Hulp > >

Hoe kreeg ik het basispakket voor januari, februari en maart 2023?

De manier waarop je de premie voor januari, februari en maart ontving was afhankelijk van jouw persoonlijke situatie:

  • Ontving je in maart 2023 een voorschotfactuur? Dan werd het basispakket voor de maanden januari, februari en maart daarop verrekend. Indien jouw voorschotfactuur minder bedroeg dan de korting van het basispakket, werd het resterende bedrag, na verrekening met eventuele openstaande bedragen, rechtstreeks overgeschreven op jouw bankrekening.
  • Ontving je in maart 2023 geen afrekenings- of voorschotfactuur (omdat je bijvoorbeeld een jaarlijks, drie- of zesmaandelijks voorschot betaalt)? Dan ontving je het basispakket voor de maanden januari, februari en maart, na verrekening met eventuele openstaande bedragen, tussen 3 en 7 april 2023 via overschrijving.
  • Betaal je maandelijkse afrekeningsfacturen?Dan ontving je het basispakket voor de maanden januari, februari en maart 2023, na verrekening met eventuele openstaande bedragen, tussen 23 en 30 maart 2023 via overschrijving.
  • Heb je een budgetmeter?Dan werd het basispakket afgetrokken van je volgende afrekeningsfactuur. Ontving je jouw afrekeningsfactuur in januari 2023? Dan kreeg je het basispakket voor de maanden januari, februari en maart 2023, na verrekening met eventuele openstaande bedragen, eind maart via overschrijving.
Wat als Mega (een deel van) het basispakket moest overschrijven?
In dat geval schreven we het bedrag over op het rekeningnummer dat gelinkt is aan jouw contract. Indien Mega niet in het bezit is van jouw correcte bankgegevens vragen we om ons die vóór 15 juni 2023 te bezorgen via jouw myMega klantenzone. Beschikken we na die uiterste datum niet over de correcte bankgegevens? Dan vervalt het recht op het basispakket.