Ecogaz, groene aardgas

Het Ecogas, een duurzaam goedkoper gas én neutraal voor het klimaat

Uniek in de energiesector! Mega biedt haar klanten Ecogas aan: een klimaatneutraal gas! Door voor duurzaam goedkoper gas van Mega te kiezen, maakt u besparingen en tegelijkertijd neutraliseert u uw invloed op het klimaat!

Het gas van Mega kan « Ecogas » worden genoemd, omdat het CO2-neutraal is door een erkende compensatieregeling, opgesteld in partnerschap met de Belgische organisatie CO2logic.

Ik kies ecogas

Un ménage consomme environ 20.000 kWh de gaz pour ses besoins annuels.
Cette consommation représente 4 tonnes de CO2

Wat is aardgascompensatie?

ecogas illustration Koolstofdioxide (CO2) is de belangrijkste oorzaak klimaatverandering. De door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot komt voornamelijk van de verbranding van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld steenkool, petroleum, aardgas, maar ook door ontbossing. Methaan (veehouderij van herkauwers, rijstakkers, gaswinning en vuilnisbelten), distikstofoxide (meststof en sommige chemische processen) en halogeenkoolwaterstof zijn de andere bronnen van het bijkomend broeikaseffect dat klimaatveranderingen veroorzaakt.
Een gemiddeld huishouden verbruikt per jaar ongeveer 20 000 kWh aardgas voor zijn verwarming en gezondheidsnoden. De verbranding van dit aardgas stoot circa 4 ton CO2 (koolstofdioxide) uit. Deze CO2-uitstoot wil Mega compenseren door het Ecogas!

1000kWH = 200 kg CO2

1000kWH gas verbruikt
=
200 kg uitgestoten CO2gecompenseerd

CO2 certified

Waarom compenseren?

Compenseren speelt een driedubbele rol die hand in hand gaat met de hoogdringende vermindering van de CO2-uitstoot op internationaal vlak. Ten eerste is compensatie een geweldig hulpmiddel om mensen over hun persoonlijke bijdrage tot klimaatverandering te leren. Dankzij compensatie zijn particulieren en bedrijven zich bewust van hun CO2-uitstoot en meer bereid om iets te doen aan hun uitstoot. Ten tweede is compensatie een hulpmiddel om de emissiekosten te internaliseren, omdat het een prijs geeft aan vervuiling. Indien iemand rekening houdt met de prijs voor compensatie van een vliegreis op korte afstand, is het aannemelijk dat de keuze van een properder alternatief (bv. trein) economisch aantrekkelijker wordt. Ten slotte, en misschien wel het belangrijkst, compenseren leidt tot reducties die anders niet zouden hebben plaatsgevonden(source www.co2logic.com).

Hoe werkt het?

Om uw gas klimatisch neutraal te maken, verleent Mega een financiële steun aan projecten die zich voor de vermindering van CO2 inzetten en gecertificeerd zijn door de organisatie Gold Standard en/of UNFCC (Verenigde Naties). Deze zelfstandige instellingen controleren elk project en getuigen de verminderde hoeveelheden van CO2 met " CO2" certificaten. Naar aanleiding van de jaarlijkse meterstanden van uw gasmeter, kennen wij de exacte hoeveelheid van CO2 die moet worden gecompenseerd, dankzij bovenvermelde formule. Mega koopt vervolgens de noodzakelijke aantal certificaten om uw invloed op het klimaat geheel te neutraliseren. Elk jaar geven wij de cijfers van deze compensatieregeling uit voor alle klanten die voor Ecogas hebben gekozen.

Ik kies ecogas

Door Mega gesteunde projecten

Mega compenseert de CO2 -uitstoot door projecten te steunen, die door de Verenigde Naties en/of door de label Gold Standard gecertificeerd zijn.

