nieuwe tariefkaart gepubliceerd. Je inschrijvingsdatum bepaalt dus welke tariefkaart voor jou van toepassing is. De tariefkaart van de klant bevat alle informatie over het gekozen tarief, dat wordt weergegeven in het tabblad "Energieprijs en vaste vergoeding".

Fix Icon

Kies je voor een vast product? Dan zullen de toegepaste prijzen tijdens de hele oorspronkelijke looptijd van je contract dezelfde blijven.

Variable Icon

Kies je voor een variabel product? Dan moet je rekening houden met de prijsformule die vermeld staat op je tariefkaart.
De formule van de variabele prijs ziet er voor particuliere klanten als volgt uit: ((INDEX * X) + Y) * btw
De formule van de variabele prijs ziet er voor professionele klanten als volgt uit: (INDEX * X) + Y

Voor de tariefkaart elektriciteit Easy (variabel) van juli 2021 ziet de prijs er zo uit:
((7,444€ * 1,09) + 1,35 ) x 1,21 = 11,451 c€/kWh voor een enkelvoudige meter.

*INDEX (maandelijkse Belpex van juni 2021): 74,44 €/MWh of 7,444c€/kWh
*Omzettingscoëfficiënt: 1 MWh = 1000kWh.
*X : 1,09 (prijscomponent bepaald door Mega)
*Y : 1,35 (prijscomponent bepaald door Mega)

Indexatieparameters.

Voor de tarieven van onze variabele producten, baseert Mega zich op de volgende indexcijfers:

Picto

Voor elektriciteit:

Picto

Voor gas:

Real Load Profiles (RLP)

In het verleden werden SLP gebruikt om het verbruik van mensen met een variabel energiecontract tijdens een bepaalde periode op te delen.
Sinds de introductie van MIG6 werden de SLP grotendeels vervangen door RLP, ofwel Real Load Profiles. Net als de SLP zijn RLP verbruiksprofielen die ontworpen werden door netbeheerders en die voor alle energieleveranciers gelijk zijn.
De Real Load Profiles zijn gebaseerd op werkelijk vastgestelde profielen van een bepaalde groep consumenten en worden gebruikt om de verdeling te bepalen voor energietarieven, distributiekosten, transportkosten en belastingen die tussen twee jaarlijkse meteropnames kunnen veranderen.

Enkel voor de exclusief nachtmeters wordt er nog gebruik gemaakt van SLP. De uitleg voor die berekeningsmethode vind je hieronder.

Synthetic Load Profiles (SLP)

In principe vindt er één keer per jaar een meteropname plaats. Dankzij de begin- en eindmeterstanden weten we hoeveel je gedurende die periode verbruikt hebt. Wanneer een klant een variabel contract heeft, moeten we zijn of haar verbruik kunnen opdelen. Dat gebeurt aan de hand van een vastgelegde methode, de Synthetic Load Profiles (SLP’s). De methode werd ontwikkeld door de distributienetbeheerders en wordt bepaald door de energiemarkt. Het gaat om 7 verschillende verbruiksprofielen die als basis dienen om het verbruik van een klant tijdens een bepaalde periode (maand, kwartaal,…) op te kunnen delen. De verbruiksprofielen vertellen ons ook wat de verdeling zal zijn voor distributiekosten, transportkosten en belastingen. Die kosten veranderen immers elk jaar.

Graph ex SLP 01

We maken gebruik van de SLP om te weten te komen:
- Hoeveel kWh gefactureerd zal worden aan tarief A (tarief tarief van 01/04/2021 tot 31/03/2022) ;
- En hoeveel kWh gefactureerd zal worden aan tarief B (tarief van 01/04/2022 tot 31/03/2023).

Graph ex 02

Op basis van de twee meteropnames in oktober stellen we vast dat de klant op één jaar tijd 10 000 kWh heeft verbruikt. De kosten van de distributienetbeheerder (DNB) worden aan het begin van elk jaar aangepast. Mega moet daarom bepalen welke kosten van toepassing zullen zijn op die 10 000 kWh.

We maken gebruik van de SLP om te weten te komen:
- Hoeveel kWh gefactureerd zal worden met de distributiekosten A (van 2021) ;
- En hoeveel kWh gefactureerd zal worden met de distributiekosten B (van 2022).