Berekening van het voorschot met een variabel tarief - standaardisering van het proces.

Vanaf januari 2023 moeten alle Belgische leveranciers dezelfde berekeningsmethode gebruiken voor hun tariefsimulaties.

Deze prognoses zijn nuttig voor leveranciers. Wanneer wij het voorschot van een klant met een variabel tarief berekenen, weten we natuurlijk nog niet welke tarieven de komende maanden van toepassing zullen zijn. De leverancier moet dus via een berekening een schatting van de toekomstige prijzen maken. Bij Mega gebruiken we diezelfde methode om de voorschotbedragen van onze klanten te berekenen. De formule ziet er als volgt uit:

Met een vast tarief

(Schatting van jouw jaarlijks verbruik)

X

Waargenomen energieprijs + transport- en distributiekosten, belastingen, kosten voor groene stroom en WKK, etc.)

÷

12 (of door 4 in het geval van driemaandelijkse facturatie)

=

(Drie)maandelijks voorschotbedrag

Met een variabel tarief

(Schatting van jouw jaarlijks verbruik)

X

Verwachte energieprijs + transport- en distributiekosten, belastingen, kosten voor groene stroom en WKK, etc.)

÷

12 (of door 4 in het geval van driemaandelijkse facturatie)

=

(Drie)maandelijks voorschotbedrag

Nieuwigheden.

Vanaf 1 januari 2023 zullen alle leveranciers een nieuwe berekeningsmethode moeten gebruiken om simulaties met een variabel tarief uit te voeren. Deze standaardisering werd aanbevolen door de CREG (Commissie voor elektriciteits- en gasregulering). De aanbevolen methode bestaat erin te verwijzen naar de verwachte energieprijzen (forecast prijzen) voor de komende 12 maanden en gebeurt op basis van de beschikbare noteringen op de energiebeurzen voor toekomstige leveringen.

De VREG, CWaPE, BRUGEL en de CREG passen deze methode al toe sinds november 2022.

Wat verandert er bij Mega voor de berekening van een variabele simulatie en voor jouw eerste factuur ?

Vroeger

Voor jouw tariefsimulatie baseerden wij ons op de laatst bekende waarde van de index die gekoppeld is aan jouw tarief. Deze berekening werd gemaakt door Mega.

Jouw voorschotbedrag werd eerst berekend op basis van de meest recente schatting van jouw verbruik die werd doorgegeven door jouw netbeheerder, de energieprijs van Mega (exclusief eventuele kortingen) en de meest recente kosten voor groene stroom, transport- en distributiekosten en belastingen. Voor de periode waarin jouw tarief niet gekend was, werd een schatting van de energieprijzen gebruikt op basis van de laatste tendens op de energiemarkt voor de komende 12 maanden.


De twee waarden waren dus verschillend.

Bijgevolg kon het bedrag dat tijdens de simulatie werd aangekondigd, verschillen van het bedrag dat daadwerkelijk werd toegepast bij de facturatie.

Vanaf 1/01/2023

Om jouw tariefsimulatie uit te voeren, zullen we ons baseren op de « forecast » prijs (de verwachte toekomstige prijs), volgens de berekeningsmethode van de regulatoren.

Jouw voorschotbedrag zal bij de berekening nog steeds bepaald worden op basis van de meest recente schatting van jouw verbruik die werd doorgegeven door jouw netbeheerder, de energieprijs van Mega (exclusief eventuele kortingen) en de meest recente kosten voor groene stroom, transport- en distributiekosten en belastingen. Voor de periode waarin jouw tarief nog niet gekend is, gebruiken wij de verwachte energieprijzen (forecast prijzen) voor toekomstige leveringen volgens de berekeningsmethode van de regulatoren.

Op deze manier zal de methode voor de waardering van de verwachte prijs dus identiek zijn.

Aangezien de berekening van het voorschot geruime tijd na de tariefsimulatie kan plaatsvinden, kan er alsnog een verschil zijn tussen het bedrag van de simulatie en het daadwerkelijke bedrag.

Waarom vindt deze standaardisatie plaats?

Tot nu gaven de simulaties op de vergelijkingswebsites een overzicht van de totale jaarlijkse kosten die een klant zou kunnen verwachten, op basis van de verwachte toekomstige prijzen voor elk product. Het belangrijkste doel van de vergelijkers is natuurlijk dat de consument de verschillende aanbiedingen kan vergelijken en het aanbod kan kiezen dat het beste bij hem of haar past.

De leveranciers gebruikten daarentegen niet noodzakelijk dezelfde berekeningsmethode voor hun simulaties waardoor de vergelijking een vertekend beeld kon geven. De waarden die gebruikt werden voor de simulaties waren namelijk niet dezelfde.

Gezien de huidige grote prijsschommelingen op de gas- en elektriciteitsmarkt konden deze prijssimulaties aanzienlijk variëren van maand tot maand.

Bovendien zijn de bedragen die worden vermeld op de vergelijkingswebsites niet altijd dezelfde als die dat uiteindelijk door de leverancier worden gefactureerd.

Dankzij deze nieuwe methode voor de berekening van de voorschotten en door te verwijzen naar de door de VREG berekende prijzen, kan er een zo objectief en betrouwbaar mogelijke lijst worden opgesteld van het aanbod van de verschillende energieleveranciers, in het belang van de consument.

Voortaan zullen consumenten, wanneer ze gebruik maken van vergelijkingswebsites, dus ook effectief prijzen kunnen vergelijken die berekend zijn op basis van identieke gegevens.

Bezoek onze blog.

 • Uitgelegd: Het gebruik van “verbruiksprofielen” in de variabele afrekening.

  Momenteel vind je op de energiemarkt enkel variabele contracten. Aangezien variabele tarieven maandelijks de prijsschommelingen op de markt volgen, baseren we ons voor de opmaak van de jaarlijkse afrekeningsfactuur op verbruiksprofielen. Wat dat precies zijn en hoe ze worden gebruikt, ontdek je in dit artikel.

 • De Mega Klantendienst: jouw eerste voorschot.

  Tijd voor een nieuw artikel in onze reeks over de werking van de Mega klantendienst. Deze maand vertellen we je alles over jouw eerste voorschotfactuur bij Mega.

 • Waarom zou ik mijn voorschot verhogen?

  De (drie)maandelijkse betaling van een voorschot zorgt ervoor dat jouw energiekost wordt verspreid over het hele jaar. Vraag je jezelf af of jouw voorschotbedrag wel hoog genoeg is om jouw jaarlijks energieverbruik te dekken? Wij bekijken samen met jou waarom het interessant kan zijn om jouw voorschotbedrag te verhogen.

 • Hoe zit een afrekening met een variabele energieprijs in elkaar?

  .Heb je een variabel tarief voor jouw energie en ben je benieuwd naar hoe we jouw jaarlijkse afrekening opstellen? We leggen het in dit artikel helemaal uit!