onu logo gold satndard logo

95% van de bevolking van Uganda is afhankelijk van hout en kool om dagelijkse gerechten klaar te maken, waardoor de ontbossing een groot probleem wordt.
Dit project zet zich in voor de instandhouding van bomen, de vermindering van de ontbossing en een betere levenskwaliteit voor de lokale bevolking, door de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen in hun huishouden te verminderen.
Het project biedt toegang tot houtkachels met verbeterde technologiën in het gehele land door kleine bedrijven op te richten met plaatselijke fabrikanten, die de ontwikkeling van duurzame distributiekanalen steunen en de prijs van kachels voor eindgebruikers subsidiëren. Elke kachel draagt tot maximaal 40 % van de vermindering van het verbruik van kool en hout bij, in vergelijking met andere kookmethodes. Dit is een besparing van 75 US$ per familie.
Elke houtkachel draagt bij tot een vermindering van de CO2 -uitstoot van 1.4 ton per jaar. Dit is gelijk aan een reis voor één persoon van Brussel tot Washington D.C. Houtkachels verminderen de uitstoot van schadelijke stoffen, die bij afrikaanse vrouwen en kinderen ziektes van de luchtwegen, bijvoorbeeld longontsteking, veroorzaken. UNICEF schat dat elk jaar 2 miljoen kinderen sterven aan de gevolgen van een longontsteking. Deze ziekte is de belangrijkste oorzaak voor het overleden van kinderen en de vermindering van de luchtverontreiniging is een essentiële preventieve maatregel. Dit project voor de vermindering van CO2 zou zonder de financiële steun van de CO2 -compensatie niet kunnen existeren. Het project en de verminderingen van CO2 worden onafhankelijk geregistreerd en bevestigd onder de internationaal erkende label Gold Standard (http://www.cdmgoldstandard.org).

Onze energie is groen

Onze aanpak nog meer!

U krijgt groene elektriciteit. Een Europees traceringssysteem garandeert dat elk geproduceerde MWh van elektriciteit hernieuwbaar is. Voor elk MWh energie dat wij leveren, hebben we een label van garantie van oorsprong, waardoor wij kunnen controleren, dat de elektriciteit die wij leveren, groen is.

Bovendien stelt Mega zoveel mogelijk koopcontracten op met plaatselijke groene producenten (met eigenaren van bijv. windmolens, zonnepanelen, enz.). De aandeelhouders van Mega investeren rechtstreeks in hernieuwbare energieproductie, onder ander door de aankoop van een windmolen, de exploitatie van een biomassacentrale, zonnepanelenpark, enz.

Vind hier een antwoord op uw vraag

 • Moet ik Mega verwittigen als ik zonnepanelen heb geïnstalleerd?

  In principe niet, want uw energiecontract blijft ongewijzigd. Als u echter een aanpassing van uw voorschotbedrag wenst, hebben wij een kopie van de technische fiche van uw installatie nodig om uw voorschot in functie hiervan te herberekenen. Gelieve in dit geval een mail te sturen naarinfo@mega.be.

 • U heeft zonnepanelen geïnstalleerd. Koopt Mega uw geproduceerde energie?

  Indien het vermogen van uw installatie lager is dan 10 kW, dan kan Mega uw energie niet terugkopen. Als uw zonnepanelen meer elektriciteit produceren dan uw verbruikt, dan wordt deze energie geïnjecteerd op het net. Uw netbeheerder gebruikt deze energie voor zijn eigen verbruik en om zijn netverliezen te dekken. De groenestroomcertificaten zijn de vergoeding van deze geproduceerde energie.
  Indien het vermogen van uw installatie hoger is dan 10 kW en u beschikt over een injectiemeter, dan kan Mega de geïnjecteerde stroom terugkopen. In dit geval dient u een injectiecontract te tekenen met Mega die de prijs bepaalt voor het kopen van uw elektriciteit.

 • Hoelang zijn de groenestroomcertificaten goedgekeurd?

  De groenestroomcertificaten zijn 5 jaar geldig vanaf de datum van uitgifte. Mega koopt groenestroomcertificaten aan die tenminste nog 6 maanden geldig zijn.

 • Elektrische meter en “terugdraaiende teller”

  Sinds 21 mei 2011, de datum van inwerkingtreding van het nieuwe technische distributiereglement, is de compensatie (meter die terugdraait) alleen van toepassing op systemen waarvan het vermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA (kW), laagspanning en jaarlijks opgenomen.

  Hoe gaat het in zijn werk met een tweevoudige meter?
  De compensatie gebeurt per tariefperiode in geval van een tweevoudige meter. Het nachttarief is van toepassing in het weekend. Daarom zal de nachtteller in het weekend terugdraaien indien er geïnjecteerd wordt.

  Moet ik veranderen van meter omwille van het tarief dag/nacht indien ik zonnepanelen installeer?
  Het hangt af van uw verbruiksprofiel (dag/nacht). In sommige gevallen is het interessanter om een enkelvoudig tarief te hebben of uw gewoontes te veranderen (de was overdag doen). Indien er een verandering is van tarief (overgang naar een enkelvoudig tarief), moet de meter veranderd worden. De verandering van tarieven en van de meter zijn ten laste van de gebruiker van het net.

  Hoe zal mijn elektriciteitsfactuur (distributiekosten, transportkosten, taksen en heffingen) berekend worden indien de meter een jaarlijks verbruik heeft van 0 kWh.
  De kosten gekoppeld aan “energie (kWh)” zullen niet opgeteld worden aangezien de hoeveelheid gecompenseerde elektriciteit op het net verdwijnt aangezien deze niet werkelijk gemeten wordt. Indien de meterstand identiek is aan de meterstand van het voorgaand jaar, is het onmogelijk om exact te weten wat u verbruikt heeft en wat geïnjecteerd werd op het net. Het verbruik wordt namelijk niet werkelijk gemeten.

  Is het mogelijk om mijn elektriciteitsfactuur te annuleren?
  Omdat het voorschotbedrag o.a. de vaste kosten dekt, is het niet mogelijk om uw voorschotbedrag op 0 euro te zetten. Uw factuur zal wel sterk verminderen. Aarzel niet en bekijk onze producten.

 • Ik wil mijn groene certificaten verkopen

  Bent u klant van Mega?
  We kunnen inderdaad uw groenestroomcertificaten kopen. Nadat u de meterstanden van uw groenestroommeter hebt ingegeven op de website van Eandis of Infrax en u het aantal toegekende groenestroomcertificaten kent, dient u maar het online formulier in te vullen in uw klantenzone MyMega. Vervolgens moet een nieuwe transactie gemaakt worden op het webportaal van Eandis of Infrax om de aanvraag van aankoop in te dienen.
  In enkele clics kunt u uw certificaten verkopen, aan een prijs hoger dan Elia en een betaling binnen de 10 werkdagen!

  U bent nog geen klant van Mega?
  Nadat u de meterstanden van uw groenestroommeter hebt ingegeven op de website van Eandis of Infrax en u het aantal toegekende groenestroomcertificaten kent, dient u maar het online formulier in te vullen op https://www.certificatvert.be. Met enkele clicks wordt de verkoop bevestigd. Vervolgens moet een nieuwe transactie gemaakt worden op het webportaal van Eandis of Infrax om de aanvraag van aankoop in te dienen.
  De aankoopprijs is hoger dan 65 € en wordt bij de inschrijving bevestigd. Het geld wordt binnen de 10 werkdagen gestort, nadat we de groenestroomcertificaten effectief hebben ontvangen.

 • Hoe gaat het in zijn werk met een tweevoudige meter?

  De compensatie gebeurt per tariefperiode in geval van een tweevoudige meter. Het nachttarief is van toepassing in het weekend. Daarom zal de nachtteller in het weekend terugdraaien indien er geïnjecteerd wordt.

 • Moet ik veranderen van meter omwille van het tarief dag/nacht indien ik zonnepanelen installeer?

  Het hangt af van uw verbruiksprofiel (dag/nacht). In sommige gevallen is het interessanter om een enkelvoudig tarief te hebben of uw gewoontes te veranderen (de was overdag doen). Indien er een verandering is van tarief (overgang naar een enkelvoudig tarief), moet de meter veranderd worden. De verandering van tarieven en van de meter zijn ten laste van de gebruiker van het net.

 • Hoe zal mijn elektriciteitsfactuur (distributiekosten, transportkosten, taksen en heffingen) berekend worden indien de meter een jaarlijks verbruik geeft van 0 kWh.

  De kosten gekoppeld aan “energie (kWh)” zullen niet opgeteld worden aangezien de hoeveelheid gecompenseerde elektriciteit op het net verdwijnt aangezien deze niet werkelijk gemeten wordt. Indien de meterstand identiek is aan de meterstand van het voorgaand jaar, is het onmogelijk om exact te weten wat u verbruikt heeft en wat geïnjecteerd werd op het net. Het verbruik wordt namelijk niet werkelijk gemeten.

 • Is het mogelijk om mijn elektriciteitsfactuur te annuleren?

  Omdat het voorschotbedrag o.a. de vaste kosten dekt, is het niet mogelijk om uw voorschotbedrag op 0 euro te zetten. Uw factuur zal wel sterk minderen. Aarzel niet en bekijk onze producten.